Kako se ispituje disanje i rad srca?

Disanje ispitujemo sa malo vate ili pomoću malog ogledala, koje stavimo onesveštenom pred usta i nos. Ako se vata malo pomera zbog strujanja vazduha ili se ogledalo zamuti, daje nam znak da on diše. Posmatrajući stomak i grudi, može se njihovim makar i slabim nadimanjem i spuštanjem utvrditi disanje. Rad srca – ako se ne može utvrditi pipanjem bila (pulsa) – ustanovi se osluškivanjem grudi u predelu između grudne kosti i leve bradavice. U sumljivim slučajevima treba pretpostaviti da se radi samo o prividnoj smrti, te najhitnije pristupiti oživljavanju. UPAMTITE ! Krvotok ne sme biti prekinut duže od 3 minuta, inače nastupa nepopravljivo oštećenje mozga. A prestanak disanja kroz više od četvrt sata završava se smrću, ako se do tog roka ne počne s oživljavanjem.

Osoba koja pruža hitnu pomoć mora svojim mirnim ponašanjem uticati na članove porodice i na samog bolesnika. Treba sprečiti uzbuđenje, plač i paniku, hitno organizovati rad na spasavanju bolesnikovog života.

Sve nepotrebne osobe, decu i znatiželjnike ukloniti iz bolesnikove okoline, a od najprisebnijih odabrati 1-2 osobe da pomognu u pružanju pomoći i davati im potrebne zadatke (da donesu i ugreju vodu, da spreme zavojni meterijal, pridrže bolesnika i drugo). Jedna pouzdana osoba pošalje se po lekara, ako je potrebno.