Interferon

Interferon (IFN) je glikoprotein, protein koji stvaraju ćelije sisara kao odgovor na virusnu infekciju ili druge stimuluse. Informacija za sintezu interferona nalaze se u DNK sisara, a ne u DNK (RNK) virusa. U normalnim uslovima interferon se ne nalazi u ćelijama, nego tek ulaskom virusa dolazi do aktivacije mehanizma koji dovode do produkcije interferona. Ovaj protein ne vrši inaktivaciju virusa, već sprečava njegovo razmnožavanje.

Definicija i sinteza IFN

Interferoni su citokini sa snažnim antivirusnim, imunomodulatornim i antiproliferativnim dejstvom. Gen za interferon na 9. hromozomu je stalno inaktiviran, odnosno u stanju represije. Virus koji je inficirao ćeliju vrši aktivaciju tog gena, odnosno derepresiju gena interferona. Prestaje sinteza proteina ćelije pa i INF-represora koji je takođe protein.

Sa aktivnog mesta za interferon prepisuje se mRNK. Zatim se vrši sinteza interferona na ćelijskim ribozomima. Pri prolasku sintetisanog interferona kroz endoplazmatski retikulum protein dobija ugljeno hidratni deo, i izvan ćelije postoji u obliku glikoproteina. Tako izlučen van ćelije u kojoj je sintetisan, IFN se vezuje za receptor za interferon na drugoj ćeliji, ulazi u  nju i uspostavlja u njoj antivirusno stanje.

Mehanizmi antivirusnog dejstva INF

Interferon svojom aktivnosti izaziva produkciju dva enzima u ćeliji, a to su:

Protein kinaza – koja će sprečiti sintezu virusnih polipeptida.

2′-5′ oligoadenil snitetaza – koja će vršiti destrukciju virusnih mRNK čime se zaustavlja razmnožavanje virusa.

Tipovi i vrste interferona

Postoje 3 tipa INF i oni se obeležavaju rimskim brojevima.

INF tip I – svi se vezuju za isti površinski receptor na ćeliji za IFN. Sintetišu se kao odgovor na virusne infekcije i na dvolančane RNK. Ovom tipu pripadaju 2 vrste, α interferon i β interferon. α IFN nastaje u leukocitima i kod ljudi postoji 12 subtipova. β IFN stvaraju fibroblasti, postoji samo 1 subtip.

INF tip II – ovom tipu pripada γ interferon, izlučuju ga imunokompetentni T limfociti i NK ćelije u odgovoru na antigena i na IL2. Njegovu sintezu ne mogu da izazovu virusne infekcije, a ni dvolančane RNK.

IFN tip III – ovaj tip je nedavno otkriven i uključuje interferon λ.

Aktivnost IFN

IFN αs i IFN βs ispoljavaju jaku antivirusnu aktivnost, dok IFN γ ispoljava slabiju antivirusnu aktivnost.

Antitumorsko dejstvo IFN

Najsnažnije antitumorsko dejstvo ima interferon λ. Način na koji IFN postiže antitumorski efekat nije dovoljno poznat. Indukcija dva opisana enzima izaziva smanjenje informacionih RNK u tumorksim ćelijama što zaustavlja rast tumorskih ćelija. Smatra se da je dejstvo tumorostatično a ne tumorocidno. U eksperimentalnim uslovima je dokazano da IFN ponovo uspostavlja kontaktnu inhibiciju i na taj način smanjuje razmnožavanje i metastaziranje tumorskih ćelija.

Klinička primena interferona

INF se može primeniti u lečenju respiratornih virusnih infekcija (intranazalno rinovirusi i influenca). Zbog blagog toka nema širu primenu. Značajnija je primena kod perzistentnih infekcija i oboljenja sa teškim kliničkim manifestacijama. INF je našao primenu kod sledećih teških oboljenja:

Takođe IFN se koristi kao imunomodulatorno i antiproliferativno sredstvo u lečenju:

Proizvodnja egzogenog interferona

Ranijih godina IFN se proizvodio iz leukocita, fibroblasta i T limfocita koji su stvarali i druge proteine što je dovodilo do nuspojava. Od 80tih godina proizvodnja se izvodi usavršenim tehnikama rekombinantne DNK. Gen za humani IFN se pomoću rekombinantne DNK ubaci u bakterije (Escherichia Coli) ili kvasnice koje sintetišu IFN.

Nuspojave IFN

Nuspojave mogu biti sledeće:

 • Simptomi slični influenci
 • Anoreksija
 • Uticaj na CNS
 • Povraćanje
 • Kardiotoksično delovanje
 • Nefrotoksično delovanje

Zbog svega navedenog, IFN se ne primenjuje u lečenju blagih virusnih infekcija.

Један одговор на „Interferon“

 1. Prvo sam pomislio da se od studenata pretvarate u trgovce farmakološkim preparatima, kao i većina današnjih lekara – na žalost, na to ih je država naterala, to znam, a onda sam video odlične zdravstvene savete.
  Ipak, ima nešto što vam je promaklo kad je reč o interferonu – nema potrebe za uzimanjem interferona bilo koje vrste kad onaj pravi već postoji u organizmu i nije tačno da ga aktiviraju samo virusi.
  Postoje bar dva dijetetska suplementa koji aktiviraju endogeni interferon i podižu imunitet u nebesa – možda rešavaju i kovid (koronu), ali ko bi to dozvolio – bile bi izgubljene ogromne pare – koga je briga za ljude.
  Postoji liposomalni vitamin C – kombinacija Natrijum askorbata, suncokretovog lecitina i destilovane vode i ničega više (nikakvog konzervansa), ali obrađeno u ultrazvučnoj kadi. Drugi suplement je Ehinacea ali samo ona dobijena iz korena biljke. Oba suplementa su upisana u Bazu podataka Ministarstva zdravlja. Istražite ovo i možda postanete slavni kao nesvršeni student medicine koji je našao rešenje za kovid (Koronu).

Затворено за коментаре.