Kontracepcija

Kontracepcija (lat. contraceptio, od kontra-protiv conceptio-začeće) – Način kojim se reguliše rađanje ili sprečavanje začeća najsvrsishodniji je način kontrole plodnosti. Taj pojam obuhvata sva ona sredstva i metode pomoću kojih se, u određenom momentu, a svakako pre implantacije blastociste u endometrijumu, prekidaju prirodni procesi reprodukcije.