Lekovi za kašalj: Antitusici i Mukolitici

Leči se samo neproduktivni nadražajni kašalj koji remeti dnevne aktivnosti i otežava spavanje.

Podela antitusika prema mehanizmu dejstva:

  • centralni antitusici (povišenje praga nadražaja neurona u CNS-u: centar za kašalj);
  • sa opioidnim delovanjem (morfin, kodein, metadon i drugi polusintetski derivati);
  • sintetski centralni antitusici (butamirat).
Lekovi za kašalj: Antitusici i Mukolitici
Foto: http://www.airemedical.com/2018/05/30/chronic-cough/

Kodein je alkaloid iz opijuma (metil-morfin), antitusik, analegetik, ali slabiji od morfina. Ne otežava iskašljavanje. Primenjuje se kod akutnog i hroničnog neproduktivnog kašlja. Kontraindikacija za primenu kodeina je postojeća depresija disanja. Neželjeni efekti koji se mogu javiti pri primeni kodeina su zavisnost, bronhospazam, opstipacija, vrtoglavica, pospanost i depresija disanja. Kod dece su moguće konvulzije. Srednja pojedinačna doza iznosi 30mg, maksimalna pojedinačna doza je 100mg, dok je maksimalna dnevna doza 300mg.

Dekstrometorfan ima antitusičko delovanje slabije od kodeina. Ima blago analgetičko dejstvo i često se nalazi u obliku antitusičko-analgetičkih kombinacija više lekova. Ne izaziva zavisnost. Srednja pojedinačna doza je 15 mg.

Folkodin je derivat morfina koji suzbija kašalj 2-3 puta jače od morfina i kodeina. Nema analgetičko dejstvo, ne povećava tonus glatkih mišića u gastrointestinalnom traktu i ne dovodi do opstipacije i zavisnosti.

Veliki broj antitusika je dobijen sintetskim putem. Glavna prednost primene ovih lekova je što ne uzrokuju zavisnost i ne deluju sedativno. Predstavnih centralnih antitusika je butamirat, koji ima antitusičko delovanje kao kodein, ali ne dovodi do pospanosti i zavisnosti. Poseduje i spazmolitičko i sekretolitičko delovanje. Neželjena dejstva koja se mogu javiti prilikom primene butamirata su tegobe od strane gastrointestinalnog trakta (mučnina, proliv), vrtoglavica i urtikarija.

Periferni antitusici dovode do smanjenja nadražaja i blokada receptora za kašalj u respiratornom traktu. Najvažniji periferni antitusici su pentoksiverin i sluzave droge (radix Althaeae, folium Althaeae i dr.). Ukoliko kašalj ptiče iznad larinksa, primenjuju se sluzave droge. Ukoliko kašalj potiče ispod larinksa, primenjuje se inhalacija vodene pare, iz eventualan dodatak droga sa etarskim uljima (nana i dr.).

Mukokinetici (ekspektoransi)

Mukokinetici razvodnjavaju hiperviskozni gusti sekret u bronhijama. Predstavnici mukokinetika su voda i jodidi. Oni se eliminišu i preko sluznice bronhija vezuju vodu i razvodnjavaju sekret. Bromheksin je sintetski ekspektorans koji razvodnjava bronhijalnu sluz i olakšava ekspektoraciju. Indikacije za njegovu primenu su traheobronhitis, HOBP i pneumokonioze. Neželjena dejstva koja se mogu javiti pri primeni bromheksina su tegobe od strane gastrointestinalnog trakta i povišenje serumskih transaminaza (ALT i AST). Kontraindikacija za primenu bromheksina je ulkus želuca.

Saponinske droge su radix Saponariae (koren sapunjače) i radix Primulae (koren jagorčevine). Aktivni principi u ovim drogama su aponini koji refleksno preko n. vagus-a povećavaju sekreicju žlezda.

Mukolitici

Mukolitici kidanjem disulfidnih veza (depolimerizacije sluzi) smanjuju viskozitet mukusa i olakšavaju iskašljavanje. Sadrže u svom molekulu sulfhidrilne grupe (tiolske – SH2). Predstavnici su karbocistein i acetilcistein.

Karbocistein kidanjem disulfidnih veza u mukopolisaharidima ispoljava mukolitičko dejstvo na svim sekretima koji sadrže mukoproteine (respiratorni, gastrointestinalni trakt, ženski genitourinarni trakt, uho). Indikacije za primenu karbocisteina su oboljenja respiratornog trakta u kojima postoji obilan viskozni mukus u bronhijama. Kontraindikacije za primenu karbocisteina su ulkusna bolest želuca, ulcerativna oboljenja gastrointestinalnog trakta, akutni glomerulonefritis i cistitis. Neželjena dejstva koja se mogu javiti pri primeni karbocisteina su tegobe od strane gastrointestinalnog trakta (muka, anoreksija, dijareja, krvarenje), glavobolja, palpitacije i alergijske reakcije. Acetilcistein se primenjuje kod trovanja paracetamolom.