Kazein – fosfoprotein – protein u mleku

           Fosfoproteini su podgrupa heteroproteina, ova grupa specijalizovanih proteina koji sadrže fosfornu kiselinu snažno vezanu za proteinski deo kao prostetičnu grupu. Donor prostetične grupe, fosforne kiseline je adenozin-trifosfat (ATP), a ona se vezuje za one aminokiseline u peptidskom lancu koje imaju hidroksilne OH grupe na bočnim reziduama (serin, treonin, tirozin). Na taj način se, uz izdvajanje molekule vode formira estarska veza, a ATP prelazi u adenozin-difosfat ADP. Ova reakcija fosforilacije je katalizovana od strane enzima protein kinaza.

           Odavno se znalo da u ljudsok organizmu postoje biološki važna jedinjenja koja u svojoj molekuli sadrže visok procenat fosfora koji se u njima nalazi u obliku fosforne kiseline vezane estarskom vezom, pretežno za hidroksi-grupu serina, a i treonina. Kao najznačajniji predstavnik ove grupe hetero-proteida navođen je kazein, belančevina mleka koja ima veliku nutritivnu vrednost za odojčad zbog velikog sadržaja fosfora i esencijalnih kiselina.

          Kazein

          Ova belančevina je kiselog karaktera, delom zbog visokog sadržaja (23,3%) glutaminske kiseline, a delom zbog znatne količine fosforne kiseline. Lako gradi soli, te se u mleku pretežno nalazi u obliku kalcijumove soli, kao kalcijum-kazeinat. Tako je moguće da pH mleka bude oko 7. Nije rastvorljiv ni u vodi, ni u kiselini koja ga baš istaloži iz rastvora. Rastvorljiv je u blagim rastvorima baza. Proteolitični enzim renin koaguliše kazein mleka u prisustvu kalcijuma sa kojim koagulisani kazein obrazuje rastvorljive soli. Na temperaturi vrenja ne koaguliše. Značajan je sastojak ishrane odojčadi, kao lako svarljiva belančevina i zbog obilja esencijalnih aminokiselina i fosfora neophodnih za rast deteta.

          U novije vreme je utvrđeno da fosfoproteini imaju još veći biološki značaj u hormonskoj regulaciji ćelijskih procesa. Naime, mnogi intracelularni regulatorni proteini bivaju aktivisani fosforilacijom, a deaktivisani defosforilacijom. Kako je fosforilacija katalizovana od strane cAMP zavisnih protein kinaza, jasno je da su efekti cikličnog adenozin-monofosfata (cAMP) ustvari posredovani preko procesa fosforilacije ili defosforilacije regulatornih proteina. Danas se veruje da u regulaciji većine ćelijskih procesa (kao na primer ćelijski rast i replikacija) najvažniju ulogu ima proces fosforilacije tirozinskih rezidua katalizovanih od strane tirozin kinaze.