Imuran: Šta Je Azatioprin?

Azatioprin je lek koji se izdaje na recept u dva oblika: kao tableta za oralnu primenu i u obliku injekcionog rastvora. Lek se često primenjuje kao deo kombinovane terapije, sa drugim lekovima.

Zaštićeno ime ovog leka u obliku tablete je Imuran. Dostupan je i u generičkom obliku. Generički oblici lekova koštaju manje od brendiranih pod zaštićenim imenom, međtim, oni nisu uvek dostupni u istim oblicima ili u istoj jačini kao i zaštićeni.

Imuran: Šta Je Azatioprin?; FOTO: https://m.indiamart.com/proddetail/imuran-tablet-20606220333.html
Imuran: Šta Je Azatioprin?; FOTO: https://m.indiamart.com/proddetail/imuran-tablet-20606220333.html

Primena

Azatiopirin se primenjuje u terapiji reumatoidnog artritisa. Može se primeniti i nakon transplantacije bubrega, kako bi se sprečilo odbacivanje novog bubrega od strane imunološkog sistema primaoca.

Nakon transplantacije bubrega, organizam novi bubreg posmatra kao strano telo i iz tih razloga se putem imunološkog sistema bori protiv njega u cilju eliminacije. Ova reakcija potencijalno dovodi do ozbiljnih komplikacija i finalno letalnog ishoda. Azatioprin se primenjuje u ovim situacijama u cilju sprečavanja imunog sistema da „napada“ novi bubreg.

Kod reumatoidnog artritisa (RA), organizam „napada“ zglobove tela, uzrokujući otok, bol i gubitak funkcije. Azatioprin se primenjuje takođe radi sprečavanja imunog sistema u oštećenju zglobova.

Mehanizam delovanja

Azatioprin spada u grupu lekova koji se nazivaju imunosupresori. Grupa lekova namenjena za lečenje bolesti sličnih gore navedenim, kod hiperaktivnosti imunog sistema organizma.

Sam mehanizam se zasniva na inhibiranju tj. na smanjenju aktivnosti imunog sistema organizma, bilo sa ciljem sprečavanja oštećenja zglobova kod reumatoidnog artritisa ili sprečavanja napada na novo transplantirani bubreg.

Neželjena dejstva

Uobičajne nuspojave

Ozbiljne nuspojave

Ukoliko primetite neke od sledećih nuspojava odmah se obratite doktoru ili u urgentni centar. Teži oblici nuspojava obuhvataju:

Ovi simptomi se javljaju se u prvih nekoliko nedelja od početka terapije. Najčešće se povlače prestankom primene terapije.

Pankreatitis:

Izuzetan umor
Gubitak na telesnoj masi
Ozbiljne alergijske reakcije:

 • Otežano disanje (zvuk zviždanja)
 • Osećaj stezanja u grudima
 • Svrab
 • Otok lica, usana, jezika i grla

Ovo su najčešće nuspojave koje se javljaju prilikom primene ovog leka. Važno je zapamtiti da je svaki organizam individualna jedinka i svako se drugačije adaptira na ovaj lek. Simptomi se ne moraju javiti uopšte ili se mogu javiti kompletno drugi koji nisu navedeni. Ukoliko primetite neki oblik diskomfora prilikom primene ovog leka, posavetujte se sa doktorom.

Imuran: Šta Je Azatioprin? Iskustva Saveti
Imuran: Šta Je Azatioprin? Iskustva Saveti

Interakcije

Interakcije predstavljaju pojavu međusobnog uticanja dva leka, ili leka i biljnih preparata ili hrane, u vidu smanjenog ili pojačanog efekta leka. Posledično pojava može biti opasna ili dovesti do potpunog izostanka efekta leka.

Neophodno je obavestiti svakog doktora o svim lekovima koje koristite, bez obzira koji je organ u pitanju, svim biljnim preparatima, vitaminima.

Sledeća lista su lekovi koji mogu dovesti do nastanka interakcija ukoliko se primene zajedno sa azatioprinom:

Lekovi za terapiju gihta

Alopurinol je lek koji se u koristi u terapiji gihta. Kada se azatioprin i alopurinol prmene zajedno dolazi do povišenih koncentracija azatioprina u krvi čime se povećava rizik za nastanak neželjenih dejstava. Doktor Vam u ovoj situaciji može sniziti doze azatioprina. Ista situacija se dešava i kod istovremene primene azatioprina i febuksostata. Ovi lekovi se ne trebaju primenjivati zajedno.

Lekovi za terapiju inflamatornog sindroma creva

Aminosalicilati uzeti istovremeno sa azatioprinom povišavaju koncentraciju leka u krvi i dovode do pojave krvarenja.

Lekovi u terapiji inflamacije

Ova grupa lekova redukuje inflamaciju (zapaljenje) u organizmu i imuni odgovor organizma. Istovremena primena ovih lekova sa azatioprinom povećava rizik od nastanka infekcija. U pitanju su sledeći lekovi:

 • Adalimumab
 • Certolizumab
 • Infliksimab
 • Golimumab

Lekovi koji imaju uticaj na imuni sistem

Kotrimoksazol i azatioprin primenjeni zajedno dovode do snižavanja broja leukocita u krvi, ćelija neophodnih u suzbijanju infekcija. Međusobno povećavaju rizik za nastanak neželjenih dejstava oba leka.

Lekovi za terapiju hipertenzije

Istovremena upotreba azatioprina i lekova iz grupe ACE inhibitora dovodi do povećanog rizika za nastanak poremećaja cirkulacije.

