Hondroitin – sulfati ( Glucosamin )

          Hondroitin-sulfati su dva odvojena mukopolisaharada, kisela karaktera: hondroitin-4-sulfat i hondroitin-6-sulfat, sa vrlo sličnim hemijskim sastavom, optičkom aktivnosti, elektroforetskom mobilnosti, viskozitetom i drugim veličinama, ali ne i identičnim. Izolovani su iz raznih skeletnih tkiva: rskavice, kosti, tetiva, zatim kože, srčanih zalistaka, kornee i sklera oka, pa i iz nekih malignih neoplazmi.

           Hondroitin-4sulfat je izgrađen od nizova disaharidnih monomera u kojima se smenjuju ravnomerno beta-glukuronska kiselina i beta-galaktozamin, vezanih 1 – 3 ozidskom vezom. Galaktozamin je N-acetilovan, a hidroksilna grupa na četvrtom C-atomu esterifikovana sumpornom kiselinom. Od ove kiseline potiče kiseli karakter celog jedinjenja. Galaktozamin je za sledeću glukuronsku kiselinu u nizu vezan 1 : 4 ozidskom vezom.

          Hondroitin-6-sulfat je u hemijskom pogledu vrlo sličan prethodnom; razlikuje se od njega samo po položaju sumporne kiseline. Ovde je ona esterifikovana na šestom C-atomu galaktozamina.

Један одговор на „Hondroitin – sulfati ( Glucosamin )“

Затворено за коментаре.