Difteroidni bacili – difteroidi (Corynebacterium)

Rod Corynebacterium broji puno članova koji se zajedničkim imenom nazivaju difteroidni bacili. To su C. pseduodiphthericum s. hofmani, C. diphteriae var.ulcerans, C. xerosis, C. renale, C. minutissimmum, C. pseudotuberculosis, C. pyogenes, C. haemoliticum, C. jeikeum i C. kutscheri (JK grupa). Samo neki od pobrojanih difteroida imaju značaja u medicini.

C. pseudodiphtericum
C. jeikeium, C. kutscheri i C. pseudodiphthericum

Prothesis endocarditis

C. minutissimum
C. xerosis

C. pseudodiphtericum

C. pseudodiphtericum (hofmani), i to lizogeni soj, može prouzrokovati oboljenje slično difteriji. Bolest ima blagi klinički tok. Izvor zaraze je nepasterizovano kontaminirano kravlje mleko. Mikrobiološka dijagnoza se postavlja izolacijom uzročnika i dokazivanjem sposobnosti produkcije toksina. Terapija je isto kao i kod difterije.

Egzotoksin mogu da produkuju i C. pseudotuberculosis i C. diphtheriac var. ulcerans, dok ga drugi difteroidni bacili ne produkuju.

C. jeikeium, C. kutscheri i C. pseudodiphthericum

C. jeikeium, C. kutscheri i C. pseudodiphthericum normalno kolonizuju sluzokožu i kožu čoveka. Kod imunokompromitovanih bolesnika mogu izazvati teška oboljenja – bakterijemije, sepse, meningitise i osteomijelitise. Posebno treba istaći endokarditise posle hirurških intervencija i implantacije veštačkih valvula i grafova (Prothesis endocarditis).

Mikrobiološka dijagnoza se postavlja izolacijom i identifikacijom uzročnika uz napomenu da se bakteriološki nalaz mora interpretirati uz kritičku procenu svih medicinskih parametra, jer su difteroidni bacili najčešći kontaminanti primarno sterilnih bolesničkih uzoraka (hemokulture, likvora).

Terapija se sprovodi antibioticima, najčešće penicilinom i eritromicinom. Nužno je napomenuti da je broj rezistentnih sojeva na ove antibiotike u porastu. C. jeikeium je rezistentan na mnoge antibiotike. Osetljiv je na Vancomicin.

Prothesis endocarditis

Prothesis endocarditis predstavlja poseban terapijski problem jer se najčešće na veštačkoj valvuli stvara tromb „krvne pogače“, u kojoj su bakterije, uzročnici oboljenja, nepristupačne dejstvu antibiotika, jer se nalaze u gustoj fibrinskoj mreži. Ovi trombovi su „zona privremene agranulocitoze“, jer se u njima ne odvija normalna fagocitoza. Stoga terapija antibioticima može biti neefikasna.

C. minutissimum

C. minutissimum je uzročnik Erythrazmae, kožnog oboljenja koje se javlja u intertriginoznim regijama. Karakteristiše se pojavom plaka koji fluorescira koralnocrevnom bojom kada se osvetle Wood-ovom lampom. Bakteriološka dijagnoza se postavlja izolacijom uzročnika na obogaćenim podlogama uz dodatak 20% fetalnog goveđeg seruma. Na podlozi izrastu kolonije koralnocrvene boje. Terapija se sprovodi lokalnom aplikacijom antibiotika uz ostalu dermatološku terapiju.

C. xerosis

C. xerosis normalno kolonizuje kožu i vrežnjaču oka. U zajednici sa drugim oportunističkim bakterijama može prouzrokovati conjunctivitis.

4 одговора на „Difteroidni bacili – difteroidi (Corynebacterium)“

 1. Radila sam cervikalni bris.prisutan mali broj difteroida.kako se leci?je li opasno?

  1. Potrebno nam je više informacija o vama, vašoj istoriji bolesti,tačno ime uzročnika infekcije kao i rezultat antibiograma kako bi mogli odgovoriti na Vaše pitanje.

 2. RADILA SAM URINOKULTURU PRE MESEC DANA ,IZOLOVANA JE ESERIHIJA I DIFTEROIDI.KORISTILA SAM ANTIBIOTIKE.
  SAD SAM PONOVILA URINOKULTURU I NEMA ESERIHIJE ALI JE IZOLOVANA
  STREPTOCOCCUS GRUPA VIRIDANS
  DIFTEROIDI
  BR.BAKTERIJA U 1ml JE 35.000
  MOLOM VAS ZA SAVET STA JE SVE POTREBNO URADITI OD ANALIZA I KAKO SE SAD OVO LECI?
  HVALA

  1. Poštovana,

   35 000 bakterija u uzorku urina nije indikacija za upotrebu antibiotika ukoliko nista u drugom stanju i ukoliko nemate neke od uro simptoma, kao što su otežano mokrenje, peckanje pri mokrenju, povišenu telesnu temperaturu, itd.

   U Vašem slučaju se preporučuje povećan unos tečnosti (voda i čaj minimalno 2l na dnevnom nivou).

Затворено за коментаре.