Diabetes insipidus • Insipidni dijabetes

Insipidni dijabetes (lat. diabetes insipidus) je retka bolest koja se javlja kada vaši bubrezi nisu u stanju da sačuvaju vodu. Insipidni dijabetes se ne odnosi na dijabetes melitus, u ovom slučaju je mokraća bez ukusa, dok je kod dijabetesa melitusa mokraća slatkog ukusa. Diabetes insipidus možete imati bez dijabetesa melitusa, odnosno može ga imati bilo ko.

U ovom stanju dolazi do pojave poliurije sa osećajem žeđi, urin je razblažen i bez mirisa. Postoji nekoliko tipova dijabetes insipidus-a koji se vrlo često uspešno leče.

Diabetes insipidus simptomi
Normalna regulacija tečnosti
Tipovi insipidnog dijabetesa

Centralni diabetes insipidus
Renalni ili nefrogeni diabetes insipidus
Poremećaj hipotalamusa kao uzrok diabetes insipidus
Gestacijski diabetes insipidus
Diabetes insipidus dijagnoza
Analiza urina
Lišavanje vode
Magnetna rezonanca glave
Diabetes insipidus lečenje
Hormonska terapija DI
Lečenje uzroka DI
Promena načina života i ishrane

Diabetes insipidus simptomi

Glavni simptomi ovog stanja su prevelika želja za vodom što će dalje da izazove izlučivanje velike količine mokraće. Zdrava odrasla osoba će mokrenjem izlučiti oko 2l urina dnevno, a osobe sa insipidnim dijabetesom mogu da izluče i do 16l urina dnevno.

Osobe kojima je poremećen ovaj mehanizam čuvanja vode u bubrezima će često morati da ustaju u toku noći i uriniraju ili će možda bezosećajno mokriti u krevetu.

Mogući simptomi kod male dece i odojčadi su:

 • Probirljivost i razdražljivost
 • Neobično mokre pelene ili često mokrenje u krevetu sa velikom količinom urina
 • Preterana žeđ
 • Dehidracija
 • Visoka temperatura
 • Suva koža
 • Zaostajanje u razvoju

Kod odraslih se takođe mogu javiti neki od navedenih simptoma, kao i konfuzija, vrtoglavica ili sporost. Diabetes insipidus može da dovede do ozbiljne dehidracije i do razvitka progresivne slabosti, kopasa, oštećenja mozga, pa i smrti ako se ne leči.

Trebalo bi odmah da se obratite svom lekaru ako primetite ove simptome kod Vas ili kod Vaše dece.

Normalna regulacija tečnosti

Da bi ste razumeli stanje insipidnog dijabetesa potrebno je da shvatite kako Vaše telo u normalnim uslovima koristi i reguliše tečnost u organizmu.

Od ukupne telesne mase jedne osobe 60% čini tečnost. Održavanje odgovarajuće količine vode u telu je ključ za Vaše celokupno zdravlje. Povremenim unosom tečnosti i hrane vi obezbeđujete telu adekvatnu količinu tečnosti. Procesima kao što su mokrenje, disanje i znojenje vi eliminišete višak tečnosti iz Vašeg organizma. Vaše telo koristi sistem organa i hormonskih signala da reguliše metabolizam tečnosti.

Bubrezi imaju najvažniju ulogu u održavanju homeostaze unutrašnje tečnosti, oni eliminišu višak vode iz krvi, produkuju mokraću i skladište je u bešiku dok se mokrenjem ona ne izbaci u spoljašnju sredinu. Kada ne unosite dovoljnu količinu vode u organizam putem hrane ili ako ste izgubili vodu drugim procesima eliminacije (npr. znojenjem) bubrezi će tad biti veoma aktivni, čuvaće vodu i produkovaće jako malu količinu mokraće.

Vaš mozak reguliše ovaj proces čuvanja vode u bubrezima na nekoliko načina. Hipotalamus je deo mozga u kome je smešten centar za žeđ koji će u ovom slučaju kao i bubrezi biti veoma aktivan i stvaraće osećaj žeđi. Pored toga u drugom delu mozga koji se zove zadnji režanj hipofize će se lučiti antidiurezni hormon (ADH) u sistemsku cirkulaciju. Krvotokom će ovaj hormon doći do bubrega i obaveštavati ga da je telu potrebno još veća količina vode, pa će bubreg u još većoj meri čuvati vodu. Drugi naziv za antidiurezni hormon (ADH) je vazopresin.

Kada se bilo koji deo ovog regulatornog sistema poremeti može se kao posledica javiti stanje diabetes insipidus.

Tipovi insipidnog dijabetesa

Zavisno od uzroka postoje 4 tipa insipidnog dijabetesa.

Centralni diabetes insipidus

Centralni insipidni dijabetes je najčešći. Može se prepoznati kada su hipofiza ili hipotalamus na neki način oštećeni, kada se antidiurezni hormon (ADH) ne može normalno sintetisati, skladištiti i otpuštati u sistemsku cirkulaciju. Bubrezi će bez signala antidiureznog hormona (ADH) produkovati velike količine mokraće, tačnije javiće se simptom koji se zove poliurija.

