Enteralna ishrana

Ukoliko je iz bilo kojih razloga bolesniku onemogućeno uzimanje hrane prirodnim putem ili kako se najčešće kaže peroralno (preko usta), postoje i druge mogućnosti za uzimanje hrane kroz gastrointestinalni sistem odnosno sprovodi se enteralna ishrana. Ona smanjuje učestalost hirurških komplikacija kao što su infekcije, dehiscencija intestinalnih anastomoza ili otežano zarastanje rana. Uz to, ona sprečava i gubitak mišićne mase, ubrzava postoperativni oporavak i podiže kvalitet života. Ona se može sprovoditi samostalno ili/i kao dopuna parentralnoj ishrani.

Pothranjenost je česta kod bolesnika u stacionarnoj ustanovi pa zato kvalitetna nitritivna podrška ima važnu ulogu u prevenciji malnutricije. Veoma je važno bolesniku za koga se zna da neće kraće ili duže vreme ili trajno moći da uzima hranu preko usta reći, sta su razlozi i koje su mogućnosti za premošćavanje oralnog unosa hrane. Davanje hrane bolesniku preko nazogastrične sonde i putem gastrostome podrazumeva dobro poznavanje dijetetike i balansiranje unosa, ali i mogućnosti pripreme hrane u formi koja će moći biti data navedenim načinima. Kod ovakvih bolesnika istovremeno je potrebno sprovoditi i posebne mere higijene kako u pripremi obroka, tako i puteva prolaska hrane, jer su čulo ukusa, a i mnogi drugi senzorni uticaji isključeni.

Enteralna ishrana
Enteralna ishrana

Najčešći razlozi za izbegavanje peroralnog unosa jesu operativni zahvati u usnoj duplji, orofarinksu, hipofarinksu, larinksu i jednjaku, ali i velike operacije na želucu ili akutni pankreatitis. Hrana koja se daje ovakvim bolesnicima mora biti tečna ili tečno-kašasta. Najčešće se na ovaj način mogu dati mleko i mlečni proizvodi, jaja, buter, razne supe odnosno bujoni, kašasto pripremljeno povrće i voće. Postoje i standardizovani entralni rastvori koji su pripremljeni industrijski za ishranu nazogastričnom sondom, gastrostomom ili jejunostomom. Troškovi enteralne ishrane su manji nego kod parentralne ishrane, a perioperativni morbiditet i mortalitet su značajno smanjeni.

Razlozi zbog kojih ne bi trebalo primeniti enteralni način ishrane jesu: akutna faza šoka, hipovolemija, hipoksija, hiperkapnija, acidoza i drugi teški metabolički i hemodinamički poremećaji.