Simptomi

Simptom (symptoma) je tegoba, smetnja, loše osećanje ili stanje zasnovano na subjektivnoj oceni bolesnika. Skup povezanih simptoma koji se najčešće javljaju zajedno predstavljaju sindrom (syndroma).

1 2