Ovaj tip insipidnog dijabetesa je često rezultat:

 • Povrede glave
 • Bolesti koje izazivaju edem mozga
 • Operacije
 • Tumora
 • Smanjene proklrvljenosti hipofize
 • Urođenog nedostatka, ali veoma retko

Renalni ili nefrogeni diabetes insipidus

Ovaj tip insipidnog dijabetesa može se razviti kada postoji urođeni nedostatak receptora za antidiurezni hormon (ADH) u bubregu ili uzrok ovog tipa može biti stečen zbog:

Poremećaj hipotalamusa kao uzrok diabetes insipidus

Ovaj oblik insipidnog dijabetesa se razvija kada je poremećen mehanizam regulisanja žeđi u hipotalamusu. U ovom poremećaju može doći do toga da Vam se stvara veoma jak osećaj žedji i želja za pijenjem vode. Ovaj oblik je moguće povezati sa nekim mentalnim poremećajem ili sa nekim lekovima.

Gestacijski diabetes insipidus

Diabetes inspidus se može prepoznati u trudnoći kada placenta (posteljica) sintetiže enzime koji razgrađuju antidiurezni hormon majke. Uzrok takođe može biti povećan nivo nekih hormona u trudnoći koji će blokirati receptore na bubrezima da prepoznaju i vežu antidiuretski hormon (ADH). Stanje bi trebalo da se normalizuje nakon porođaja.

Diabetes insipidus dijagnoza

Vaš doktor će razgovarati sa Vama o simptomima koje primećujete, nakon toga će odlučiti na koji način će dokazati ovaj poremećaj. Vaš doktor može koristiti nekoliko testova koji će mu pomoći pri dijagnostikovanju dijabetes insipidusa, uključujući:

Analiza urina

Uzorkovanjem urina i slanjem na analizu doktor će dobiti rezultate sa koncentracijama metabolita koji su prisutni u Vašem urinu. Ako imate diabetes insipidus koncentracije metabolita će biti znatno snižene.

Lišavanje vode

Lekar će od vas tražiti da zaustavite unos vode neko vreme pre testa, nakon čega će uzorkovati krv i urin i meriće sledeće parametre:

Ovaj postupak se radi pod strogom kontrolom i nadzorom, a može zahtevati i hospitalizaciju kako bi sve bilo sigurno. Molim Vas ne radite ovo sami kod kuce i bez nadzora stručnog lica.

Magnetna rezonanca glave

Savremena mašina koja koristi magnet i radio talase će izraditi snimak Vašeg mozga nakon čega će lekar biti u mogućnosti da vidi da li su prisuta neka oštećenja i abnormalnosti na hipotalamusu i hipofizi koji bi možda bili potencijalni uzroci ovog stanja.

Diabetes insipidus lečenje

Način na koji ćete lečiti diabetes insipidus zavisi od toga koji tip DI Vam je dijagnostikovan i od težine vešeg stanja. U blažim slučajevima Vaš lekar će Vas verovatno samo savetovati da pijete poveću količinu tečnosti u toku dana.

Hormonska terapija DI

Najčešći način lečenja za sve tipove insipidnog dijabetesa je terapija sa dezmopresinom. Ovo je hormon sintetisan u veštačkim uslovima, njegov efekat je identičan sa efektom endogenog antidiureznog hormona. Može se primenjivati jednostavnim gutanjem tableta, inhaliranjem u obliku spreja i intravenskim putem. Tokom uzimanja ovog leka je važno da redukujete unos tečnosti u Vaš organizam, odnosno da pijete vodu samo kada ste žedni.

Lečenje uzroka DI

Ako je kod Vaš insipidni dijabetes uzrokovan nekim drugim uzrokom kao što je to tumor na hipofizi ili neka abnormalnost hipofize, lekar će najpre lečiti taj uzrok, a nakon otklanjanja uzroka će utvrditi da li je diabetes insipidus potrebno lečiti.

Promena načina života i ishrane

Promena načina života je najvažnija tačka kod lečenja diabetes insipidus. Osoba koja zivi sa insipidnim dijabetesom mora znati kako da spreči stanje dehidracije. To ćete učiniti tako što ćete sa sobom gde god da idete nositi flašicu vode. Ako dete ima insipidni dijabetes, potrebno je da ga nudite sa vodom na svakih sat vremena. Vaš doktor će Vam pomoći da odredite količinu tečnosti koje svakodnevno treba da pijete.

Potrebno je da ljudi oko Vas budu upoznati sa Vašim stanjem, jer u slučaju vanredne situacije može doći do brze dehidratacije, a oni treba da znaju kako da se ponašaju prema Vama.

Ako posecujete zabavne manifestacije na koje je zabranjeno unositi flaširanu vodu, porazgovarajte sa organizatorima i zamolite ih da Vam to omoguće.

Osobe koje žive sa insipidnim dijabetesom, potrebno je da žive i bez alkohola, kafe i duvanskih proizvoda, jer posledice mogu da budu fatalne.

4 одговора на „Diabetes insipidus • Insipidni dijabetes“

 1. Da li je razvijen neki lek koji razlaze ADH kako bi se sprecila resorpcija vise? Bavim te bodybuildingom i takmicim, pa mi je potrebna sto veca eliminacija vise pred takmicenje. Mislim da je ADH nesto na sta bi mogo da se utice kako bi se sprecila ta resorpcija.

  1. Mislim da uz pomoć diuretika možete postići Vaš cilj.

  2. Sa kojim lekom moze ba se zameni dijadineza ja je pejem vec trideset godina a sada je nema vise u proizvodñji inace sam bijadet insipidni pozdrav

  3. Molim Vas da se posavetujete sa Vašim lekarom, jer ovakve savete ne možete dobiti na internetu.

Затворено за коментаре.