Erysipelotrix rhusiopathiae – erysipeloid

Erysipelotrix rhusiopathie je Gram-pozitivan nepokretan bacil, bez kapsule i spore. Kultiviše se u mokroaerofilnim uslovima.

Bakterija u prirodi i klinička slika kod čoveka

E. rhusiopathieae se kao komensal nalazi kod domaćih i divljih životinja, ptica i riba. Svinje obolevaju od erizipeloida. Infekcije ljudi su retke, najčešće se viđa erizipeloid, i od njih dolazi u profesionalnom radu sa svinjama ili životinjskim derivatima (prerada ribe, životinjskih kostiju, itd.). Bacil prodire u organizam na mestima gde je koža oštećena povredom. Klinički se javljaju eritem i otok usled limfangitisa. Inflamacija je lokalna. Retko se može javiti sistemska infekcija kao endokarditis ili septični artritis.

Dijagnoza

Mikrobiološka dijagnoza se postavlja izolacijom i identifikacijom uzročnika iz brisa ili bioptičkog materijala.

Lečenje erizipeloida

U lečenju erizipeloida korste se antibiotici.