Strana Tela U Spoljašnjem Slušnom Hodniku

Strana tela spoljašnjeg slušnog hodnika mogu biti endogena i egzogena. Endogena strana tela spoljašnjeg slušnog hodnika Cerumen obturans Cerumen (ušna mast) je fiziološki produkt ceruminoznih žlezda, koje se dominantno nalaze u hrskavičavo membranoznom delu spoljašnjeg slušnog hodnika, sa uglom da svojim pH (kiselo) inhibira rast bakterija i gljivica. Žućkaste je boje, meke konzistencije, a eliminiše …

Zapaljenska Oboljenja Uva

Zapaljenska oboljenja spoljašnjeg uva Zapaljenja ušne školjke Perichondritis auriculae Nastaje kao posledica povrede ili hirurške intervencije na ušnoj školjci i/ili spoljašnjem slušnom hodniku. Klinički se manifestuje crvenilom, otokom sa gubitkom uobičajenog reljefa te bolnošću ušne školjke (spontana bolnost ili bolnost na pritisak). U slučaju nakupljanja eksudata između perihondrijuma i hrskavice javlja se fluktuacija. Najčešći uzročnici …

Tumori Nosa I Paranazalnih Šupljina

Benigni tumori nosa i paranazalnih šupljina Benigni tumori piramide nosa, nosne šupljine i sinusa su retki. Od značajnih tumora u ovoj oblasti javlja se osteom, invertni papilom, fibrom, hemangiom, limfangiom. Osteom paranazalnih šupljina Osteomi su benigni tumori koštanog porekla. Površina im je uvek glatka pa i kada ovalni ili okrugli osteomi dobijaju kvrgav izgled, svaka …

Bolesti Jezika

Vrlo snažan mišićni organ sa funkcijom pri žvakanju i mešanju hrane sa pljuvačkom, ali i značajnom funkcijom pri gutanju i artikulaciji. Lingua geographica Više je različitih naziva pod kojim se isto oboljenje opsuje, glossitis migrans, rythema migrans. Javlja se kod oko 2 posto populacije. Nepoznatog je uzroka. Promena na jeziku je lokalizovana samo na jeziku …

Tumori Usne Duplje

Prekancerozne promene Leukoplakia Beličast izgled histološki displastično promenjenog epitela na usnama i gingivama nazvan je leukoplakija. Javlja se kod osoba pete i šeste decenije, pušača i u velikom procentu alkoholičara istovremeno. Lokalizacija na podu usne duplje, usnama i jeziku kod preko 90 posto maligno alteriše. Erytroplakia Crvenkasti plak na usnama ili sluznici vestibuluma označej je …

Autoimune Bolesti Usne Duplje

Lupus eritematosus (lupus erythematosus) Hronična forma lupus oboljenja se karakteriše nepravilnim oštro ograničenim zonama gubitka epitela i hiperkeratoze, kao i radijalno proširenje kapilara u okolno tkivo. Kod sistemske forme, oralna manifestacija su bule i erozije. Reumatolidni artritis temporomandibularnog zgloba Temporomandibularni zglob je zahvaćen kod 60 posto pacijenata, kao deo generalizovane artropatije. Dolazi do erozije, marginalne …

Inflamatorna Oboljenja Usne Duplje

Ragade u uglovima usana Nastaju kao rezultat gljivične infekcije, loših zuba, pada opšteg imuniteta, dijabetesa, anemije, nespecifičnih gnojnih infekcija, sifilisa. Manifestuju se ragadama koje lako krvare sa manjim bolovima pri otvaranju usta. Uvek treba biti oprezan jer i maligne promene u uglovima usana daju sličnu kliničku sliku. Terapija je antimikoticima, srebro nitrat rastor 1 posto. …

Pregled Larinksa

Direktna laringoskopija Za ovaj pregled je potreban direktoskop (laringoskop), metalna cev odgovarajuće dužine sa svetlom na njenom distalnom kraju. Pregled se obavlja u ležećem položaju pacijenta u lokalnoj epimukoznoj ili totalnoj endotrahealnoj anesteziji. Lekar uvodi direktnoskop kroz usta u orofarinksa, hipofarinks i larinks. Pritom pregleda strukture orofarinksa (bazu jezika, valekule, lingvalnu stranu epiglotisa), hipofarinksa (piriformni …

