Koje sve funkcije proteini imaju u organizmu?

          Ova podela ne može obuhvatiti sve fiziološke funkcije proteina, pa je redukovana na najmanji mogući broj od 10 grupa. Proteini imaju ključnu ulogu u svim biološkim procesima, a prvih deset po važnosti vrše sledeći proteini:

  1. Enzimi – su proteinske makromolekule koje katalizuju sve biohemijske reakcije u ćelijama. Ovi proteini imaju sposobnost da znatno ubrzavaju mnoge biohemijske reakcije, a da se pri tome same ne troše, što znači da imaju funkciju biokatalizatora.
  2. Transportni proteini – su proteini koji imaj sposobnost da za sebe specifično vežu određene druge molekule, da ih prenesu na drugo mesto i tamo ih oslobode. Ovo prenošenje može da bude sa jednog na drugo mesto u telu putem krvi, ili kroz ćelijsku membranu iz međućelijskog prostora u njenu unutrašnjost. Najvažniji transportni protein je hemoglobin koji prenosi kiseonik iz pluća u tkiva.
  3. Kontraktilni proteini – imaju sposobnost da po potrebi skraćuku i produžavaju svoju strukturu i time proizvode mehaničke pokrete. Najrasprostranjeniji kontraktilni proteini su miozin i aktin, a nalaze se u mišićima.
  4. Strukturni proteini – imaju veoma različita mehanička svojstva te stoga služe za održavanje potrebne strukture ćelija, tkiva i organa. Najvažniji su kolagen, elastin i keratin.
  5. Proteohormoni – su proteini koje sintetišu endokrine žlezde, a imaju funkciju da regulišu pre svega metabolizam, ali i neke druge funkcije ćelija. Prema tome oni su glavni humoralni regulatori višećelijskih organizma.
  6. Receotori – su proteini koji imaju mogućnost da specifično prepoznaju druge molekule, da ih vežu nakon toga prenesu njih ili njihovu poruku na druge strukture u ćeliji. Najčešće se nalaze na površini ćelija, u ćelijskoj membrani, ali mogu biti i rastvoreni u citosolu.
  7. Antitela – su proteinske makromolekule sa visokospecifičnom kvaternernom strukturom koja im omogućuje prepoznavanje stranih antigena, njihovo vezivanje i neutralisanje. Kako se najčešće radi o antigenima bakterija ili virusa to znači da ovi proteini imaju veoma značajnu funkciju imunološke odbrane organizma.

Opsirnije: Imunitet

  • Faktori rasta – su specifični proteini koji mogu da utiču na deobe i diferencijaciju ćelija. Oni na taj način utiču na rast tkiva i imaju ključnu ulogu u rastu i razvoju organizma ali i u procesima regeneraije i reparacije tkiva.
  • Gen regulatorni proteini – regulišu aktivnost gena.
  • Proteinski toksini – proteinski molekuli koji se unose spolja ili stvaraju u samom organizmu, a veoma štetno utiču na metabolizam i strukturu ćelija. Najčešće su proizvodi bakterija, ali mogu biti i druogog porekla i njihovo poznavanje je od značaja u medicini za razumevanje patogeneze bolesti i preduzimanje lečenja.