Vakcinacija

Precizni mehanizmi imunskog odgovora na infektivne agense i vakcine su predmet proučavanja imunologije, tako da se u ovom delu navodi krajnje pojednostavljeno objašnjenje potrebno za razumevanje karakteristika samih vakcina. Koju su to medijatori imunskog odgovora koji vakcina treba da izazove i obezbedi zaštitu od nastanka bolesti izazvanom određenom bakterijom? Načelno gledano, bakterijske vakcine mogu da stimulišu humoralni ili/i ćelijski imunski odgovor. Za zaštitu od ekstracelularnih bakterija, glavni medijator imunskog odgovora su serumska (IgG i IgM) i mukozna antitela (IgA). Za zaštitu od intracelularnih bakterija, neophodna je stimulacija ćelijskog imunskog odgovora. Za najeći broj bakterijskih vakcina koje su danas u upotrebi, serumska antitela su glavni medijatori zaštitnih antimikrobnih efekata nakon vakcinacije. Neophodan kvalitet imunskog odgovora koji vakcine treba da izazovu jeste i dugotrajnost zaštite, odnosno imunska memorija.