Hafnia (bakterija)

U ovom rodu bakterija nalazi se samo jedna vrsta, Hafnia alvei, koja može da se nađe u fecesu ljudi i životinja, uljučujući i ptice, u otpadnim vodama, zemlji, vodi i mlečnim proizvodima. Poslednjih godina izolovana je iz krvi, urina i inficiranih rana osoba sa kompromitovanom odbranom, i kao i iz stolice dece sa dijarejom izazvanom sojevima sličnim EPEC.