Geni

Geni su delovi DNK koji se sastoje od sekvencijalnih baznih parova koji sadrže informaciju za RNK i sintezu proteina. Drugim rečima, strukturni geni određuju aminokiselinsku strukturu proteina preko nukleotidnih sekvenci različitih tipova iRNK. Neki geni su prepisani u RNK, kao što je ribozomalna RNK (rRNK) i transfer RNK (tRNK) koje se kasnije ne prevode u proteine. Drugi geni su prepisani u prekursore informacione RNK (iRNK) koja je tako nazvana zato što nosi genetsku informaciju za proteinsku strukturu. Regije hromozoma označene kao heterohromatin nisu aktivne u transkripciji, boje se tamno i većinom se astoje od neaktivne repetitivne DNK. Hromatin koji je aktivan u transkripciji za sintezu proteina nazvan je euhromatin, i boji se svetlo.

Gen predstavlja određenu veličinu molekula DNK u proseku od 600 do 1800 baznih parova. Zahvaljujući strukturi, on je nosilac i prenosilac informacija.

3 одговора на „Geni“

  1. Повратни пинг: Genom • Budi zdrav, produži život.

Затворено за коментаре.