Haemophilus ducreyi

Haemophilus ducreyi je uzročnik polno prenosive bolesti, koja se naziva meki šankr ili ulcus molle. Većina oboljenja se javlja u toplijim predelima, među stanovništvom nižeg socioekonomskog statusa.

To je sitna Gram-negativna bakterija, raspoređena u parovima, kraćim lancima ili grupicama. Za kultivisanje zahteva samo faktor X. Raste na podlogama za izolovanje gonokoka koje sadrže vitamine, minerale, faktore neophodne za stimulisanje rasta, glukozu i vankomicin u  atmosferi sa 10% ugljen dioksida.

Bolest se manifestuje promenom na polnim organima u obliku plitke ulceracije neravnih i podrivenih ivica, sa prisutnim gnojnim sadržajem. Ovu promenu prati jednostrani otok ingvinalnih limfnih čvorova.

Opširnije o ostalim vrstama roda Haemophilus.