Gljivična oboljenja kosmatih regija

Dermatofiti predstavljaju keratofilne mikroorganizme, koji invadiraju orožale strukture kože, dlake i nokata živog organizma. Oni ne prodiru u živi deo epiderma ili u derm.

Oboljenja ove grupe su kontagiozna i prenose se direktnim i indirektnim putem. Gljivice iz roda trihofitona su najkontagioznije i izazivaju upravo oboljenja kose, brade muškaraca, a i gole kože, interdigitalnih prostora, tabana, dlanova i noktiju. Specijesi mikrosporuma napadaju pretežno kapilicijum (kosu) i kožu, dok su retko uzročnici oboljenja nokata.

O gljivičnim oboljenjima kosmatih regija možete pročitati na ovoj strani, a o gljivičnim infekcijama glatkih regija kože možete pročitati nakon što kliknete ovde.

Tinea capitis

Tinea capitis predstavlja kontagiozno oboljenje i prenosi se direktnim i indikrentim putem. Izazivaju je antropofilni i zoofilni specijesi trichophytona i microsporuma. Češća su u dečijem uzrastu.

Trixhophytia superficialis capitis

Trixhophytia superficialis capitis izazvana je antropofilnim trihofitom, javlja se kod dece (pred pubertet). Promene se lokalizuju u kapilicijumu u vidu okruglih, brojno, vrlo malih ploča, koje se slivaju u plaže nepravilnog oblika. Na njima postoji sitna beličasta deskvamacija, a dlake su polomljene na samom otvoru folikula i vide se kao crne tačke koje liče na komedone (invazija dlake je po tipu Endotriksa). Na obolelom mestu se mogu naći i zdrave dlake. Na pregledu Woodovom lampom ne javlja se fuorescencija. Oboljenje nije praćeno inflamacijom, promene se pontano povlače, nije poznato zašto se to događa.

Trichophytia profunda capitis

Trichophytia profunda capitis je duboki oblik trihofitije kose izazvan zoofilnim specijesima trihofitona. Na samom početku promene su u vidu ploča s pitrijaziformnim skvamama i dlakom normalnog izgleda. Invazija dlakeje po tipu Endotriksa. Posle par nedelja javlja se inflamacija u vidu supurativnog folikulitisa, gde sam uzročnik nema ulogu u zapaljenju, već zapaljenje nastaje usled izražene reakcije T limfocita na antigene mikroorganizma. Te promene su u vidu okruglih, ograničenih, uzdignutih ploča koje su inflamovane i bolne. Dlake su normalnog izgleda ali su slepljene zbog gnoja i lako se čupaju. Iz folikula otpalih dlaka na pritisak se cedi gnoj (liči na ceđenje meda iz saća). Česta je limfadenopatija. Posle inflamacije promene se ne šire, povlače se spontano posle 2-3 meseca, ostavljajući za sobom cikatrijalnu alopeciju.

Microsporia capitis

Microsporia capitis je oboljenje izazvano antropofilnim specijesom Microsporum audouinii. Promene su malobrojne, okrugle, neinflamovane ploče. Na njima je prisutna pitrijaziformna deskvamacija, a dlake su polomljene nekoliko milimetara iznad folikularnog ostijuma. Invazija dlake je po tipu Mikrosporona. Danas je infekcija izazvana zoofilnim M. canis znatno češća, moguća je i infekcija antropofilnim M. canis ali je blaža infekcija. Promene izazvane mikrosporumom pokazuju fenomen zelene fluorescencije kada se izlože Woodovoj svetlosti.

Gljivična oboljenja kosmatih regija
Foto: https://escholarship.org/uc/item/6208q3zc

Favus capitis

Favus capitis je oboljenje izazvano Tr. favus tipom invazije dlake. Promene se obično javljaju u centralnom delu kapilicijuma i šire se centrifugalno, ostavljajući do kraja očuvan venac periferne kose. Karakteristična promena je skutula, tanjirasta tvorevina žute boje, a sastavljena je od parazita i keratinskih masa. Kroz njen centralni deo obično prolazi dlaka normalne dužine, koja se lako čupa. Promene se mogu slivati u vence i nepravilne ploče, a kako bolest napreduje dolazi do ispadanja kose i nastajanja atrofične i definitivne alopecije.

Diferencijalna dijagnoza dermatofitnih oboljenja kapilicijuma

Kod površnih oblika doktor treba imati u vidu pityriasis capillitii, dermatitis seborrhoica, u nekim slučajevima lekar treba isključiti sledeća oboljenja: alopecia areata, lupus erythematodes discoides, lichen ruber planus, psoriasis vulgaris, a kod dubokih oblika i bakterijski folikulitis. Mikološki pregled može biti od značaja.

Lečenje

Ako je uzročnik M. canis daje se grizeofulvinom. U novije vreme trihofitija kapilicijuma se leči antifungusnim lekovima: trebinafin, itrakonazol, flukonazol. Kod dubokih oblika se mogu uvesti i kortikosteroidi, antibakterijski lekovi se daju u slučaju superinfekcije. Lokalna terapija šamponi koji sadrže imidazolske ili druge antifungusne preparate.

Tinea barbae

Tinea barbe predstavlja duboki oblik trihofije odraslih. Javlja se kod muškaraca na licu, u predelu brade i brkova, gde zahvata i terminalnu dlaku. Uzročnici su najčešće zoofilni dermatofiti i za sobom mogu ostaviti cikatrijalnu alopeciju. Klinički se javljaju ploče sa inflamovanim supurativnim folikulitisom koje podećaju na kerion, u ređim slučajevima može se manifestovati kao diseminovani folikulitis. Dlake se lako čupaju a iz folikula se cedi gnoj.

Diferencijalna dijagnoza

Stafilokokni folikulitis ima prolongirani tok, diseminovane promene i obično je lokalizovan na gornjoj usni (stafilokok iz nosnog sekreta). Furunkuli i karbunkuli su bolni i akutnog toka.

Lečenje

Lečenje je kao kod duboke trihofitije kose (antifungusni lekovi, sistemski kortikosteroidi, šamponi lokalno).