Kamenje u mokraćnoj bešici

Kamenje u mokraćnoj bešici predstavlja čvrste, mineralne izrasline u lumenu mokraćne bešike, koje nastaju kada se ona nepotpuno prazni (postoji zaostali urin).

Ukoliko su dovoljno mali, mogu se izbaciti prilikom uriniranja i asimptomatski su.

U većem broju slučajeva, simptomi postoje usled konstantne iritacije zida bešike od strane kamenja ili blokade protoka urina.

Simptomi

Karakteristični simptomi kod kamenja u mokraćnoj bešici:

 • Bol u donjem abdomenu, često vrlo intenzivan (kod muškaraca bol se može ispoljiti i u penisu ili okolini)
 • Bol i otežano mokrenje
 • Učestalo mokrenje (pogotovo tokom noći)
 • Zamućen ili tamno prebojen urin
 • Krv u urinu

Oboljenje zahvata oba pola, iako se češće javlja kod muškaraca starosti 50 godina i više usled uvećanja prostate.

Pojava kamenja u mokraćnoj bešiki kod dece je retka. Kod dece dolazi do nekotrolisanog mokrenja (u krevetu tokom noći), a kod dečaka se može javiti perzistentna i često bolna erekcija koja traje satima.

Ukoliko primetite gore navedene simptome obratite se Vašem doktoru kako bi se sprovela potrebna ispitivanja i saznao uzrok tegoba, zatim se pristupilo terapiji.

Kamenje u mokraćnoj bešici; FOTO: https://health.bastyr.edu/news/health-tips/2019/05/natural-ways-treat-bladder-pain-syndrome
Kamenje u mokraćnoj bešici; FOTO: https://health.bastyr.edu/news/health-tips/2019/05/natural-ways-treat-bladder-pain-syndrome

Uzroci

Kamenje u mokraćnoj bešici se uglavnom javlja usled nemogućnosti potpunog pražnjenja bešike.

Urin se stvara u bubrezima kroz procese glomerulane filtracije i tubularne reapsorpcije. Sastoji se od vode i otpadnih materija koje bubrezi filtriraju (eliminišu) iz krvi. U urinu se nalazi materija urea koja se sastoji azota i ugljenika.

Ukoliko i mala količina urina zaostane u bešici ove materije iz urina se međusobno lepe i formiraju kristale koji vremenom očvršćavaju i formiraju kamence.

Uzroci nekompletnog pražnjenja bešike:

1 Uvećanje prostate

Prostata je mala žlezda koja se nalazi isključivo kod muškaraca, pozicionirana je između penisa i mokraćne bešike i okružuje uretru (cev koja sprovodi urin van tela).

Uvećanje prostate se karakteristično javlja kod većine muškaraca sa starenjem. Uvećana prostata vrši pritisak na uretru i na taj način blokira protok urina. Ovo stanje se uspešno leči, ali kod malog broja muškaraca koji ne reaguju na terapiju, postoji povišen rizik za nastanak kamenja u mokraćnoj bešici.

2 Neurogena mokraćna bešika

Stanje se javlja kada dođe do oštećenja nerava koji inervišu mokraćnu bešiku i dovode do nepotpunog pražnjenja iste.

Može biti uzrokovano oštećenjem nerava kičme ili oboljenjima koja oštećuju nervni sistem poput bolesti motornog neurona ili spina bifida.

Osobe sa ovim oboljenjem moraju imati postavljanjen urinarni kateter, cev plasirana u mokraćnu bešiku koja služi za drenažu urina van tela. Kateter je efikasan ali i on ostavlja male količine urina u bešici što moe dovesti do nastanka kamenaca.

3 Cistocela

Cistocela je stanje karakteristično za žena i podrazumeva slabljenje zida mokraćne bešike, koja onda posledično spada u vaginu. Ovo dovodi do blokade isticanja urina.
Cistocela se javlja kao posledica prekomernog naprezanja, poput onog kod porođaja, podizanje teških predmeta ili prilikom pražnjenja creva kod prisutne opstipacije.

4 Divertikuli mokraćne bešike

Divertikuli predstavljaju izrasline na zidu mokraćne bešike. Ukoliko postanu veliki dovode do otežanog pražnjenja iste.

Divertikuli mogu biti prisutni pri rođenju ili se razviti kao posledica infekcije ili uvećanja prostate.

5 Operativni zahvat uvećanja mokraćne bešike

Predstavlja proceduru uzimanja dela creva i spajanja sa mokraćnom bešikom kako bi se ona povećala.

