Glukagon i njegove funkcije

Glukagon je hormon koga sekretuju alfa-ćelije Langerhansovih ostrvca u pankreasu. Glukagon luče i ćelije želuca i duodenuma, ali nije isti kao pankreasni i pokazuje slabije dejstvo. Dolazi do lučenja ovog hormona kada koncetracija šećera u krvi opada, zato se zove i hiperglikemijski hormon. Hormon ima mnoge funkcije koje su upravo suprotne funkcijama insulina.

Uticaj na metabolizam glukoze

Postavite pitanje studentima medicine BUDI ZDRAV PRODUZI ZIVOT Twitter

Dva glavna dejstva na metabolizam glukoze su:

 • Razlaganje glikogena u jetri (glikogenoliza)
  • Glukagon aktivira adenilil-ciklazu u ćelijskoj membrani hepatocita, ovo izaziva stvaranje cikličnog adenozin monofosfata. Koji zatim aktivira regulacioni protein protein-kinaze, koji aktivira protein-kinazu. Protein kinaza aktivira fosforilazu B, koja pretvara fosforilazu B u fosforilazu A. Što dovodi do razlaganja glikogena do glukoze-1-fosfata. Glukoza-1-fosfat podleže defosforilaciji i glukoza se oslobađa iz ćelije jetre.
 • Povećana glikoneogeneza u jetri
  • Rezultat je efekta glukagona na povećano preuzimanje aminokiselina u ćelije jetre, a zatim na konverziju mnogih aminokiselina u glukozu u procesu glikoneogeneze. Ovo se postiže aktivacijom enzima neophodnih za transport aminokiselina i glikoneogenezu, posebno aktivacijom enzimskog sistema za pretvaranje piruvata u fosfoenolpiruvat, što je kritična faza glikoneogeneze.
Glukagon i njegove funkcije

Glukagon i njegove funkcije

Ostali uticaji

 • Glukagon aktivira lipazu adipoznih ćelija i na taj način stavlja povećane količine masnih kiselina na raspolaganje energetskim sistemima tela.
 • Inhibira deponovanje triglicerida u jetri, što sprečava jetru da uklanja masne kiseline iz krvi.
 • Povećava snagu srčanog mišića.
 • Povećava protok krvi u nekim tkivima, posebno bubrezima.
 • Povećava sekreciju žuči.
 • Inhibira sekreciju želudačne kiseline.

Regulacija

 • Glukagon se luči u velikim količinama usled
  • Hiperglikemije
  • Neke aminokiseline dovode do povećanog lučenja glukagona (arginin, alanin) – ovde uloge insulina i glukagona nisu suprotne!
  • Smanjene koncetracije masnih kiselina u plazmi
  • Hormoni GIT-a dovode do povećanog lučenja ovog hormona (CCK, gastrin, sekretin)
  • Naporno vežbanje može da poveća do 5 puta glukagon u krvi
 • Do smanjenja sekrecije dovodi povećanje koncentracije masnih kiselina u plazmi.
Zamolili bismo Vas da podelite tekst sa svojim prijateljima. Hvala :)

O autoru

Portal "Budi zdrav, produži život" osnovan je od strane studenata medicinskog fakulteta. Postavite pitanje na dnu teksta, a mi ćemo pokušati da odgovorimo na Vaša pitanja u najkraćem mogućem roku. Želite da nas bolje upoznate? Kliknite ovde >>

Napišite Vaš odgovor/pitanje