Homeostaza kalcijuma

Koje funkcije kalcijum obavlja u organizmu čoveka?

Postavite pitanje studentima medicine BUDI ZDRAV PRODUZI ZIVOT Twitter

Jon kalcijuma reguliše nekoliko važnih fizioloških i biohemijskih procesa u organizmu. Najvažnije funkcije kalcijuma u organizmu su:

 • neuromišićna razdražljivost;
 • koagulacija krvi;
 • sekretorni procesi;
 • integritet membrana i plazma membranski transport;
 • enzimske reakcije;
 • oslobađanje hormona i neurotransmitera;
 • intracelularna transmisija signala, tako što vezivanjem četiri atoma kalcijuma za kalmodulin dovodi do njegove konformacione promene;
 • u saradnji sa fosfatom neophodan je za mineralizaciju kosti i zuba.

Koliko i gde je smešten kalcijum u organizmu?

U organizmu postoji otrpilike 1kg kalcijuma, 99% ove količine je smešteno u kostima, u kojima sa fosfatom gradi kristale hidroksiapatita, dajući neorgansku strukturnu komponentu skeleta. Mali ostatak od 1% kalcijuma nalazi se u vanćelijskoj tečnosti i to u tri oblika:

 1. kalcijum plazme(krv) u kompleksu sa organskim kiselinama;
 2. kalcijum plazme vezan za proteine;
 3. kalcijum plazme i intracelularne tečnosti u jonizovanom obliku Ca++.

Da bi se svi navedeni procesi koji zavise od kalcijuma normalno funkcionisali, ukupna količina kalcijuma u organizmu održava se u veoma uskim granicama što čini homeostazu kalcijuma u organizmu.

Potrebe čoveka za kalcijumom tokom dana

Put kalcijuma u organizam započinje unošenjem hrane i njegovom apsorpcijom u crevima. Dnevna potreba kalcijuma koju treba uneti ovim putem tokom dana da bi se održala homeostaza kalcijuma iznosi oko 1 gram dnevno.

Kalcijum u hrani

Normalna ishrana sadrži ovu količinu, ali da bi kalcijum bio apsorbovan u organizam potrebno je ispuniti i druge uslove. Kalcijum se najbolje apsorbuje kada se nalazi u obliku kalcijum hlorida i ako je odnos kalcijuma i fosfora u njihovim solima 2:1. Od uobičajnih namirnica najviše kalcijuma sadrže mleko i mlečni proizvodi.

Za apsorpciju kalcijuma neophodno je prisustvo i vitamina D u obliku D-hormona, koji aktivira ćelije crevne sluzokože da sintetišu proteine koji preuzimaju jone kalcijuma. Sinteza vitamina D se u organizmu odvija u koži iz prekursora, a njegova prva hdroksilacija u jetri, dok druga hidroksilacija tj. konačna sinteza D-hormona odvija u bubrezima uz stimulaciju od strane parathormona.

Put kalcijuma u organizmu

Kalcijum se putem krvi transportuje do svih tkiva i njegov jonizovani deo se u kostima i zubima deponuje u vidu kristala biološkog kalcijum hidroksiapatita i amorfnih soli. Za deponovanje kalcijuma potrebni su određeni uslovi, među njima je najvažniji D-hormon (kalcitrol) koji obezbeđuje sintezu transportnih proteina kao u crevima, i kolagena vlakna koja predstavljaju centar oko kojih se vrši kristalizacija hidroksiapatita.

Koju funkciju kalcijum ima u kostima i zubima?

U kostima i zubima kalcijum ima dve fiziološke funkcije:

 • Ca daje kostima i zubima čvrstinu.
 • Ca u kostima i zubima služi kao ogromna rezerva kalcijuma u organizmu iz koje se mobilizacijom dopunjava koncentracija kalcijuma u telesnim tečnostima ako dođe do njenog smanjenja. Što bi značilo ako se potrebe organizma ne obezbeđuju apsorpcijom iz hrane, doćiće do mobilizacije kalcijuma iz kostiju i zuba bez obzra što će time biti dovedena u pitanje njegova strukturna funkcija u ovim tkivima. Najbolji primer za ovo je dekalcifikacija zuba kod trundnica, ako one povećane potrebe za kalcijumom ne zadovolje unosom putem hrane.

Da li se kalcijum eliminiše iz organizma i kako?

