Klon

Klon – grupa ćelija koje su nastale mitotskim deobama od jedne ćelije i sve imaju istu genetičku informaciju DNK.