Histiociti

Histiociti – tkivni makrofagi kože i potkožnog tkiva. Iako je koža pretežno neprobojna u odnosu na infektivne agense, to ne važi u slučaju kad je koža oštećena. Kada infekcija počne u potkožnom tkivu i nastane lokalna upala, lokalni tkivni makrofagi mogu da se dele in situ i da stvore još više makrofaga. Tada oni vrše uobičajne funkcije napadanja i uništavanja infektivnih agensa. U infektivne agense se ubrajaju virusi, bakterije i dr.