Embriologija Pljuvačnih Žlezda

Parotidna žlezda
Submandibularna žlezda
Sublingvalna žlezda

Parotidna žlezda

U šestoj nedelji embrionalnog razvoja nastaje parotida iz ektodermalnih pupoljaka unutar stomodeuma. Ti ektodermalni pupoljci se izdužuju u vrpce koje prelaze preko masetera i idu prema uvu. Vrpce se kanalizuju, a na svom distalnom kraju formiraju acinuse.

Kako se parotidna žlezda razvija u preaurikularnom sulkusu, uvlači u svoju strukturu facijalni nerv i limfne čvorove. U kasnijoj fazi okolni mezenhim formira kapsulu.

Submandibularna žlezda

Na kraju šeste nedelje emrionalnog razvoja pojavljuje se podvilična žlezda u vidu manjih pupoljaka na podu usne duplje, lateralno od frenuluma. Isto kao i kod parotide, ovi pupoljci formiraju vrpce koje prelaze preko milohioidnog mišića i odlaze u submandibularni trougao. Za razliku od parotidne žlezde, kapsula podvilične pljuvačne žlezde se formira rano, pa limfni čvorovi ostaju izvan nje.

Sublingvalna žlezda

U osmoj gestacijskoj nedelji brojni pupoljci na pod usne duplje formiraju podjezičnu žlezdu.