Tumori Vrata

Opšta podela na benigne i maligne tumorske procese je i u vratu prisutna. Benigni tumori vrata Paragangliomi, chemodectoma U osnovi tumor je građen od nehromafilnih hemoreceptornih paragangliomskih ćelija i arteriovenskih prekapilara karotidnog tela. Pripada grupi sličnih tumorskih procesa koji se javljaju u predelu inervacije nervusa vagus i nervusa glossopharyngeaus, tako zvani glomus tumor: tipični, jugularni, …

Trauma Vrata

Povrede vrata se najčešće javljaju u okviru saobraćajnog traumatizma ili kao sportske povrede. Povrede vrata eksplozijom i vatrenim oružjem su ređe. Zbog velikog broja vitalno važnih struktura i organa, teže povrede se završavaju letalno, bilo zbog ugušenja ili iskrvarenja. Manje povrede idu sa karakterističnom kliničkom slikom povređenog organa ili povređene strukture. Tupe povrede vrata Udarac …

Zapaljenski Procesi U Vratu

Zapaljenja limfnih čvorova vrata (Lympadenitis) Nespecifična zapaljenja limfnih čvorova vrataKlinička slika nespecifičnog zapaljenja limfnih čvorova vrataDijagnostika nespecifičnog zapaljenja limfnih čvorova vrataDiferencijalna dijagnostika nespecifičnog zapaljenja limfnih čvorova vrataTerapija nespecifičnih zapaljenja limfnih čvorova vrata Specifični limfadenitisi vrataTuberkulozni limfadenitisKlinička slika tuberkuloznog limfadenitisaDijagnostika tuberkuloznog lifadenitisaDiferencijalna dijagnostika tuberkuloznog lifadenitisaTerapija tuberkuloznog limfadenitisa Toksoplazmoza (toxoplasmosis)Klinička slika toksoplazmeDijagnostika toksoplazmozeTerapija toksoplazmoze Lajmska bolestKlinička slika …

Tumori farinksa

Tumori epifarinksa HondromTerapija hondroma Juvenilni angiofibrom (fibroma juvenile nasopharyngis)Etiologija juvenilnog angiofibromaPatogeneza juvenilnog angiofibromaKlinička slika juvenilnog angiofibromaDijagnostika juvenilnog angiofibromaDiferencijalna dijagnostika fibroma juvenile nasopharyngisTerapija juvenilnog angiofibroma Maligni tumori epifarinksaKlinička slika malignih tumora epifarinksaDijagnostika malignih tumora epifarinksaTerapija malignih tumora epifarinksa Tumori orofarinksa Benigni tumori orofarinksaTerapija benignih tumora orofarinksa Maligni tumori orofarinksaKarcinomi orofarinksaKlinička slika karcinoma orofarinskaDijagnostika karcinoma orofarinskaLečenje odnosno …

Bolesti ždrela – farinksa

Neurogeni poremećaji Pareze i paralize farinksaTerapija Globus pharyngicusKlinička slikaDijagnostikaTerapija globusa pharyngicusa Sindrom stiloidnog procesusa Neuralgija nervusa glossopharyngealisaTerapija neuralgije nervusa glosofaringealisa Neuralgija nervusa vagusaTerapija neuralgije nervusa vagusa Adenoidna vegetacija (vegetatio adenoides, tonsilla pharyngica) Adenoidna hiperplazija AdenoiditisDijagnostika adenoiditisaDiferencijalna dijagnostika adenoiditisaTerapija adenoiditisaOperativna tehnika adenoidektomije Lingvalna tonzila Hipertrofija lingvalne tonzileDiferencijalna dijagnostika hipertrofije lingvalne tonzileTerapija hipertrofije lingvalne tonzile Akutni lingvalni …

Povrede struktura usne duplje i ždrela

Mehaničke povrede Strana tela u usnoj duplji i ždrelu Dijagnostika Terapija Hemijske povredeTermičke povredeRadioepitelitis Vaskularni poremećaji HemangiomiHereditarna hemoragijska telangiektazija (Rendu Osler Veberov sindrom) Mehaničke povrede Razni predmeti stavljeni u usta dovode do otvorenih i zatvorenih povreda. Povrede sluzokože usne duplje dešavaju se često dovodeći do laceracije sluznice. Na mestu povrede, pored krvarenja, koje može biti …

Kongenitalne anomalije usne duplje i ždrela

Macroglossia Rascepi usne (chelioshisis), rascepi vilice (gnatoshisis), rascepi nepca palato shisis)Terapija Robenov sindrom Macroglossia Veliki jezik je retka kongenitalna anomalija. Viđa se u sklopu drugih stanja kao što je Daunov sindrom, kretenizam, akromegalije. Leči se operativno. Rascepi usne, vilice i nepca (chelioshisis, gnatoshisis, palatoshisis) Nastaju zbog poremećaja u srastanju nosnog i maksilarnog pupolja u prva …

Klinički Pregled Otološkog Pacijenta

Klinički pregled otorinolaringološkog pacijenta opisan je ovde. Dopuna tom pregledu specifičnim otološkim otoneurološkim pregledom sledi u daljem tekstu. Otoneurološki pregled Metode ispitivanja sluha u okviru kliničkog pregledaKvantitativne metode ispitivanja sluhaTest ispitivanja sluha šapatom (Vox parva) Metode ispitivanja vestibularne funkcije u okrviru kliničkog, otoneurološkog pregleda Ispitivanje spontanog nistagmusaTehnika ispitivanja spontanog nistagmusa Probe ortostatikeRombergov testModifikacije Rombergovog testaProba …

Klinički Otorinolaringološki Pregled

Otorinolaringološki pregled bolesnika ima soje specifičnosti po kojima se razlikuje od drugih pregleda. Najveći broj struktura i organa dostupan je inspekciji i palpaciji. Zbog skrivenog položaja u telesnim šupljinama, za pojedine je potrebno dodatno osvetljenje. Za strukture kao što su sinusna šupljina, lumen jednjaka, lumen traheobronhalnog stabla neophodna je dodatna oprema za adekvatno prikazivanje. Otorinolaringologija …

Fiziologija Vestibularnog Sistema

Sistem za percepciju prostora (spaciopercepciju) služi za održavanje ravnoteže i orijentacije tela u prostoru. Čovek održava ravnotežu pomoću vestibularnog aparata, vide i dubokog senzibiliteta. Ovi sistemi šalju nervnim ascedentnim putevima informacije u centralni nervni sistem gde se one usklađuju, obrađuju i kodiraju. Dekodirani podaci odlaze u svest čoveka kao pouzdana informacija o položaju tela u …