Bol u leđima uzroci i principi lečenja • Lumbago

Procenjuje se da 80% odraslih osoba pati od hroničnih bolova u donjem delu leđa u nekom momentu života, dok 30% se konstantno bori sa ovim simptomima. Uzrokovan slabošću mišića psoasa, lokalizovanog u tom delu leđa ili kao posledica poremećene funkcije nerava, inervacije ili nekog skroz drugog razloga, bol u leđima predstavlja vodeći uzrok nemogućnosti obavljanja …

Vežbanje kao lek za hronične bolesti i rak

Sigurno ste mnogo puta čuli rečenicu „ukoliko želite da izgubite kilograme, bez sumnje, promena načina ishrane je mnogo važnija od vežbanja!“ Da li to znači da treba preskakati vežbanje? Apsolutno ne. Vežbanje je izuzetno važno jer redukuje rizik za nastanak mnogih hroničnih bolesti, a ponekad može i zameniti medikamentnu terapiju. Vežbanje osim što pomaže u …

Metabolizam organizma

U najširem smislu, i to naročito u kliničkoj medicini, kada se govori o metabolizmu neke materije, onda se podrazumeva njena sudbina u organizmu počev od unošenja (ili sinteze) do ekskrecije (ili razgradnje). Kada su u pitanju sastojci hrane onda metabolizam uključuje sledeće procese. Prva faza katabolizma Prvu fazu katabolizma hrane koja se odigrava u gastrointestinalnom …

Koje su uloge krvi u organizmu?

Oslovna uloga krvi je da održava homeostazu, stalnost sredine u kojoj se nalaze sve ćelije, na taj način što svim ćelijama donosi hranjive materije i kiseonik, a odnosi metabolički otpad i ugljen dioksid. Krv takođe ima važnu ulogu u imunološkoj odbrani celog organizma. Pošto skoro sve bolesti dovode do određenih promena u sastavu krvi, lakoća …

Hipertrofija i atrofija mišića

Sadržaj članka objašnjava pojmove hipertrofije i atrofije mišićnih ćelija. Ukratko, u procesu hipertrofije dolazi do povećanja obima mišićnih ćelija, a u atrofiji dolazi do smanjenja obima mišića. Veliki broj čitalaca se pita da li dolazi i do povećanja broja mišićnih vlakana nakon dužeg treninga? Odgovor je NE ! Povećanje broja mišićnih vlakana se naziva hiperplazija, i najčešće …

Vrste treninga

Trening je vrlo jednostavna stvar jer u sebi sadrži samo nekoliko elemenata koje međusobno treba uskladiti. Svaki sportski trening koji se sprovodi određeni vremenski interval sastoji se iz sledećih elemenata. Intenziteta i obima opterećenja te učestalosti trenažnih sesija. Tome bi se moglo dodati još kvalitet vežbi koje se sprovodi i to bi bilo sve. Naizgled …

Principi treninga

Da bi trening bio svrsishodan, a to znači da se vodi tako, kako bi maksimalno iskoristio genetske protencijale sportiste, on mora da poštuje određene principe. Ti principi su se sami nametali tokom višedecenijskih iskustva u procesu treninga i ovde će biti govora samo o onim koji su do sada označeni kao najvažniji. Princip individualnostiNadopterećenjePrincip specifičnostiKontinualnostRaznovrsnostPrincip …

Regulacija šećera (ugljenih hidrata)

Najosnovnija podela ugljenih hidrata je na: Najpoznatiji pilisaharidi su skrob (biljni) celuloza i glikogena (životinjski). Čovek iskorištava skrob iz biljaka i glikogen koji je životinjski polisaharid dok za celulozu u digestivnom traktu ne postoji enzim koji bi je razložio na osnovni sastojak. Polisaharidi, kako im ime kaže, se sastoje od više jedinice monosaharida. Najpoznatiji disaharidi …

Mlečna kiselina (laktati)

Mlečna kiselina ili još više njene soli (laktati) jedno je od najispitivanijih fenomena fiziologije, a još više biohemije sporta. Mlečna kiselina nastaje neposredno iz pirogrožđane kiseline. Kada je opterećenje velikog inteziteta i nema vremena čekati na „sporu“ aerobnu energiju mišić poseže za razlaganjem novvie molekule glikoze. Kranji produkt glikolize je piruvat a ne laktat i …

Pražnjenje i punjenje glikogena

Superkompezacija (premašivanje) glikogena Superkomenzacija glikogena je postupak koji se primenjuje u sportu i evidentno može poboljšati sportski rezultat. Nije zabranjen ali i nije sasvim bez zamki koje mogu dovesti do suprotnih efekata. Suština sprovođenja superkompenzacije glikogena je postupak sa kojim se neposredno pred veliko takmičenje, depo glikogena u mišićima i jetri značajno poveća u odnosu …

Zamor mišića

Zamor je privremeno smanjenje ili prestanak funkcije nekog sistema ili organa. Kada su u pitanju mišići, može se reći da je zamor kratkotrajna i prolazna nesposobnost mišića da vrši rad, jer se nakon oporavka, zamor gubi i mišić potpuno uspostavlja svoju funkciju. Brzina razvoja zamora zavisi od ritma rada i veličine opterećenja, pa se zamor …

Krvni pritisak

Pritisak u fizici označava silu na jedinicu površine. Krvni pritsak je mehanička sila kojom krv deluje na površinu krvnog suda. Svojom kontrakcijom srce stvara pritisak, koji omogućava kretanje krvi kroz zatvoreni sistem krvnih sudova i pri tome trošiti tu enegriju savlađujući otpor krvnih sudova. Proticanje krvi kroz krvne sudove je izuzetno složen proces iz oristig …

Trening

Trening je postupak kojim se postižu funkcionalne ili tehničke sposobnosti (veština izvođenja složenih lokomocija) organizma. Fiziologija treninga proučava upravo zakonitosti promena koje se događaju u celokupnom organizmu na primenjeno opterećenje. Trening u sportu i njegove posledice su lep primer za diskusiju da li morfološka struktura diktira funkciju ili pak obrnuto da funkcija, menja morfologiju. U …

Pretreniranost

Pretreniranost je stanje organizma u kome dolazi do pada radne sposobnosti. Svrha treninga je podizanje opštih i specifičnih sposobnosti sportista do nivoa koje su genetski determinisane. Ali dostići maksimum nije ni malo jednostavni pa je stoga i slaganje treniga permanentna igra na oštrici noža. Nedovoljno izdozirano opterećenje će kroz duži vremenski period pokazati stagnaciju. Preveliko …

Fizički stres

Stres je stanje organizma u kojem dolazi do interakcije sa spoljašnjim okruženjem, ili se može definisati kao sve ono što nam remeti homeostazne vrednosti organizma predstavlja stres. Dati definiciju stresa, s obzirom na toliku šarolikost pojave nije nimalo lako. To nije uspeo čak ni tvorcu teorije stresa Hansu Seleju koji je stres definisao kao stanje …