Escherichia coli – van crevne infekcije

Escherichia coli može da dovede do infekcije urinarnog trakta, sepse i meningitis novorođenčadi. Takođe mogu izazvati infekcije žučne kese, apendicitis, peritonitis i dr. Ove vrste ešerihije imaju brojne osobine i faktore virulencije koje ešerihije normalne flore čoveka ne poseduju.

Infekcije urinarnog trakta
Sepsa
Meningitis kod beba
Otpornost bakterije
Bakteriološka dijagnoza
Lečenje
Značaj higijene

Infekcije urinarnog trakta

Najčešći uzročnik infekcije urinarnog trakta je ešerihija koli. Npr., 80% cistitisa, naročito kod mladih žena izazvano je ovom bakterijom. Reč je o endogenoj infekciji jer je ova ešerihija poreklom iz debelog creva i preko peritoneuma kontaminira uretru (mokraćnu cev), uzrokuje cistitis, a potom može razviti pijelitis i pijelonefritis. Ove bakterije na svojoj površini poseduju sitne specijalizovane nastavke koje omogućavaju bakterijama da se prikače za epitel urinarnog trakta.

Sepsa

Sepsa se može javiti kao komplikacija urinarne infekcije ili infekcija iz gastrointestinalnog trakta (npr. usled pucanja creva). Posebno su osetljiva novorođenčad (bebe) jer ne stvaraju antitela IgM klase i imunokompromitovane osobe.

Escherichia coli – van crevne infekcije
Escherichia coli – van crevne infekcije

Meningitis kod beba

Najčešći uzročnici ovog teškog oboljenja beba jeste E. Coli i Streptococcus agalactiae. Kod 75% E. Coli koje izazivaju gnojni meningitis utvrđeno je prisustvo K1 antigena. Ovi sojevi imaju veći potencijal virulencije, ali mehanizam delovanje nije potpuno utvrđen.

Otpornost bakterije

E. coli spada u otporne bakterije, u mogućnosti je da mesecima preživi u vodi, zemlji i raznim predmetima. Otporne su na niske temperature, dok su na visoke temperature umereno osetljive – uginu na 60ºC za 30 minuta.

Bakteriološka dijagnoza

Kod ovih infekcija, dijagnoza se zasniva na izolaciji i identifikaciji uzročnika i biološkog materijala. Uzorak je različit u zavisnosti od kliničke slike i lokalizacije infekcije (krv, likvor, urin, sputum, gnoj, stolica, povraćena masa).

Lečenje

Zbog mogućnosti pojave rezistencije na brojne antimikrobne lekove zbog prenosa R-plazmida konjugacijom, potrebno je uzimati antibiotik prema antibiogramu.

Značaj higijene

E. Coli su indikatori fekalne kontaminacije vode za piće jer se ova bakterija obavezno nalazi kao deo fakultativno anaerobne crevne flore čoveka i životinja.

Један одговор на „Escherichia coli – van crevne infekcije“

Затворено за коментаре.