Hemosiderin

Hemosiderin ima sličnosti sa fertinom ne samo po tome što se nalazi u ćelijama – pretežno retikulohistiocitnog sistema – kao oblik deponovanog gvožđa, nego i po tome što je gvožđe u njemu u istom koloidalnom kompleksu. Razlika je u kvanitativnom učešću gvožđa; u fertinu ono ide do 23%, a u hemosiderinu čak i do 41%. Količina hemosiderina u organizmu normalno nije velika, ali se znatno povećava pri parentralnoj primeni ovog metala.

Opsirnije: Feritin

2 одговора на „Hemosiderin“

  1. Pojasnite mi nalaz: KONFLUIRAJUCE T/2 FLAIR hiperintenzivne lezije periventrikularne bijele tvari. Hvala!

Затворено за коментаре.