Keratan-sulfati I i II

          Keratan-sulfati I i II su izolovani iz kornee, a zatim i iz rskavice. Izgrađeni su od disaharidnih monomera beta-galaktoze i beta-glukozamina koji je N-acetilovan i koji za šesti ugljenikov atom ima esterski vezanu sumpornu kiselinu. Smatra se da se u ovom poliholozidu smenjuju jedno za drugim galaktoza i glukozamin, vezani međusobno 1 : 4 ozidskom vezom, a ovi parovi 1 : 3 vezom.

Један одговор на „Keratan-sulfati I i II“

Затворено за коментаре.