Dijagnostika Oboljenja Jednjaka

Kliničko ispitivanje

Jednjak je relativno zaklonjen okolnim strukturama pa je teže dostupan kliničkom pregledu.

Direktni pokazatelj disfagije je prisustvo kašlja, koji nastaje u toku uzimanja hrane, mada oko 30 posto pacijenata aspirira bez kašlja. Inspekcijom, ali i palpacijom vrata može se uočiti crvenilo, oticanje i rigidnost struktura u vratu.

Indikrektno laringoskopski uočena zastojna pljuvačka u piriformnim sinusima ukazuje na preporeku u nižim strukturama. Za kliničko ispitivanje poremećaja gutanja, pored anamneze, koriste se:

metoda gutanja obojene hrane, pojava metilenskog plavog oko traheostome govori o aspiraciji hrane u toku gutanja,

palpacija larinksa u toku gutanja, ispituje se sposobnost pacijenta da započne voljno gutanje i mogućnost kontrakcije suprahioidnih mišića, koji su podizači larinksa.

Od dijagnostičkih tehnika u dijagnostici jednjaka i poremećaja gutanja koriste se:

rendgenska pasaža jednjaka sa kontrastom,

videofluoroskopija,

ultrazvuk,

menometrija i

registracija zvukova gutanja.

Radiološka dijagnostika jednjaka

Za radiološka ispitivanja gutanja i stanja jednjaka u upotrebi je barijum i gastrografin.

Kontrastno snimanje jednjaka je jedna od najčešće korišćenih metoda u njegovoj dijagnostici. U slučaju sumnje na perforaciju jednjaka, stranih tela jednjaka, ako postoji opasnost od aspiracije kontrasta (kod dece sa sumnjom na atreziju), barijum se ne sme koristiti za snimanje.

Videofluoroskopija, videofluorokinematografija

Videofluoroskopija je jedina kompletna tehnika koja se koristi za izučavanje gutanja. Pomoću barijumskih studija mogu se utvrditi strukture (dinamičke studije) i funkcionalne promene organa koji svojim oštećenjem remeti gutanje.

Manometrija

Metoda se koristi u utvrđivanju dinamike promene pritiska faringealnog i gornjeg ezofagealnog sfinktera u toku gutanja.

Manometrijska studija govori o osnovnom pritisku u mirovanju, tonusu i pritisku pri kontrakciji faingealnih mišića, kontrakciji i opuštanju gornjeg ezofagealnog segmenta.

Fiberoptička endoskopija

Za ovu metodu je potreban fleksibilan fiberoptički endoskop sa videokamerom i dobrim izvorom svetla. Transnazalnim uvođenjem endoskopa, koji se postavlja iznad larinksa i bojenjem hrane, bilo tečne ili čvrste, metilenskim plavim, može se vizuelizirati rezidua hrane u farinksu, larinksu i pratiti eventualna aspiracija.

Metoda dozvoljava registraciju aspiracije pre gutanja, odnosno kada dolazi do slivanja bolusa u larinks. Vidljiva je aspiracija posle gutanja, zbog zadržavanja rezidua bolusa u predelu farinksa ili aditusa larinksa i njihova penetracija u toku respiracije.

Aspiracija za vreme gutanja se može identifikovati odmah posle gutanja uočavanjem rezidue u disajnom putu.

Ultrazvuk

Ultrazvuk je neinvazivna metoda progodna za ispitivanje usne duplje i farinksa u toku gutanja. Uz video opremu i audio zapis daje mogućnost registracije vizuelnih i zvučnih događaja koji se dešavaju za vreme gutanja.

Ezofagoskopija

U upotrebi su rigidni i fleksibilni ezofagoskopi. Ne radi se o dve različite tehnije ispitivanja već o komplementarinim tehnikama koje se često dopunjuju.

Ezofagoskopija je dijagnostička i terapijska metoda.

Rigidna ezofagoskopija je primenjiva kod oko 95 posto dijagnostike patologije jednjaka.

Danas se ova metoda radi u opštoj endotrahealnoj anesteziji, mada se u odabranim slučajevima može raditi i u lokalnoj.

Ezofagoskopi se izrađuju u različitim dimenzijama dužine i širine lumena sa svetlom na samom vrhu ezofagoskopa što daje dobru preglednost i osvetljenost tokom rada. Po potrebi može se vršiti permanentna aspiracija sekreta iz lumena ili njegova lavaža.

Uz pomoć različitih, posebno adaptiranih hvatalica mogu se vršiti biopsije sluznice, tumorskih procesa, ekstrakcije stranih tela, kauterizacije mesta krvarenja.

Gastroenterolozi češće primenjuuju fleksibilnu ezofagoskopiju. U upotrebi su fiberoptički ezofagoskopi različitih dimenzija. Nema većih indikacija za njegovu upotrebu, a prednost ima kada je neophodno da prođe kroz različita suženja jednjaka. Većih je manevarskih sposobnosti pa se i prepreke unutar lumena mogu izbeći i zaobići.