Kongenitalne Anomalije Larinksa

Sve kongenitalne anomalije larinksa mogu se podeliti na: anomalije inkopatibilne (nespojive, nepodudarne sa životom i anomalije kompatibilne (spojive, podudarne) sa životom Anomalije inkompatibilne sa životom ispoljavaju se odmah na rođenju deteta i po pravilu, zbog asfiksije, otkrivaju se tek na obdukciji. To su aplazije, hipoplazije i atrezije larinksa. Kompatibilne sa životom su stenoze, rascepi, laringokele, …

Neinflamatorna Oboljenja Larinksa

Amiloidoza larinksa Sistemsko je oboljenje koje može zahvatiti laringealne strukture. Karakteriše ga depozit amiloida u podsluzničnom vezivnom tkivu larinksa. Kako se depozit povećava, tako nastaju tegobe kod pacijenta, u vidu promuklosti, otežanog gutanja, a kada suzi lumen larinksa javlja se i dispneja. Larinks može biti zahvaćen promenama sistemske prirode u okviru lipidoza, dijabetesa melitus, uremije. …

Larinks: Trauma I Strana Tela

Različiti faktori svojim hemijskim ili mehaničkim uticajem dovode do povređivanja laringealnih struktura. U njih spadaju vokalni abuzus, spoljašnja i unutrašnja mehanička povreda larinksa, inhalacija kaustičnih hemijskih materija i prisustvo stranog tela. Vokalni abuzus Vokalni abuzus (prekomereni obim korišćenja glasa, loša postavljenost glasa, prevelika glasnost, česte promene visine glasa i govor izvan govornog opsega, dovodi do …

Infektivna Oboljenja Larinksa

Glotis sa subglotisnim prostorom predstavlja najuži deo disajnih puteva. Svaki otok tog predela otežava disanje i dovodi do nastanka karakterističnih simptoma i znakova opstrukcije gornjih disajnih puteva: inspiratorni stridor, otežano disanje (dispneja), cijanoza, intezivne aktivnosti pomoćne respiratorne muskulature (napetost vratne muskulature, uvlačenja interkostalnih mišića) lepršanje nozdrva, preznojavanje i kod svesnih i starijih osoba straha od …

Pseudotumori Larinksa

Nazivaju se pseudotumorima jer ne rastu na osnovu ćelijske proliferacije. Produkt su zapaljenske reakcije tkiva nastale usled infekcije, mikrotraume, alergije, autoimunih mehanizama. Zbog svog ekspanzivngo rasta podsećaju na benigne tumore. Tu spadaju čvorići (nodulusi), polipi, Rajnkeovi edemi, ciste, sulkusi i granulomi. Najčešći iz te grupe su polipi i Rajnkeovi edemi. Nodulusi Nastaju usled vokalnog abuzusa …

Prekanceroze I Benigni Tumori Larinksa

Keratoza larinksa je pojam koji ukazuje na pojavu keratinišućeg sloja ćelija u epitelu sluznice. Keratoza je najčešća reakcija na iritativne faktore, traume, zapaljenja, hemijske faktore, deficite vitamina, endokrine, hereditarne činioce. Keratoza, hiperkeratoza, leukoplakija pahidermija sluznice larinksa predstavljaju sinonime istog patološkog procesa. Zbog toga postoji više različitih klasifikacija promena u larinksu. Hronični inflamatorni procesi larinksa udruženi …

Maligni Tumori Larinksa

Etiologija Maligni tumori larinksa čine jedan do tri posto svih malignih tumora organizma. U Vojvodini se registruje jedna od najvećih incidencija malignih tumora larinksa u Evropi sa 16 novootkrivenih slučajeva na što hiljada stanovnika. Uzroci nastanka malignog tumora nisu tačno utvrđeni, ali se smatra da postoje štetni faktori koji se mogu vezati za nastanak tumora …

Poremećaji Glasa (Disfonije)

Promuklost se može definisati kao akustička percepcija šuma nastala usled poremećaja vibracije glasnica (Majdevac). Promuklost je najčešći simptom koji nastaje ukoliko bilo kakav, organski ili funkcionalni, proces poremeti normalnu vibraciju glasnica. Ona može biti laka, umerena i jaka, a afonija je stanje bez glasa. S obzirom na to da je fonacija vrlo kompleksna funkcija celog …

