Gladovanje: uticaj na organizam

Čovek od 70 kg raspolaže rezervom metaboličkog goriva u vidu 15 kg masti (141000 kcal), 6 kg proteina (24000 kcal) i oko 0,2 kg glikogena (800 kcal). Što se tiče proteina samo oko 1/3 može biti iskorišćeno za energetske potrebe.Kada dođe do gladovanja iz bilo kojih razloga koncetracija glukoze, triglicerida i aminokiselina u krvi se smanjuje. Povećava se sekrecija glukagona, a smanjuje sekrecija insulina. Dolazi do razmene energetskog goriva između jetre, masnog tkiva, mišića i mozga sa primarnim ciljem da se održi normalan nivo glukoze u krvi, naročito zbog potrebe mozga. Sem toga, dolazi do mobilizacije masnih kiselina iz masnog tkiva i produkcije ketonskih tela u jetri u cilju zadovoljenja energetskih potreba drugih tkiva.

Jetra u stanju gladovanja
Masno tkivo u stanju gladovanja
Šta se dešava sa mišićima u gladovanju?
Mozak u stanju gladovanja

Gladovanje: uticaj na organizam
Gladovanje: uticaj na organizam

Jetra u stanju gladovanja

Jetra je najviše odgovorna za održavanje glikemije i zato dolazi najpre do razgradnje glikogena, a potom do aktivacije glukoneogeneze. Povećava se glukagon/insulin odnos što izaziva razgradnju glikogena koga ima oko 100g u  jetri. Ova rezerva glikogena utroši se za 6 do 12 sati. Tada se u punoj meri aktivira glukoneogeneza koja igra bitnu ulogu u održavanju glikemije u otku noći i pri prolongiranom gladovanju. Glukoza se sintetiše na račun aminokiselina, laktata i glicerola.

U jetri se pojačava oksidacija masnih kiselina koje postižu iz masnog tkiva i produkuju se ketonska tela koja koriste periferna tkiva uključujući i mozak. Aktivacijom ketogeneze, što se dešava već prvog dana gladovanja, štede se aminokiseline kao metaboličko gorivo.

Masno tkivo u stanju gladovanja

U masnom tkivu dolazi do aktivacije hormon-senztivne triglicerid lipaze (adipolitička lipaza), naročito pod dejstvom noradrenalina. Ovaj proces stimuliše i povećanje odnosa glukagon/insulin. Sve to dovodi do intezivne lipolize, oslobađanja masnih kiselina i glicerola u krvi i njihovog transporta u jetru. Masne kiseline se koriste za ketogenezu, a glicerol za glukoneogenezu. Masne kiseline koriste i druga tkiva za svoje energetske potrebe.

Šta se dešava sa mišićima u gladovanju?

U mišićima dolazi do smanjenja glikolize i oni koriste masne kiseline i ketonska tela za svoje energetske potrebe. Međutim, posle 3 nedelje gladovanja mišići koriste skoro isključivo masne kiseline što ima za posledicu dalje povećanje ketonskih tela u krvi.

Prvih dana gladovanja dolazi do rapidne proteolize u mišićima, čime se obezbeđuju aminokiseline za sintezu glukoze u jetri. Posle nekoliko nedelja gladovanja smanjuje se proteoliza jer se smanjuje i potreba za glukozom.

Mozak u stanju gladovanja

U toku prvih dana gladovanja mozak i dalje koristi isključivo glikozu. Prolongirano gladovanje podiže nivo ketonskih tela u krvi i mozak ih koristi kao gorivo. Time se smanjuje potreba za razgradnjom proteina i sintezom glukoze iz aminokiselina.

Mnoga teška oboljenja, traume, hirurške intervenije i druga stanja koje se sreću u klinici idu sa promenama energetskog metabolizma koje su slične opisanim promenama u toku gladovanja.

Tokom evolucije je razvijen veoma složen mehanizam uspešne adaptacije na gladovanje jer je čovek bio uglavnom više gladan nego sit. Ovo nije slučaj sa stanjem permanentne sitosti i unošenjem veće količine kalorija nego što je potrebno, na šta se čovek teže adaptia nego na stanje gladovanja. To ima za posledicu niz drugih poremećaja koji se često sreću kod savremenog čoveka.

Preporuceno: Kako smršati? Gojaznost više nije problem!

Један одговор на „Gladovanje: uticaj na organizam“

  1. Opisaste koji se metabolički procesi i hemijski odvijaju u pojedinim organima u toku gladovanja,a ništa ne rekoste šta to znači za čovjeka,je li zdravo gladovati , da li gladovanje oporavlja organizam?
    Članak kao da je napisan za ljekare i studente medicine da ponove gradivo.
    Namjena vašeg sajta je da edukuje gradjane , pa u tom pogledu usmjerite svoj rad i trud na ovom sajtu.

Затворено за коментаре.