Eritroblastosis fetalis

Eritroblastosis fetalis je bolest fetusa i novorođene dece, koja se karakteriše aglutinacijom i fagocitozom fetalnih eritrocita. U većini slučajeva fetalne eritroblastoze, majka je Rh-negativna, a otac Rh-pozitivan. Dete nasledi Rh-pozitivan antigen od oca, dok majka razvija antitela za Rh-pozitivan gen. Zatim, majčina antitela ulaze kroz placentu u fetus i izazivaju aglutinaciju eritrocita.


Učestalost bolesti
Dejstvo antitela majke na fetus
Klinička slika eritroblastoze
Lečenje fetalne eritroblastoze
Prevencija fetalne eritroblastoze

Učestalost bolesti

Rh-negativna majka u svojoj prvoj trudnoci sa Rh-pozitivnim plodom ne razvija dovoljnu količinu Rh antitela da izazove bilo kakvo oštećenje. Međutim, oko 3% Rh-pozitivnih beba iz druge trudnoće Rh-negativne majke pokazuje neke od znakova fetalne eritroblastoze, a kod približno 10% trećerođene Rh-pozitivne dece Rh-negativne majke manifestuje se bolest. Incidenca se povećava sa svakom sledećom trudnoćom.

Dejstvo antitela majke na fetus

Posle formiranja anti-Rh antitela u organizam majke, dolazi do njihovog sporog prelaska kroz placentnu membranu u krv fetusa, gde prouzrokuju aglutinaciju njegovih eritrocita. Aglutinisani eritrociti se zatim hemolizuju i oslobađa se hemoglobin u krv. Zatim fetalni makrofagi konvertuju hemoglobin u bilirubin, što prouzrokuje prebojenost kože novorođenčeta (žutica). Antitela mogu napadati i oštetiti i druge ćelije organizmu fetusa.

Klinička slika eritroblastoze

Novorođenče koje ima žuticu kao posledicu eritroblastoze, obično je anemično na rođenju, anti-Rh aglutinini majke će nastaviti da cirkulišu u krvi novorođenčeta 1 do 2 meseca posle rođenja, uništavajući sve veći broj eritrocita. Tkiva odgovorna za produkciju eritrocita novorođenčeta pokušavaju da nadoknade uništene eritrocite. Jetra i slezina (splenomegalija) se uvećavaju, produkujući eritrocite u istom stepenu, kao sredinom gestacijskog perioda. Zbog rapidne produkcije ćelija, mnogi nezreli oblici, uključujući forme eritroblasta s jedrom, ulaze u krvotok, odakle i dolazi naziv bolesti eritroblastis fetalis. Anemija u fetalnoj eritroblastozi najčešći je uzrok smrti, mnoga deca koja prežive anemiju ispoljavaju trajna mentalna oštećenja ili posledice oštećenja motornih područja. Ova oštećenja su prouzrokovana kao posledice precipitacije bilirubina u nervnim ćelijama, što uzrokuje njihovu destrukciju i stanje koje se naziva kernikterus.

Eritroblastosis fetalis (žutica)
Eritroblastosis fetalis (žutica)

Lečenje fetalne eritroblastoze

Uobičajna terapija je zamena krvi novorođenčeta Rh-negativnom krvlju. Oko 400mL Rh-negativne krvi se transfunduje u toku 1,5 sata ili više, dok se istovremeno Rh-pozitivna krv novorođenčeta odstranjuje. Ova procedura se može ponoviti nekoliko puta u toku prvih nedelja života, prvenstveno da bi se održala niska koncentracija bilirubina i na taj način prevenirao kernikterus. Do vremena kada će transfundovane Rh-negativne ćelije biti zamenjene sopstvenim Rh-pozitivnim ćelijama deteta, za sta je potrebno 6 i više nedelja, anti-Rh aglutinini poreklom od majke će već biti razoreni.

Prevencija fetalne eritroblastoze

Antigen D krvne grupe Rh je glavni faktor odgovoran za imunizaciju Rh-negativne majke koja nosi Rh-negativani fetus. U 70-im godinama, 20.veka, učestalost ove anemije je dramatično smanjena razvićem anti-D antitela, koja se trudnicama počinju davati u periodu između 28. i 30. nedelje trudnoće. Anti-D antitela takođe se daju Rh-negativnim majkama posle porođaja Rh-pozitivnog deteta, da bi se sprečila senzibilizacija majki na antigen D. Ovaj postupak uveliko smanjuje rizik stvaranja velike količine anti-D antitela za vreme druge trudnoće.