Corynebacterium

Rod Corynebacterium čine Gran-pozitivne, nepokretne, asporogene bakterije. Corynebacterium Diphtheriae je jedina patogena vrsta ovoga roda i uzročnik je difterije. Difterija je prototip toksemične bolesti. Primarne lezije su najčešće u ždrelu i nazofarinksu gde se stvaraju karakteristične pseudomembrane. Bacili difterije luče egzotoksin koji se sa mesta lokalne infekcije širi po organizmu, sprečava sintezu ćelijskih proteina, usled čega dolazi do oštećenja i smrti eukariotskih ćelija.

Veći broj članova ovog roda su deo normalne mikroflore kože i sluzokoža i nazivaju se difteroidni bacili ili difteroidi. Difteroidi mogu prouzrokovati različite oportunističke infekcije. Najznačajnije su sepse kod imunokompromitovanih bolesnika, zatim sepse i infekcije posredovane endoproteazama, centralnim venskim kateterima i arterijskim linijama, bakterijski endokarditis i sl.