Diphyllobothrium latum • Difilobotrioza • Rečna pantljičara

Diflobotrijum latum (lat. Diphyllobothrium latum) je najveća pantljičara (cestode) čoveka. Ona je najređa od svih pantljičara u našim krajevima. Odrasla pantljičara živi u tankom crevu čoveka, mačke, psa, svinje, goveda, a larva u ribama i račićima. Izaziva oboljenje difilobotriozu.

Morfologija
Razvoj pantljičare
Patogenost – simptomi
Dijagnoza
Lečenje

Morfologija

D. Latum je duga 1-12m ima oko 3000 proglotida. Na glavi se umesto kukica nalazi dorzalni i ventralni procep – botridije. Na svakom člančiću je otvor povezan sa uterusom i iz koga izlaze začeta jaja u lumen creva nosioca.

Razvoj pantljičare

Pantljičara parazitira 2 prelazna domaćina. Prvi su slatkovodni račić, drugi slatkovodne ribe. Kada jaje izađe u vodu, nakon 10-15 dana se iz njega razvije embrion koji se zove koracidijum (on u vodi pliva pomoću treplji). Koracidijum pojede račić i od njega se razvija sledeći larveni stadijum – procerkoid. Ribe se hrane račićima i u njima se razvija treći larveni stadijum – aleocerkoid (oblik crvića dugog 1-2 cm). Kada čovek pojede nedovoljno termički obrađeno meso ribe, larva dospeva u njegov gastrointestinalni trakt i botridijama se pričvršćuje za sluzokožu tankog creva, i nakon 2 nedelje razvija se u pantljičaru. Može uzrokovati gastrointestinalne tegobe i bolove, zatim nedostatak vitamina B12 i anemiju. Luči i enzime koji izazivaju alergije, nervne smetnje.

Patogenost – simptomi

Infekcija može da prođe asimptomatski ili sa dijarejama, povraćanjem, epigastričnim bolom, porast temperature, gubitak na težini, hronična anemija, itd.

Dijagnoza

Parazitološka dijagnoza se postavlja direktno procesom taloženja jaja i proglotida u stolici i indirektno serološkim testovima.

Lečenje

Lekovi izbora su nikozamid, paramomicin, kvanakrin.