Kolitis: simptomi, uzroci i vrste

Kolitis predstavlja zapaljenje debelog creva. Najčešće se karakteriše neprijatnim osećajem ili bolom u abdomenu. Bol se može javiti naglo i intezivno ili biti blagog karaktera, prisutan duži vremenski period.

Uzroci i vrste

Ulcerozni kolitis (UC) i Konova bolest
Pseudomembranozni kolitis
Ishemični kolitis
Ostali uzroci

Simptomi
Dijagnoza
Lečenje

Uzroci i vrste

Ulcerozni kolitis (UC) i Konova bolest

Hronične zapaljenske bolesti creva, praćene krvarećim čirevima prisutnim u sluznici creva. Obično počinje u rektumu i širi se na debelo crevo. Ulcerozni Colitis predstavlja najčešće dijagnostikovan tip kolitisa, uzrokovan prenaglašenom reakcijom imunog sistema na prisustvo bakterija i drugih supstanci u digestivnom traktu. Opširnije o Kronovoj bolesti možete pročitati ovde (klikni ovde).

Pseudomembranozni kolitis

Uzrokovan razmnožavanjem bakterije u digestivnom traktu Clostridium difficile. Ova bakterija je normalno prisutna u našem organizmu, ali ukoliko dođe do njenog razmnožavanja pod dejstvom toksina, lekova, može doći do pojave ove vrste kolitisa.

Ishemični kolitis

Nastaje u situacijama kada je dotok krvi do creva kompromitovan ili u potpunosti prekinut, na primer, kod ateroskleroze. Ova vrsta kolitisa je uglavnom posledica drugih stanja u organizmu poput:

Ostali uzroci

Bakterijske i parazitske infekcije, trovanje toksinima bakterija iz hrane (Trovanje hranom).

Simptomi

Najčešći simptomi koji se javljaju su sledeći:

Dijagnoza

Nakon detaljno uzete anamneze i fizikalnog pregleda, Vaš lekar će pristupiti nekoj od sledećih procedura:

Kolonoskopija

Procedura u kojoj se ulazi kroz analni otvor pacijenta sa fleksibilnom cevi sa kamerom na vrhu. Omogućava vizualizaciju rektuma i debelog creva. Opširnije o ovoj proceduri možete pročitati na ovoj strani: Kolonoskopija (klikni ovde).

Sigmoidoskopija

Procedura slična prethodnoj, razlikuje se u pregledu rektuma i sigmoidnog kolona, ne celog debelog creva.

Analiza stolice (npr. koprokultura)

CT ili MRI abdomena

Ultrazvuk abdeomena (ili nekog drugog područja)

Radiografija sa kontrastom

Procedura u kojoj pacijent pije rastvor barijuma, koji oblaže sluznicu i omogućava njenu vizualizaciju.

Lečenje

Tretman koji će Vam biti prepisan, varira od nekoliko stavki:

  • Tip kolitisa
  • Vaših godina
  • Sveukupnog fizičkog stanja

Terapija može obuhvatiti sledeće:

  • Kontrola ishrane. Kontrolisano unošenje hrane, u manjim količinama ili čak infuzija u svrhu odmora creva.
  • Lekovi. Antiinflamatorni lekovi ili antibiotici su lekovi izbora.
  • Hirurške procedure

Krajnji ishod zavisi od tipa kolitisa koji imate. Određeni tipovi zahtevaju doživotnu medikamentnu terapiju, drugi se rešavaju antibioticima ili operacijom. Svakako, ključni momenat je rano prepoznavanje i dijagnostika problema.