Kongenitalne Anomalije Jednjaka

Urođene stenoze jednjaka

Spadaju u retke anomalije jednjaka koje se odmah po rođenju manifestuju nemogućnošću gutanja, napadima kašlja za vreme dojenja i povraćaja progutanog mleka.

Radiografija sa kontrastom i ezofagoskopija ukazuju na mesto stenoze jednjaka. Potpune stenoze zahtevaju hiruršku resekciju stenotičnog dela, dok manja suženja mogu biti dilatirana uz pomoć bužija ili laserom resecirani manji nabori u lumenu jednjaka.

Traheoezofagealna fistula

U okviru urođenih rascepa traheje i jednjaka javlja se i traheoezofagealna fistula. U slučaju stenoze traheje ili larinksa ona je jedina šansa da dete odmah po rođenju preživi.

Klinički se ispoljava odmah po rođenju napadima kašlja, otežanog disanja i cjanoze koji su izraženiji tokom ishrane mlekom.

Neke od urođenih fistula ostaju neprepoznate pa se kasnije u toku života ispoljavaju sa kašljem pri uzimanju hrane i rekurentnim pneumonijama.

Dijagnostika se postavlja kontrastnim radiološkim snimanjem, bronhoskopijom i ezofagoskopijom.

Diferencijalno dijagnostični nalaz urođenih fistula odgovara nalazu stečenih fistula nastalih nakon traume, rupture divertikuluma ili maligniteta.

Terapija je hirurška, radi se torakotomija i sutura fistule.

Hijatusna hernija

Patoanatomski supstrat hijatusne hernije je prolaps kardije i dela fundusa želuca kroz ezofagealni hijatus dijafragme.

Klinički se ispoljava retrosternalnim bolom ili pritiskom nakon uzimanja hrane, osećajem žarenja iza grudne kosti, otežanim gutanjem, povraćanjem, refluksnim ezofagitisom.

Dijagnostika se bazira na radiografskom snimanju sa kontrastom u Trendelenburgovom položaju i ezofagogastroskopiji.

Terapija je hirurška gastropeksija.