Dijapedeza

Dijapedeza (grč. diapedao preskočiti) – prolazak krvnih ćelija kroz neoštećenu kapilarnu membranu u okolno tkivo. Tako na primer eritrociti prolaze kroz membranu kod začepljena krvnog suda, potisnuti krvnim pritiskom.