Hijaluronska kiselina

Hijaluronska kiselina je osnovna supstanca vezivnih tkiva, nađena u raznim životinjskim tkivima. Rastvorljiva je u vodi, a rastvor joj se odlikuje velikom viskožnošću. U organskim solventima nije rastvorljiva. Rastvori su joj optički aktivni: ravan polarizacije svetlosti skreću ulevo za 70-80º. Navodi se da se molekulska težina kreće od 40 000 pa do 8 miliona, što zavisi od izvora odakle je izolovana i, svakako, od metode upotrebljene za izolovanje. Komponovana je iz disaharidnih monomera β-glukuronske kiseline i N-acetilovanog glukozamina povezanih 1 : 3 ozidskom vezom. Takav spoj se ponavlja u nizovima ovog poliholozida. Jedini je glikozaminoglikan koji ne sadrži sulfatne grupe.

hijaluronska kiselina

Један одговор на „Hijaluronska kiselina“

Затворено за коментаре.