Fonijatrija I Dijagnostičke Metode

Fonijatrija je medicinska disciplina koja se bavi poremećajima komunikacije. Potreba za govornom komunikacijom među ljudima javila se sa razvojem struktura centralnog nervnog sistema, sa razvojem svesti, intelekta, sa uspravljanjem čoveka. Sa razvojem ljudska vrste, kroz razvoj centralnog nervnog sistema, dolazi do morfoloških promena i adaptacije struktura i organa koji učestvuju u proizvodnji glasa, a kasnije …

Dušnik I Dušnice: Dijagnostičke Metode

Osim menjeg, gornjem dela traheje koji se uočava pri indirektnoj laringoskopiji, ostali deo traheobronhalnog stabla zahteva dodatno ispitivanje koje se izvodi upotrebom adekvatne opreme. Traheobronhoskopija Uvođenjem bronhoskopije u dijagnostici i terapiji krajem devetnaestog veka učinjen je veliki napredak u zbrinjavanju patologije traheobronhalnog stabla. Prvobitno su pravljeni rigidni bronhoskopi sa proksimalnim svetlom, što je bio veliki …

Stenoze traheje

Suženja lumena traheje mogu nastati akutno ili hronično usled patoloških procesa: van zida traheje koji svojim rastom vrše kompresiju spolja, ekstramuralno, procesa u zidu traheje sa urastanjem u lumen traheje i prema spolja, intramuralno, primarnim rastom ka lumenu traheje i njegovim sužavanjem, intraluminalno. Akutne stenoze Simptomi otežanog disanja nastaju kada se lumen traheje redukuje za …

Hirurške metode održavanja prohodnosti disajnih puteva

Opstrukcija ždrela na nivou orofarinksa i hipofarinksa, opstrukcija larinksa i traheje, akutna ili hronična, dovodi do nemogućnosti prolaska vazduha u niže delove respiratornog trakta, što vodi ugušenju. Istorijski posmatrano, razvile su se dve vrste hirurških intervencija kojima se zaobilazi mesto opstrukcije. To su konikotomija i traheotomija. Traheotomija je jedna od najurgentnijih intervencija u medicini i …

Zapaljenja sluznice traheje (tracheitis)

Izolovana infekcija trahejre se retko dešava, obično je ona u sklopu infekcije gornjih (larinks) i donjih (bronhijalni sistem) disajnih puteva. Hronični traheitis se može razviti i zajedno sa hroničnim inflamacijama sinusa, larinksa i bronha. Po pravilu su uzročnici virusi, ali mogu biti bakterije i gljivice. Mehanička iritacija zagađenog vazduha može biti uzrok lokalnih promena sluznice. …

Tumori Traheje I Bronha

Benigni tumoriDijagnostika benignih tumoraTerapija benignih tumora Maligni tumori traheje i bronhaKlinička slika malignih tumoraDijagnostika malignih tumoraTerapija malignih tumora Benigni tumori Primarni benigni tumori nastaju od struktura zida traheje, a sekundarni urastanjem iz okolnih organa i tkiva. Benigni tumori traheobronhalnog stabla su retki, a mogu se javiti svi poznati. Papilomi traheje i bronha se javljaju u …

Strana Tela U Disajnim Putevima

Strana tela u disajnim putevima spadaju u najurgentnija stanja u medicini. Neadekvatna i neblagovremena pomoć vodi smrtnom ishodu ili su komplikacije teške i dugotrajne. To su najčešći uzroci iznenadne smrti, posebno u dečijem uzrastu. Posebno su pogođena deca mlađa od dve godine jer često u tom uzrastu stavljaju nešto u usta, pa su šanse za …

Tumori Jednjaka

Benigni tumori jednjaka Spadaju u retke tumorske procese. Rastu sa sluznice ka lumenu jednjaka, intramuralno ili periezofagealno. Najučestaliji su lejomiomi i rabdomiomi, a javljaju se neurinomi, lipomi, papilomi. Ne daju simptomatologiju dok svojom veličinom ne pritiskaju lumen jednjaka a onda se javljaju disfagija, bol, pritisak iza grudne kosti, krvarenje. Maligni tumori jednjaka Češći su kod …

Zapaljenja Sluznice Jednjaka

Nespecifični akutni ezofagitis Vrlo retko izolovano oboljenje sluznice jednjaka. Obično je udruženo sa drugim patološkim procesima koji predisponiraju zapaljenje sluzokože kao što su stenoze jednjaka, divertikulumi, ahalazija, prezbiezofagus, refluks ezofagitis, trauma. Ulcerativni ezofagitis Ukoliko se progutaju sa dovoljno vode, određeni lekovi u formi tableta, dražeja ili kapsula (prepoarati gvožđa, tetraciklini, aspirin, ibuprofen i drugi) mogu …