Procedura se primenjuje kao terapija nekih tipova urinarne inkontinencije ali može biti uzrok nastanka kamenja u bešici.

6 Ishrana

Ishrana sa visokim procentom masti, šećera i soli, a malom količinom vitamina A i B, nose sa sobom povišen rizik za nastanak kamenja u mokraćnoj bešici, pogotovo kod osoba koje ne unose dovoljno tečnosti.

Dijagnoza

U sklopu dijagnostike ovog stanje sprovodi se analiza krvi i analiza urina. Važno je determinisati da li postoji infekcija mokraćne bešike.

Sledeća stepenica u dijagnostici za potvrđivanje prisustva kamenaca je ultrazvuk, rentgensko snimanje ili cistoskopija. Cistoskopija je procedura u kojoj se cistoskopom, duguljastom cevi sa kamerom na vrhu, ulazi kroz uretru do mokraćne bešike i vizualizuje se njena unutrašnjost.

Lečenje

Za uklanjanje kamenja iz mokraćne bešike je često neophodna hirurška procedura.

Kod malih kamenaca postoji mogućnost njihovog izbacivanja, spiranja iz bešike unosom velikih količina tečnosti, ali ovo ne mora biti efikasno ukoliko je njeno pražnjenje nepotpuno.

1 Transuretralna cistolitotripsija

Najčešće primenjivana metoda za terapiju ovog stanja. Procedura se sprovodi kroz uretru, ubacuje se cistoskop sa kamerom na vrhu koji omogućava lociranje kamenaca. Zatim se uz pomoć lasera ili ultrazvučnih talasa kamenci razbijaju na manje delove kako bi se lako saprali iz mokraćne bešike. Procedura se sprovodi pod lokalnom ili opštom anestezijom. Postoji rizik od razvoja infekcije pa se mogu ordinirati antibiotici preventivno.

2 Perkutana suprapubična cistolitotripsija

Procedura se primenjuje kod deca kako bi se izbeglo eventualno oštećenje uretre, ili kod odraslih sa velikim kamencima.

Umesto pristupa kroz uretru, hirurg pristupa kroz mali rez na abdomenu. Procedura se sprovodi pod opštom anestezijom.

3 Otvorena cistostomija

Procedura se primenjuje kod prisustva velikih kamenaca ili kod muškaraca sa velikom prostatom. Tokom procedura pravi s eveći rez na donjem abdomenu i tuda hirurg pristupa. Prilikom ove procedure se mogu sprovesti i druge operacije istovremeno, poput uklanjanja prostate ili divertikula.

Oporavak nakon ove operacije traje duže i bol je intenzivniji. Kateter se postavlja nakon operacije na dan-dva.

Komplikacije operacije

Najčešća komplikacija ovih operativnih zahvata je infekcija urinarnog trakta. Javlja se kod 1 od 10 pacijenata. Terapija su antibiotici.

Oporavak

Nakon transuretralne ili suprapubične operacije pacijent ostaje u bolnici par dana, dok kada govorimo o otvorenoj operaciji ovaj period je duži.

Terapija podležućeg uzroka kamenja u mokraćnoj bešici

Nakon uklanjanja kamenaca iz bešike, pristupa se lečenju podležućeg uzroka kako bi se sprečilo ponovno javljanje kamenaca.

Uvećanje prostate – primenom medikamenata može doći do smanjivanja uvećane prostate; ukoliko ova metoda ne pokaže rezultate, pribegava se hirurgiji.

Neurogena bešika – kateterizacija bešike

Cistocela – operativni zahvat podizanja bešike i vraćanja na mesto; i dodatno očvršćivanje zidova bešike.

Divertikuli bešike – operativni zahvat za uklanjanje.

Prevencija

Ukoliko ste već jednom imali kamenje u mokraćnoj bešici, oni se mogu opet javiti. Saveti za prevenciju ponovnog javljanja kamenaca su:

 • Dnevni unos tečnosti 2-3 litre, kako bi se urin razredio
 • Redovno pražnjenje bešike bez odlaganja
 • Ukoliko prilikom provog pokušaja niste uspeli da ispraznite bešiku u potpunosti, urinirajte opet nakon 10-20 sekundi; bolji su rezultati
 • Izbegavajte opstipaciju

Kamen U Bubregu: Renalna Kolika?

Један одговор на „Kamenje u mokraćnoj bešici“

 1. Bilo mi je zadovoljstvo čitati vaš tekst o navedenom problemu.Stručno, ali prihvatljivo i razumljivo, i za one sa manje medicinskog znanja.
  Hvala

Затворено за коментаре.