Uzimanje uzorka i analiza urina

Davanje urina

Tehnika srednjeg mlaza
Kateterizacija mokraćne bešike
Punkcija mokraćne bešike

Pregled urina

Makroskopsi (fizičk) pregled urina
Mikroskopsi (citološki) pregled urina
Hemijski pregled urina
Bakteriološki pregled urina (urinokultura)

Davanje urina

Opsirnije: Kako dati urin? – Tehnika davanja urina

Urin kao biološki materijal se može uzeti na tri načina:

 1. tehnikom srednjeg mlaza,
 2. kateterizacijom ili
 3. suprapubičnom punkcijom mokraćne bešike.

Tehnika srednjeg mlaza je najčešće korišćena metoda uzimanja urina za analize. Urin se uzima ujutru ili u tačno određeno vreme (kod urinokulture). Prva, jutarnja mokraća je najbogatija po koncetraciji sastojaka i količini.

Tokom procesa uzimanja urina potrebno je naglasiti bolesniku da obrati pažnju na sledeće:

 • Poštovati sve principe asepse i antisepse i
 • prvi mlaz urina se pušta u WC šolju, a urin iz srednjeg mlaza se uzima u konusnu čašu.

Kateterizacija mokraćne bešike s ciljem uzimanja urina se veoma retko radi. Međutim, kao rana postoperativna komplikacija može se javiti retencija urina što direktno indukuje plasiranje urinarnog katetra, te se u tada urin uzima preko katetra.

Punkcija mokraćne bešike se obavlja samo u hitnim slučajevima.

Pregled urina

Urin se može pregledati na četiri načina:

Makroskopsi (fizičk) pregled urina obuhvata:

 • boju (slamnožuta boja koja ptiče od pigmenta urohroma),
 • izgleda (bistar),
 • miris (oštar, amonijačan),
 • acidobazni status (5-6),
 • vrednost diureze (1200-1500 ml) i
 • specifičnu težinu urina (1015 – 1025).

Mikroskopsi (citološki) pregled urina obuhvata pregled sedimenta urina. Mogu se videti bakterije, soli, sluz, leukociti, eritrociti, cilindri i drugo.

Hemijski pregled urina služi za dokazivanje patoloških procesa usled postojanja proteina, glukoze, hemoglobina, urobilinogena, bilirubina, nitrita i drugog.

Bakteriološki pregled urina (urinokultura) podrazumeva zasejavanja urina na hranjive podloge da bi se dokazalo prisustvo određenih bakterija.