Escherichia Coli – Dijareja

Akutna dijarejna oboljenja su problem u svim zemljama širom sveta, a naročito u zemljama u razvoju. Po učestalosti, ova oboljenja su na drugom mestu, odmah iza respiratornih, svakog dana 200 miliona ljudi boluje od dijareje, a svakog minuta umire desetoro dece mlađe od 5 godina.

Na osnovu faktora virulencije i mehanizma dejstva, ove enteroviruentne ešerihije koli se dela u sledeće grupe:

  1. Enterotoksigene E. coli (ETEC);
  2. Enteropatogene E. coli (EPEC);
  3. Enteroinvazivne E. coli (EIEC);
  4. Enterohemoragične E. coli (EHEC);
  5. Enteroagregativne E. coli (EAggEC ili EAEC).

Enterotoksigene E. coli (ETEC)

Ova grupa E. coli uzrokuje dijareju kod male dece i odojčadi u zemljama u razvoju, česti su uzročnici dijareje putnika (traveller’s diarrhoea) i izazivaju koleri slično oboljenje u zemljama u kojima je kolera endemična.

Mehanizam patogenosti se zasniva na sposobnosti ovih bakterija da kolonizuju crevnu sluznicu i da ona produkuju biološki aktivne egzotoksine (enterotoksine).

Bakterije produkuju dve vrste toksina termolabilni (LT) i/ili termostabilni (ST).

Termolabilni enterotoksin (LT) se sastoji od 2 subjedinice, jedna jeidnica mu omogućava vezivanje i prodor u epitelne ćelije creva, a druga subjedinica ima toksično dejstvo. Druga subjedinica onda unutar ćelije stimuliše aktivnost enzima, koji dovode do nagomilavanja cikličnog adenozin monofosfata (C AMP).

Kao posledica svega toga, dolazi do izlučivanja vode i elektrolita u lumen creva, dijareja i dehidratacija.

Termostabilni enterotoksin (ST) kao što mu samo ime kaže ostaje stabilan i biološki aktivan i nakon delovanja povišene temperature, efekat mu se ispoljava povećanom aktivnošću enzima gvanilat ciklaze i povećanom koncetracijom C GMP.

Izgled stolice

Kod dijarejnog oboljenja uzrokovanog ovom grupom ešerihija, stolica je profuzna, tečna zelenožute boje, mirisna na trulež. Nema krvi ni gnoja.

Opsirnije: Vrste pregleda stolice

Enteropatogene E. coli (EPEC)

Ova grupa izaziva dijareju kod male dece i beba u zemljama koje su u razvoju. Ranije je uzrokovala intrehospitalne epidemije u porodilištima i dečijim odeljenjima i u razvijenim zemljama. Dijareja je udružena sa povišenom telesnom temperaturom. U stolici se nalaze sluz i lekukociti kao znak reaktivnog zapaljenja.

Mehanizam patogenosti ove grupe ešerihija nije još potpuno rasvetljen.

Enteroinvazivne E. coli (EIEC)

Ova grupa bakterija izazivaju oboljenje slično dizenteriji te su nazvane „dizenterični sojevi“ E. coli. Mehanizam patogensti je zasnovan na invazivnim osobinama ovih sojeva – prodiranju u epitelne ćelije debelog creva. Bakterije unutar ćelija debelog creva se brzo razmnožavaju. Takođe prodiru u okolne ćelije izazivajući intracelularno širenje, nekrozu i smrt ćelije domaćina, ulceraciju i reaktivno zapaljenje. Stolica vrlo brzo postaje oskudna, sa obaveznim prisustvom krvi u stolici, gnoja i obilne služi („dizenterični ispljuvak“).

Ova grupa ispoljava neke osobine slične šigelama.

Opsirnije: Shigella (Šigela) – Dizenterija

Dokazivanje invazivnosti se vrši in vivo sa Sereny test i in vivo na Hep-2 kulturi ćelija.

Enterohemoragične E. coli (EHEC)

Grupa ešerihija koli koje uzrokuju sporadične i epidemijske slučajeve hemoragičnog kolitisa, kod kojih se u oko 10% javlja komplikacija – hemolitični uremični sindrom (HUS).

Mehanizam patogenosti se zasniva na vezivanju za zid debelog creva i za zid terminalnog dela tankog creva i da potom bakterije luče toksine sa citotoksičnim efektom.

Izvor zaraze

Infektivna doza je vrlo mala, čak je dovoljno 100 bacila da dovede do infekcije, te se ona javlja u industrijski razvijenim zemljama kao četvrti najčešći etiološki agens dijarejnog sindroma. Povezana je sa konzumiranjem nedovoljno pečenog mlevenog goveđeg mesa (hamburgeri), kao i iznutrica i nepasterizovanog mleka. Rezervoar su najčešće goveda, ali i pilići, svinje, jaganjci i dr. Put prenosa je najčešće hranom i vodom, ali i interhumanim kontaktom zbog male infektivne doze. EHEC mogu preživeti nekoliko dana u hrani sa niskim pH (3,4) za razliku od drugih patogenih bakterija.

Klinička slika – siptomi

Od blagih dijareja od krvavih, profuznih proliva praćenih jakim bolovima u stomaku. Stolica je difuzno krvava, bez leukocita. U oko 10% EHEC dijareja javlja se hemolitični sindrom sa akutnom renalnom isuficijencijom, trombocitopenijom i mikogangiopatskom hemolitičnom anemijom. Posebno su osetljiva deca mlađa od 10 godina i stare osobe.

Dijagnoza

Uzorak stolice (feces) se zasejava na selektivnu podlogu – Sorbitol agar. Kolonije su sorbitol negativne.

Serotipizacijom se rutinski dokazuje protosterotip O157:H7.

Enteroagregativne E. coli (EAggEC ili EAEC)

Uzrokuju perzistentne dijareje u novorođene dece u zemljama u razvoju, sa povraćanjem i profuznim, tečnim stolicama.

Mehanizam patogenosti ovih bakterija se zasniva na sposobnosti agregativne adherencije (AA) za epitelne ćelije domaćina. Ove E. coli podstiču i povećano lučenje sluzi, a bakterije se nalaze i međusobno slepljene u ovom biofilmu – autoaglomeracija. Kako je usled agregativne adherencije za crevni epitel sprečena apsorpcija tečnosti, nastaju profuzne, perzistentne dijareje. Dokazana je i produkcija termostabilnog enterotoksina (EAST), ali mu je uloga još nejasna. Plazmid veličine 60 megadaltona kodira i agregativnu adherenciju i produkciju toksina.

Preporuceno: Dijareja (proliv)

4 одговора на „Escherichia Coli – Dijareja“

  1. Повратни пинг: Hafnia • Budi zdrav, produži život.
  2. Повратни пинг: Kako dati urin? - Tehnika davanja urina

Затворено за коментаре.