Hepatitis A virus (HAV): prenošenje, simptomi i lečenje

Hepatitis A virus je jedan od čestih uzročnika virusnog hepatitisa, primarno šteti jetri. Dodatne informacije ptretražite na stranici.

Opšte osobine virusa
Kako se prenosi hepatitis A virus?
Patogeneza hepatitisa A
Nemanifestni hepatitis A – prikriveni
Manifestni hepatitis A – simptomi
Epidemiologija
Imunitet nakon infekcije
Virusološka dijagnostika
Lečenje i prevencija

Opšte osobine virusa

HAV je mali RNK virus iz porodice Picornaviridae, pripada genusu Hepatovirus. Njegova veličina se kreće od 27 do 31nm, ikosaedarne simetrije, kapsid ima 32 kapsomere. Nema spoljni omotač, odnosno u svom sastavu ne sadrži lipide, pa je otporan na etar i druge organske rastvarače. Virus je moguće uništiti autoklaviranjem 20min, kuvanjem u ključaloj vodi 1 minut ili suvom toplotom 1h. Otporan je na kiseli pH, dok je osetljiv na hlorna jedinjenja. Postoji samo jedan serotip virusa. Razmnožava se u citoplazmi ćelije domaćina. Ne daje citopatogeni efekat (CPE).

Kako se prenosi hepatitis A virus?

Hepatitis A virus se prenosi fekalno-oralnim putem.

Patogeneza hepatitisa A

Nakon unosa ovog virusa preko usta, virus dospeva do duodenuma i drugih delova tankog creva. Prodire u epitelne ćelije tankog creva, gde se priparno razmnožava 10-16 dana, a posledica tog procesa je oštećenje ovih ćelija. Pri oštećenju ćelije domaćina, virus se oslobađa iz ovih ćelija, i istovremeno se u cirkulaciji javljaju antitela na antigene ovog virusa. HAV dospeva u limfu i krvotok i tako nastaje viremija. Na taj način se prenosi kroz organizam. Pošto virus poseduje tropizam prema hepatocitima (ćelijama jetre) razmnožava se u njima i dovodi do oštećenja jetre. U ovoj početnoj fazi infekcija povećana je produkcija gama interferona. Takođe se može zapaziti proliferacija T limfocita, posebno T helpera (CD4+ limfociti).

Nemanifestni hepatitis A – prikriveni

Inkubacioni period traje 2-7 nedelja. Češće obolevaju deca i mlade osobe. U 90% dece infekcije su asimptomatkse i u 50% odraslih obolelih. Virus se izlučuje stolicom, eliminišu ga sekretorna kopro IgA. Bolest može da prođe bez pojave žutice.

Manifestni hepatitis A – simptomi

Preikterična faza bolesti opisuje se povišenom temperaturom, malaksalosti, bolovima u mišićima, muka, povraćanje, ponekad i proliv. Za ikteričnu fazu bolesti je karakterističan bol u predelu jetre, hepatomegalija. Javlja se žutica, tamna mokraća, svetla stolica. Za potpun oporavak potrebno je 4 do 6 nedelja. Virus se stolicom izlučuje 1-2 nedelje pre i 2-3 nedelje posle pojave simptoma. Ekstrahepatičke manifestacije su blage i mogu se ispoljavati u vidu artralgije, artritisa i glomerulonefritisa.

Epidemiologija

Hepatitis A je najčešći uzročnik zarazne žutice u svetu. Incidenca i prevalenca su visoke u lošim higijensko sanitarnim uslovima. Epidemije se javljaju u vojnim i dečijim kolektivima sa gustim smeštajem u lošim higijenskim uslovima. Eksplozivne epidemije mogu nastati zagađenom vodom i morskim plodovima. Rezervoar virusa je isključivo čovek.

Hepatitis A virus (HAV): prenošenje, simptomi i lečenje
Hepatitis A virus (HAV): prenošenje, simptomi i lečenje

Imunitet nakon infekcije

Posle infekcije HAVom najčešće nema komplikacija. Ne razvija se hronična forma bolesti. Imunitet je solidan i verovatno doživotan. Profilaktično davanje gama globulina ublažava simptome i sprečava pojavu žutice.

Virusološka dijagnostika

Dijagnoza se postavlja ELISA testom, koji dokazuje virusne antigene u stolici. Izolacija virusa se ne radi, zbog teške adaptacije virusa na kulture. ELISOM se mogu dokazati i IgM antitela, koja su pozitivna neposredno pre pojave žutice i 45-60 dana posle pojave žutice. Nalaz samo anti HAV IgG je znak ranije infekcije i imuniteta.

Lečenje i prevencija

Lečenje je simtomatsko.

Mere lične i opšte higijene su glavne mere zaštite. Obavezna sanitarna kontrola vode za piće. Kontrola lova i distribucije morksih plodova. Zdravstveni nadzor osoblja koje radi na distribuciji i pripremi hrane. U slučaju epidemija postekspoziciono se daje gama globulin.

U pripremi su rekombinantne DNK vakcine.