Keratin

Keratin je holoproteid iz grupe skleroproteina, predstavnik je cele grupe.

Fizičke i hemijske osobine
Zašto je keratin čvrst?
Sinteza keratina
Regeneracija

Fizičke i hemijske osobine

Karakteriše ga izrazito vlaknasta struktura molekule, ako se o molekuli ove belančevine uopšte može govoriti. Naime, ona je nerastvorljiva, ne rastvara se ni u vodi, ni u organskim rastvaračima, a ni razblaženim rastvorima kiselina i baza. Ako se delovanjem reduktivnih sredstava učini rasvorljivom u bazama, onda je ona promenjena, onda se o njoj ne može govoriti kao o keratinu u punom smislu reči. Najbitnija promena koja se ovim postupkom postigne je kidanje S-S mostova, veza između uporednih peptidskih nizova u snopu helikoidne strukture, u kom se obliku on nalazi u koži i njenim tvorenima (dlaka, nokti). Tih disulfidnih veza je znatan broj ili, bolje rečeno, one su česte, pa je razumljivo da će se pri aminokiselinskoj analizi ove belančevine naći znatna količina cistina (oko 14%). Pored cistina, u kompoziciji keratina učestvuju znatne količine triju baznih aminokiselina – histidin, lizin i arginin u međusobnom kvantitativnom odnosu 1 : 4 : 12.

Opsirnije: Proteini

Zašto je keratin čvrst?

Veze koje daju čvrstinu keratinu su upravo pomenute disulfidne veze (S-S mostovi).

Sinteza keratina

Biosinteza keratina vrši se u ćelijama epiderma, preciznije, u citoplazmi tih ćelija. U ćelijama germinativnog sloja epiderma nema keratina, što ne znači da se pripreme za njegovu sintezu ne dešavaju već tamo. Tek u bazofilnim zrnima citoplazme ćelija granuloznog sloja mogu se prepoznati aktivnosti ove sinteze, u materiji nazvanoj keratohijalin. Daljim promenama, koje se najverovatnije sastoje, sem ostalih, u uspostavljanju S-S mostova između peptidskih nizova sintetisanih uz znatno učešće cisteina čije se SH-grupe u ovim ćelijama mogu masovno histohemijski dokazati. Uporedo sa formiranjem keratina gube se SH grupe a pojavljuju se S-S veze. Istovremeno, i ćelija polako prestaje da živi. Nestaje mitohondrija u plazmi, nastaje jedro, a čelija postaje, zapravo, keratinska ljuska, koja gradi keratinski sloj epiderma, pri samoj površini, veoma otporan na hemijske i fizičke agense.

Regeneracija

Proces sinteze keratina je stalan, traje koliko i život organizma. Njegova sinteza istovremeno znači i keratinizaciju ćelija epiderma i njihovo stalno nestajanje u obliku keratinskih ljuskica. Naravno taj proces je uravnotežen sa procesom umnožavanja ćelija epiderma u čijem se bazalnom sloju mogu dokazati i videti mitoze.

Detalji sinteze keratina nisu poznati, ali je sasvim izvesno da ova sinteza angažuje znatnu količinu energije, pa su i oksidativne reakcije, kao generatori slobodne energije u ovim ćelijama, živahne.