Enterococcus Faecalis i Faecium

Rodu enterococcus pripadaju više vrsta, ali su dve najčešće: E. Faecalis i E. Faecium.

Ove vrste se čine deo normalne flore intestinalnog i bilijarnog trakta, a u malom broju mogu se naći i u usnoj duplji, vagini i uretri muškarca.

Faktori virulencije ovih predstavnika nisu dovoljno poznate. Enterokoke poseduju citolizin, agregacionu supstacu, feromone, želatinozu i hijaluronidazu.

Simptomi
Dijagnoza
Terapija

Simptomi

Vrste roda Enterococcus izazivaju urinarne infekcije, posebno kod bolesnika sa kateterima. Kod imunokompromitovanih osoba dovode do infekcija bilijarnog trakta, apscesa mekih tkiva i infekcija rada. Ova stanja se mogu komplikovati bakterijemijom. Relativno je čest uzročnik endokarditisa, posebno kod osoba sa oštećenim ili veštačkim srčanim zaliscima.

Opsirnije: Urinarne infekcije

Poslednjih godina vrste ovog roda postale su jedne od vodećin uzročnika intrahospitalnih infekcija. Takvi soje su izuzetno rezistentni na antibiotike. Pa je u ovim slučajevima obavezna izrada antibiograma.

Dijagnoza

Laboratorijska dijagnoza se postavlja na osnovu analize: morfoloških osobina, kulturelne osobine i biohemijskih osobina.

Terapija

Blaže infekcije se obično leče ampicilinom ili amoksicilinom, dok se u terapiji endokarditisa i bakterijemije primenjuje kombinacija penicilinskih preparata i aminoglikozida.

2 одговора на „Enterococcus Faecalis i Faecium“

    1. Ako se radi o uzorku urina, znači da imate 60 000 bakterija – Enterococcus faecalis u 1 ml urina.

Затворено за коментаре.