Leishmania donovani • kala-azar

Parazit Leishmania donovani pripada rodu Leishmania, koji je otkriven davne 1903. godine od strane naučnika Donovana. Uzročnik bolesti pod imenom kala-azar, prevedeno na naš jezik značilo bi crna, smrtonosna bolest. Kod čoveka se parazit nalazi intracelularno (unutar ćelije) u makrofagima, polimorfonuklearima i endotelnim ćelijama. Parazit se u čoveku nalazi u formi amastigota, veličine 2-4 µm. Na mikroskopskom preparatu citoplazma parazita je obojena svetloplavo, a jedno i bazalno telu tamnocrveno. U ćelijama se razmnožavaju deobom, i nakon prskanja ćelija dospevaju u okolinu. Rezervoari parazita su mali glodari i psi.

Kako se prenosi?
Patogeneza
Simptomi kala-azar
Mikrobiološka dijagnoza
Epidemiologija
Profilaksa
Lečenje

Kako se prenosi?

L. donovani prenose insekti iz roda Phlebotomus, u našoj zemlji to su najčešće Phlebotomus papatasii, Phlebotomus perniciosus i Phlebotomus maior. U njima se nalaze u formi promastigota, ovaj razvojni oblik ima vretenasto telo sa kompaktnim jedrom i kinetoplastom od koga polazi slobodan bič.

Patogeneza

Promastigoti pivaju injicirani ubodom zaraženog insekta u kožu čoveka. Domaćinske odbrambene ćelije u krvi (makrofagi) fagocituju parazit, u njima se razmnožava i biva raznesen po celom organizmu. Najčešće se useli u slezinu, jetru, kosnu srž, limfne čvorove gde nastavlja raznožavanje i dovodi do raspada napadnutih ćelija. Kao posledica povećane fagocitoze javlja se hiperregeneracija makrofaga i povećanje monocita u krvi. Povremeno se u krvi mogu naći slobodni amastigoti. Ako zaraženog čoveka ubode nezaraženi insekt, parazit u formi amastigota prelazi u insekta, nakon čega se u njemu formira forma promastigota parazita i taj oblik dospeva u pljuvačne žlezde insekta. Infektivna forma za čoveka je spremna, ubacuje se u organizam zdravog čoveka ubodom zaraženog insekta.

Simptomi kala-azar

Zabeleženi period inkubacije bolesti kala-azar je 2-4 meseca.

Klinički znaci koji upućuju na bolest:

  • Groznica u nepravilnim razmacima
  • Glavobolja
  • Malaksalost
  • Hepatosplenomegalija
  • Monocitoza
  • Anemija
  • Leukopenija

Bolest nekad ima i hroničan tok, traje 2-3 godine, moguć je i smrtni ishod.

Stečeni imunitet je dugotrajan. Kod zalečenih osoba na koži mogu se videti depigmentovana mesta – lishmatidi u kojima se paraziti nalaze u velikom broju.

Mikrobiološka dijagnoza

Dijagnoza se postavlja direktnom mikroskopijom. Posmatra se punktat kosne srži, slezine, jetre, limfnog čvora ili krvi i dokazuje se amastigot.

Parazit je moguće i kultivisati na specijalnim NNN podlogama za nekoliko. U kulturama se traži parazit u formi promastigota.

U serološkoj dijagnostici se koriste imunofluorescentni test.

Epidemiologija

Parazit je prisutan u toplim i suvim krajevima. Zabeleženi su sporadični slučajevi u Južnoj Srbiji, na crnogorskom primorju, u Makednoniji, Hercegovini, Dalmaciji.

Glavni rezervoari ovih parazita su psi, glodari, oboleli ljudi – zoonoza.

Profilaksa

Savetuje se upotreba insekticida sa produženim dejstvom.

Lečenje

Preporučuju se preparati antimona.

Један одговор на „Leishmania donovani • kala-azar“

Затворено за коментаре.