Difuzno uvećanje pljuvačne žlezde

Veliki je broj sistemskih ili lokalnih kliničkih poremećaja koji mogu izazvati difuzno uvećanje pljuvačne žlezde. Bolest može biti asimptomatska, povezana sa tegobama u vezi sa pljuvačnom žlezdom ili da pacijent ima simptome koji nisu povezani sa pljuvačnom žlezdom. Dijagnostika počiva na anamnezi i kliničkom pregledu uz laboratoriju, radiografiju, ultrazvuk, citopatologiju ili patohistološku dijagnostiku. LaboratorijaAspiraciona citodijagnostikaDijagnostička …

Karijes

Iako je karijes odavno poznata i veoma rasprostranjena bolest zuba koju karakteriše gubitak kalcificiranog materijala sa zuba, njen način nastanka još nije u potpunosti rešen. Zbog toga postoje mnoga objašnjenja a jedno od njih dovodi karijes u vezu sa metabolizmom i incidencije karijesa, a da pojava karijesa zavisi od vrste šećera i bakterija, kao i …