Celuloza

          Najrasprostranjeniji je polisaharid u prirodi. Nalazi se skoro isključivo u biljnom svetu. Nije rastvorljiva u vodi, niti u organiskim rastvaračima. Za njeno rastvaranje upotrebljava se tzv. Schweitzerov reagens (amonijakaini rastvor bakar-hidroksida).

          Hidrolizom se razgrađuje na diholozid celobiozu, koja sadrži dve β-glukopiranoze vezane kao i kod maltoze 1 : 4 ozidskom vezom. Postojanje ovakve veze dokazuje rezultat hidrolize metilovane celuloze, pri čemu se dobije 2,3,6-trimetil-glukoza.

          Više životinje (i čovek) nemaju u svom digestivnom traktu enzime koji bi mogli razlagati celulozu do glukoze i time je koristiti kao hranu. Te enzime poseduju neki mikroorganizmi. Malo se o njima zna. Poznato je da jedan enzim, celulaza, razgrađuje celulozu do diholozida celobioze, a drugi enzim, celobiaza, do glukoze. Što se neke, čak i više životinje, hrane biljkama koje obiluju celulozom, objasnjeno je prisustvom tih mikroorganizama u njihovom digestivnom traktu, gde žive kao saprofiti. Produkte celuloze koju razlože ovi mikroorganizmi životinje mogu da apsorbuju i koriste.

          Celuloza je, inače, važna industrijska sirovina od koje se, određenim tehnološkim postupkom, priprema viskoza, sirovina za pravljenje veštačkih svilenih tkanina.

2 одговора на „Celuloza“

Затворено за коментаре.