Hronična Venska Insuficijencija

Promene na koži donjih ekstremiteta veoma često su posledica oboljenja vena, pa se zato venskom insuficijencijom bavi i dermatolog. Krv iz donjih ekstremiteta do srca se vraća pomoću dubokih vena (v. femoralis, v. poplitea), površnih vena (v. saphena magna, v. saphena parva) i perforantnih vena (povezuju duboke i površne vene). Za normalan protok krvi ka srcu značajni su tonus venskog zida, venske valvule, mišićna pumpa, srčana aspiracija i mišićne kontrakcije vena.

Venski varikoziteti (proširene vene)

Venski varikoziteti (verices) predstavljaju tortuoznu dilataciju i eloganciju površnih venskih sudova. Može biti primarna (obično je nasleda, nastaje usled slabosti venskog zida ili nekompletnih ili odsutnih valvula, promene su obostrane) i sekundarna (posledica posttrombotičkog sindroma, obično je unilateralan). Mogu se javiti i u trundoći (posledica venske distenzije i povećanog venskog pritiska). Kao posledica varikoziteta dolazi do nastanka hronične venske insuficijencije koja se manifestuje edemom, ekstravazacijom krvnih elemenata, perikapilarnim depozitima fibrina, oštećenjem kapilara i atrofijom kože. Komplikacije koje se mogu javiti jesu rupture varikoziteta i kalcifikacije venskog zida i varikozni ulkus.

Opsirnije: Proširene vene na nogama

Thrombophlebitis superficialis

Oboljenje u toku kojeg dolazi do stvaranje tromba u površnim venama sa posledičnom inflamacijom (mada trombi mogu nastati i u neinflamovanom krvnim sudu). Nastaje kao posledica venske staze, imobilizacije, toplote, trudnoće, trauma, povećane gustine krvi, a i manifestuje se trakastom, bolnom i eritematoznim promenama. Ukoliko se javi 8 cm iznad/ispod kolena može doći do prelaska tromba u duboke vene. Dijagnoza se postavlja doplerom, a leči se aspirinom, kompresivnim zavojima i savetuje se kretanje.

Trombophlebitis profunta (phlebothrombosis)

Oboljenje dubokih vena donjih ekstremiteta u toku kojeg nema zapaljenja zida vene. Nastaje kao posledica venske staze, trauma, operacija, preloma kostiju, koagulacionih poremećaja. U početku se pacijent žali na bolnu napetost noge koja se pojačava pri plantarnoj dorzofleksiji. Potom dolazi do pojave edema i cijanoze distalno od okluzije, a lokalna temperatura je povšena. Za nekoliko dana dolazi do organizacije tromba a zatim i rekanalizacije krvnog suda. Najteža komplikacija je tromboembolija. Lečenje sprovodi vaskularni hirug, potrebno je mirovanje, uzimanje antikoagulantne terapije (heparin).

Opsirnije: Tromboza noge • DVT duboka venska tromboza

Ulcus cruris varicosum

Ulcus cruris varicosum predstavlja oboljenje koje nastaje kao posledica progresivne venske insuficijencije. Promene se obično javljaju u donjoj trećini noge (i to najčešće oko maleolusa) gde dominira venska hipertenzija. Najraniji znak je edem, zatim dolazi do dilatacije i elongacije venula (,,corona phlebitica“). Usled oštećenja kapilara nastaje ekstravazacija eritrocita sa petehijalnom purpurom (,,stasis purpura“). Tkivna anoksija je praćena perikapilarnim depozitima fibrina koji dovode do atrofije i skleroze kože potkolenica. Česte su superinfekcije piokokama. Na ovako izmenjenoj koži može nastati ulcus cruris varicosum, javlja se spontano ili nakon trauma, progresivno se širi bez tendencije ka epitelizaciji. Dno ulkusa je prekriveno gnojem, a ivice su neravne i podrivene. Moguća je maligna transformacija ulkusa. Lekar savetuje nošenje elastičnih zavoja, akod lakših oblika nošenje elastičnih suportivnih čarapa. S obzirom na pojavu i arterijskih ulkusa, treba voditi računa da se elastične poveske ne daju kad je arterijski pritisak u predelu članaka ispod 80mm živinog stuba. Kompresiju treba obaviti u ležećem položaju. Opšte lečenje podrazumeva i primenu antibiotika, pentoksifilin. Hirurška terapija: prekrivanje ulkusa autograftom ili alograftom epiderma kultivisanog in vitro. Lokalno, ukoliko je prisutan ulkus sa eksudatom potrebno je postavljati vlažne obloge (fiziološki rastvor, blag rastvor hipermangana), dok pri postojanju inficiranog ulkusa doktor savetuje upotrebu i kreme, sulfadiazin – srebro 1%.

Hronična Venska Insuficijencija
Foto: https://chubackmedical.com/no-more-varicose-veins-effective-treatments-for-chronic-venous-insufficiency/