Antikoagulasni

Upotreba varfarina i azatioprina dovodi do smanjene efikasnosti leka varfarina.

Lekovi za terapiju hepatitisa C

Istovremena upotreba ribavirina i azatioprina dovodi do povišenih koncentracija azatioprina u krvi čime se povećavaju rizici za razvoj neželjenih dejstava.

Vakcine

Primanje živih vakcina dok terapija azatioprinom traje povišava rizik za razvoj nuspojava vakcine. Takođe može dovesti do smanjene efikasnosti vakcina. Primeri vakcina:

 • Nazalna vakcina protiv gripa
 • MMR vakcina
 • Vakcina protiv boginja – varicella

Ovo su najčešće interakcije koje se javljaju prilikom primene ovog leka. Važno je ne zanemariti mogućnost drugih interakcija koje nisu navedene. Ukoliko primetite neki oblik diskomfora prilikom primene ovog leka a imate redovnu terapiju nekim drugim lekom, posavetujte se sa doktorom o mogućim interakcijama lekova.

Upozorenja

Ovaj lek dolazi sa nekoliko upozorenja. Na kutiji se nalazi mali crni pravougaonik kao obeležje jakog leka sa teškim potencijalnim nuspojavama. Dugotrajna upotreba ovog leka može dovesti do pojave nekih tipova karcinoma, poput limfoma, leukemije i karcinoma kože.

Upozorenje za alergije

Azatioprin može dovesti do ozbiljnih alergijskih reakcija. Simptomi uključuju:

 • Otežano disanje
 • Otok ždrela i jezika
 • Koprivnjača – osip, praćen svrabom i otokom zahvaćene kože

Ukoliko Vam se javi alergijska reakcija, nemojte više nikada uzimati ovaj lek.

Upozorenje za određena oboljenja

Nizak broj krvnih ćelija – lek ima tendenciju da snizi broj ćelija krvi, što udruženo sa genetskim nižim brojem ili nekim stanjem koje snižava taj broj dovodi do potencijalno ozbiljnih problema.

Infekcije – lek snižava aktivnost imunog sistema i time pogoršava svaku postojeću ili novonastalu infekciju u organizmu.

Problemi sa jetrom – azatioprin povišava rizik za razvoj problema sa jetrom uglavnom kod pacijenata sa transplantiranim bubregom.

Trudnoća

Azatioprin spada u kategoriju D lekova za trudnoću. Ovo podrazumeva sledeće:

 • Lek primenjen tokom trudnoće izaziva oštećenja ploda
 • Lek se u izuzetnim slučajevima i tačnim indikacijama može primeniti ukoliko nema alternative za terapiju ozbiljnih stanja kod majke.

Ukoliko ste trudni ili planirate da ostanete u drugom stanju naglasite to svom doktoru pre početka terapije ovim lekom.

Dojenje

Lek prolazi u mleko i dospeva u organizam bebe gde može izazvati oštećenja. Istovremeno dojenje i primena ovog leka se ne preporučuju.

Ostalo

Sigurnost leka nije ispitana na osobama od 65 godina i više, niti kod dece ispod 18 godina.

Doziranje

Doza leka i učestalost primene zavisi od:

 • Starosti pacijenta
 • Oboljenja koje se leči
 • Stadijuma oboljenja
 • Drugih oboljenja pacijenta
 • Reakcije na prvu dozu

Lekovi dolaze u formi tableta jačine 25mg, 50mg, 75mg, 100mg.

Doziranje nakon transplantacije bubrega:

 • Početna doza 3-5mg/kg dnevno
 • Doza održavanja 1-3mg/kg dnevno

Doziranje kod reumatoidnog artritisa:

 • Početna doza 50-100mg dnevno
 • Maksimalna doza 2,5mg/kg dnevno
 • Doza održavanja se na svake 4 nedelje može smanjiti za 0,5mg/kg

Kod pacijenata sa drugim pridruženim oboljenjima, poput oboljenja jetre ili nedostatka enzima za obradu ovog leka doze se koriguju, uglavnom u pravcu smanjenja istih.

Preporučuje se uzimanje leka nakon obroka kako bi se smanjila neželjenja dejstva leka na želudac.

Azatioprin je lek koji se koristi kod dugotrajne terapije i može dovesti do ozbiljnih komplikacija ukoliko se pacijenti ne pridržavaju uputstva.

Ne uzimanjem leka ili naglim prestankom stavljate sebe u rizik za odbacivanje transplanta bubrega i potrebe za još jednom operacijom ili za generalno pogoršanje simptoma reumatoidnog artritisa.

Ukoliko lek ne uzimate u pravilnim razmacima kako Vam je rečeno, dejstvo leka može izostati ili biti izuzetno sniženo.

Ukoliko propustite dozu, uzmite sledeću čim se setite, ili ukoliko je sledeća doza doza za par sati, sačekajte potrebno vreme i uzmite sledeću dozu, tu jednu ostavite preskočenu.

Ukoliko uzmete više leka nego što je propisano, može doći do predoziranja. Simptomi predoziranja:

Ukoliko primetite ove simptome neophodno je obratiti se doktoru u što kraćem vremenskom roku.

Tokom terapije sa ovim lekom se preporučuje redovno nošenje kreme za sunčanje sa visokim zaštitnim faktorom, kako ovaj lek povišava senzitivnost kože na suncu.

Svakako postoje alternative ovom leku, koje možda Vama više odgovaraju i Vašem stanju. Obratite se Vašem doktoru u vezi svih nedoumica i pitanja.