Koji je značaj vode u medicini?

        Voda je osnovni i najzastupljeniji sastojak ljudskog organizma. Ona je jedan od osnovnih preduslova za održavanje makromolekulske strukture pa time i funkcije i svih ostalih sastojaka, pre svega proteina i nukleinskih kiselina. Sposobnošću međumolekulskog privlačenja, voda kao dipol ostvaruje hidrataciju molekula i jona, fenomen od izvanredne važnosti za vezivanje vode u organizmu i za njeno kretanje. Hidrataciju molekula omogućuje ne samo dipolni momenat vode, nego i dipolni momenat molekula koje su sposobne da budu hidratisanje, tj. koje su hidrofilne. Upravo od veličine dipolnog momenta zavisi intezitet hidrofilnosti, koji može biti velik da hidrataciona voda, zapravo, postane integralni sastavi deo hidratisane molekule.

        Učešće vode u biohemijskim reakcijama je evidentno i neophodno. Pre svega, razmeštanjem svojih električnih polova, ona kida međumolekulske, pa čak i unutarmolekulske veze supstance koje učestvuju u hemijskim reakcijama. Dispergujući čestice, omogućuje njihovu apsorpciju iz digestivnog trakta i kruženje u organizmu. Omogućuje reakcioni kontakt između molekula i jona. Jednom reči, ostvaruje onaj prvi uslov bez koga nema hemijske reakcije: corpore non agunt nisi soluta. Pored ovog, reklo bi se, posrednog učešća u hemijskim reakcijama, voda učestvuje i neposredno, kao supstrat koji nestaje iz reakcione smeše (hidrolitički procesi), ili kao produkt koji nastaje u reakciji (na kraju oksidoreduktivnih procesa).

        Imajući u vidu sveopšti značaj vode za sve životne procese nije teško pretpostaviti koliko teške poremećaje izaziva svaka promena količine vode u organizmu. Sve biohemijske reakcije su moguće samo u prisustvu normalne količine vode, pa su one u slučaju manjka ili viška vode u organizmu teško poremećene. Zbog toga se u kliničkoj medicini pomno prati količina vode u organizmu pa se u slučaju njenog smanjenja – dehidratacije, ili povećanja – hiperhidratacije moraju preduzimati odgovarajuće hitne mere za popravljanje ovakvih stanja jer u prvotivnom dolazi do prestanka životnih procesa odnosno smrti.