Kalcijum se iz organizma eliminiše mokraćom i stolicom. Izlučivanje mokraćom, kalciurija predstavlja regulatorni mehanizam pod kontrolom parathormona kojim se izbacuje višak kalcijuma iz organizma. Najveća količina kalcijuma eliminiše se iz organizma putem stolice ali to nije kalcijum poreklom iz unutrašnje sredine nego njegov neapsorbovani deo iz hrane.

Kako se reguliše nivo kalcijuma u organizmu?

Samo jonizovani kalcijum (Ca++) je biološki aktivni deo i za njegovo odstupanje od normalnih koncentracija organizam ima veoma malu toleranciju. Zbog toga su čak tri hormona uključena u regulaciju metabolizma kalcijuma: paratireoidni hormon (PTH), D-hormon ili kalcitriol, kalcitonin.

Stimulans za lučenje parathormona je smanjena koncentracija jonskog kalcijuma u krvnoj plazmi. Parathormon kao zadatak ima da poveća koncentraciju kalcijuma u krvnoj plazmi i dovede na normalan nivo, i to najbrže dejstvom na bubrege i kosti. Dejstvom na bubrege se smanjuje eliminacija kalcijuma iz organizma mokraćom, a dejstvom na kosti povećava razgradnju isth i tako dolazi do povećanja koncentracije kalcijuma u krvnoj plazmi i ekstracelulanroj tečnosti.

Najvažnija funkcija D-hormona je održavanje dovoljne ukupne količine kalcijuma u organizmu, uključujući i plazmu. D hormon obablja tu funkciju povećanjem apsorpcije kalcijuma u crevima, smanjivanjem gubitka kalcijuma putem bubrega i stimulacijom resorpcije kosti kada je to neophodno.

Hiperkalcemija i Hipokalcemija – simptomi i uzroci

U patološkim stanjima, kada je homestaza kalcijuma u organizmu poremećena ona se ispoljava kao povišenje plazmatske koncentracije kalcijuma – hiperkalcemija, ili smanjenje plazmatske koncentracije kalcijuma, hipokalcemija.

Hiperkalcemija

Hiperkalcemija između ostalog mogu izazvati povećana funkcija paratireoidnih žlezda, hiperparatireoidizam, ili intoksikacija vitaminom D. Najupadljiviji simptomi hiperkalcemije su mišićna hipotonija, opstipacija i stvaranje bubrežnih kamenaca (renalna kalkuloza).

Hipokalcemija

Hipokalcemiju između ostalog mogu izazvati hipoparatireoidizam, alkaloza, masivne transfuzije citratne plazme ili neadekvatna ishrana sa deficitom vitamina D. Najuočljiviji simptom hipokalcemije je pojačana neuromuskulana razdražljivost u vidu tetanije, parestezije, spazma mišića ili zamućenje očnog sočiva (katarakta).

Zamolili bismo Vas da podelite tekst sa svojim prijateljima. Hvala :)

O autoru

Portal "Budi zdrav, produži život" osnovan je od strane studenata medicinskog fakulteta. Postavite pitanje na dnu teksta, a mi ćemo pokušati da odgovorimo na Vaša pitanja u najkraćem mogućem roku. Želite da nas bolje upoznate? Kliknite ovde >>

4 • Pitanja i odgovori

 1. Poštovani,u dva navrata u lab.analizama povećan mi je kalcitonin,prvo je bio 23,a drugi put ,nakon dva meseca 13 sa gornjom granicom 9. Radio sam sve analize stit.žlezde i bile su u redu,kao i ultrazvuk,pth… ,povećan mi je i kalcijum,i iznosi 2.56 a gornja granica 2. O cemu se tu radi,i kako da ga smanjim,pozdrav.

  • Studenti medicine

   Koliki vam je vitamin d?
   Koliko godina imate?
   Da li ste u menopauzi?
   Da li imate jajnike?

 2. I ja imam povecan ukupni kalcijum 2.57 idok je ionizovani na donjoj granici i blago povecan pth 90,ali vitamin d mnoogo veliki nedostatak 30..kako da smanjim ukupni kalcijum da bi mogla da pocnem da pijem vitamin d i samim tim i smanjim pth.molim vas pomozite mi kako da smanjim ukupni kalcijum?

Napišite Vaš odgovor/pitanje