Kolagen

Kolagen se nalazi kod svih višećelijskih organizama. Najzastupljeniji protein kičmenjaka, nalazi se u svim tkivima (25% svih proteina). Ovaj protein, glavni je molekul svih vezivnih tkiva. Postoji najmanje 30 genetskih varijanti lanaca, odnosno 16 varijanti kolagena.
Tip i organizacija kolagena zavisi od uloge:

  • U tetivama je povezan u tesne snopove paralelnih lanaca, koji su otporni na kidanje.
  • U kornei je raspoređen tako da je providan i omogućava propuštanje svetlosti sa minimalnim rasipanjem.
  • U kostima – vlakna su mu ukrštena pod uglovima raspoređujući mehaničko opterećenje i daju otpornost kostima.

Struktura
Osobine kolagena
Molekulska struktura kolagena

Struktura

Primarna struktura – tzv. alfa-lanac

Sekundarnu strukturu uslovljava prethodna primarna struktura. Sekundarna struktura je prikazana kao levostrani heliks, iz razloga što aminokiselina prolin ne podržava desnostrani heliks. Tri ovakva paralelna heliksa grade desnostrani tripl heliks. Svaka treća aminokislina prolazi kroz centar tripl heliksa, u kome ima tako malo prostora da u njega može da stane samo bočni lanac glicina (Gly). Ove tri aminokiseline (Gly, X, Y) raspoređene su u istoj ravni, stabilizovani su vodoničnim vezama NH grupa.

[opsirnije]Proteini[/opsirnije]

U telu čoveka postoje različiti tipovi kolagenih vlakana u zavisnosti gde se nalaze. Tako postoje tipovi I, II, III koji imaju fibrilarnu strukturu i tip IV i VII sa mrežastom strukturom. A njihovo mesto u telu je tabelarno prikazano.

Tip INajviše ga ima u koži
Tip IIOvaj tip je zastupljen u zglobovima, kao lubrikant
Tip IIIKoža fetusa, krvni sudovi
Tip IVBazalna membrana
Tip VIIIspod pločastog epitela

Osobine kolagena

  • Nerastvorljiv u vodi, ni u telesnim tečnostima.
  • Savitljiv, takođe otporan i na istezanje i na kidanje.
  • Otporan na delovanje proteolitičkih enzima.
  • Pri temperaturi od 62-65ºC dolazi do skraćenja za 1/3 i bubrenja kolagena. Takođe pri ovoj temperaturi ovaj protein postaje proziran i slab na enzime, koji imaju moć razgradnje kolagena do primarne strukture bez raskidanja peptidnih veza.

Molekulska struktura kolagena

Trećina ovog proteina je izgradjena od GLICINA (Gly). Ostale 2/3 grade sledeće aminokiseline: prilin (Pro), 4-HyPro i Ala. Takođe i 5-HyLys i 5-HyLizin koji nastaje postranslacionom modifikacijom sa enzimom prohidroksikinazom, a za ovaj proces je potreban i vitamin C. Pri nedostatku vitamina C nastaju lezije na koži, pucanje krvnih sudova, pojava rana. Karakteristično za ovaj protein da u njegovoj primarnoj strukturi ne može da se nađe Cys aminokiselina. U strukturi kolagena pored aminokiselina mogu se naći i druge molekule poput HEKSOZE – glukoza i galaktoza.

7 одговора на „Kolagen“

  1. Hello, its pleasant post regarding media print, we all understand media is a wonderful source of data.

Затворено за коментаре.