Difuzno uvećanje pljuvačne žlezde

Veliki je broj sistemskih ili lokalnih kliničkih poremećaja koji mogu izazvati difuzno uvećanje pljuvačne žlezde. Bolest može biti asimptomatska, povezana sa tegobama u vezi sa pljuvačnom žlezdom ili da pacijent ima simptome koji nisu povezani sa pljuvačnom žlezdom. Dijagnostika počiva na anamnezi i kliničkom pregledu uz laboratoriju, radiografiju, ultrazvuk, citopatologiju ili patohistološku dijagnostiku. LaboratorijaAspiraciona citodijagnostikaDijagnostička …

Tumori Pljuvačnih Žlezda

Benigni tumori pljuvačnih žlezdaPleomorfni adenomMonomorfni adenomCystadenoma papillare lymphomatosum (Vortin tumor)Oncocytoma Maligni tumori pljuvačnih žlezdaMukoepidermoidni karcinom pljuvačnih žlezdaAdenokarcinomAdenoid cistični karcinom (carcinoma adenoid cysticum) (cylindroma)Terapija adenoid cističnog karcinomaPlanocelularni karcinom pljuvačnih žlezda Osnovni principi terapije tumora pljuvačnih žlezda Benigni tumori pljuvačnih žlezda Pleomorfni adenom Najučestaliji benigni tumor pljuvačnih žlezda koji čini preko 50 posto svih benignih promena. Javlja …

Zapaljenska Oboljenja Pljuvačnih Žlezda

Akutna bakterijska zapaljenja pljuvačnih žlezda Akutni purulentni sijaloadenitis U prošlosti vrlo često zapaljenje pljuvačnih žlezda kod bolesnika u postoperativnom periodu, nakon težih hirurških zahvata, zbog dehidratacije, jer svako smanjivanje sekrecije žlezda predisponira nastanak zapaljenja usled ascedentne bakterijske infekcije kroz izvodne kanale. Javljao se posebno posle abdominalnih operacija i nazivao se postoperativnim parotitisom. Sa upotrebom antibiotika, …

Vrat: Cirkulatorni Poremećaji

Poremećaji u cirkulaciji jedne arterije karotis interna ne mora da ima odraza na sveukupnu moždanu cirkulaciju zbog Vilisovog kruga. Akutna okluzija Akutne okluzije velikih arterije vode ka hemiplegiji. Postepene okluzije vezane za napredovanje arteriosklerotičnog procesa ili tumorske kompresije u vratu mogu izazvati vrtoglavice, glavobolje ili nagle gubitke svesti. Vertebrobazilarna insuficijencija Naziv vertebrobaziralna insuficijencija odnosi se …

Kongenitalne Ciste I Fistule Vrata

Kongenitalne ciste nastaju usled poremećaja u razvoju škržnih brazda. Tokom embrionalnog razvoja formira se šest škržnih lukova sa odgovarajućim brazdama kojih ima pet. U komplikovanom mehanizmu embrionalnog razvoja škržne brazde spolja, između lukova, produbljuju se kao i odgovarajuće škržne brazde unutar koje dobijaju oblik džepova. Škržne brazde i džepovi se nikada ne dodiruju, već uvek …

Klinička dijagnostika vrata

Klinički otorinolaringološki pregled vrata opisan je na drugoj strani. Dopunska dijagnostika vrataRendgenska dijagnostikaRadiografija vratne kičmeKompjuterizovan tomografija vrataAngiografijaUltrazvučna dijagnostika vrataPunkciona citodijagnostikaEndoskopska dijagnostika pljuvačnih žlezda (sijaloendoskopija) Dopunska dijagnostika vrata Rendgenska dijagnostika Radiografija vratne kičme Anteroposteriorni i profilni snimak vrata pokazuje degenerativne promene na vratnim pršljenovima u vidu spondilartroze, osteofita, foramena arcuale atlasa, unkartroza, deformiteta vratnih pršljenova. Kako …

Povrede i Strana tela u Jednjaku

Povrede jednjaka Nastaju delovanjem: kaustičnih sredstava, stranih tela, traumatski i jatrogeno. Kaustične povrede jednjaka Kaustične povrede jednjaka mogu biti zadesne i suicidne. Težina oštećenja jednjaka zavisi od količine uzete supstancije, konzistencije (čvrsta ili tečna), koncentracije, dužine ekspozicije sluznice, sadržaja želuca i vrste. Pored klasičnih kaustičnih sredstava, danas su u svakom domaćinstvu dostupna različita sredstva koja …

Poremećaji Motiliteta Jednjaka

Mogu se manifestovati u vidu atonije ili u vidu spazma pojedinih segmenata nastalih primarno ili u sklopu drugog organskog oboljenja. Idiopatski ezofagealni spazam Nastaje usled poremećaja autonomnog nervnog sistema. Klinički se ispoljava disfagijom različitog stepena, produženim gutanjem hrane i osećajem pritiska iza grudne kosti. Dijagnostikuje se radiografskim snimanjem sa kontrastom, ali danas pre svega videofluoroskopijom …

Kongenitalne Anomalije Jednjaka

Urođene stenoze jednjaka Spadaju u retke anomalije jednjaka koje se odmah po rođenju manifestuju nemogućnošću gutanja, napadima kašlja za vreme dojenja i povraćaja progutanog mleka. Radiografija sa kontrastom i ezofagoskopija ukazuju na mesto stenoze jednjaka. Potpune stenoze zahtevaju hiruršku resekciju stenotičnog dela, dok manja suženja mogu biti dilatirana uz pomoć bužija ili laserom resecirani manji …

Dijagnostika Oboljenja Jednjaka

Kliničko ispitivanje Jednjak je relativno zaklonjen okolnim strukturama pa je teže dostupan kliničkom pregledu. Direktni pokazatelj disfagije je prisustvo kašlja, koji nastaje u toku uzimanja hrane, mada oko 30 posto pacijenata aspirira bez kašlja. Inspekcijom, ali i palpacijom vrata može se uočiti crvenilo, oticanje i rigidnost struktura u vratu. Indikrektno laringoskopski uočena zastojna pljuvačka u …

Tumori Vrata

Opšta podela na benigne i maligne tumorske procese je i u vratu prisutna. Benigni tumori vrataParagangliomi, chemodectomaKlinička slika paragangliomaDijagnostika paragangliomaDiferencijalna dijagnoza paraganglioma, chemodectomaTerapija paragangliomaNeurofibromiSchwannoma Maligni tumori vrataRhabdomyosarcomaNeoplastično uvećanje limfnih čvorova vrataPrimarni limfogeni maligni tumoriHodgkin lymphomaTerapija Hodgkin limfomaLymphoma non Hodgkin odnosno ne Hočkinov limfomKlinička slika ne hočkinovog limfomaDijagnostika ne Hočkinovog limfomaTerapija ne Hočkinovog limfoma Metastaze u …

Trauma Vrata

Povrede vrata se najčešće javljaju u okviru saobraćajnog traumatizma ili kao sportske povrede. Povrede vrata eksplozijom i vatrenim oružjem su ređe. Zbog velikog broja vitalno važnih struktura i organa, teže povrede se završavaju letalno, bilo zbog ugušenja ili iskrvarenja. Manje povrede idu sa karakterističnom kliničkom slikom povređenog organa ili povređene strukture. Tupe povrede vrataPovrede oštrim …

Zapaljenski Procesi U Vratu

Zapaljenja limfnih čvorova vrata (Lympadenitis) Nespecifična zapaljenja limfnih čvorova vrataKlinička slika nespecifičnog zapaljenja limfnih čvorova vrataDijagnostika nespecifičnog zapaljenja limfnih čvorova vrataDiferencijalna dijagnostika nespecifičnog zapaljenja limfnih čvorova vrataTerapija nespecifičnih zapaljenja limfnih čvorova vrata Specifični limfadenitisi vrataTuberkulozni limfadenitisKlinička slika tuberkuloznog limfadenitisaDijagnostika tuberkuloznog lifadenitisaDiferencijalna dijagnostika tuberkuloznog lifadenitisaTerapija tuberkuloznog limfadenitisa Toksoplazmoza (toxoplasmosis)Klinička slika toksoplazmeDijagnostika toksoplazmozeTerapija toksoplazmoze Lajmska bolestKlinička slika …

Tumori farinksa

Tumori epifarinksa HondromTerapija hondroma Juvenilni angiofibrom (fibroma juvenile nasopharyngis)Etiologija juvenilnog angiofibromaPatogeneza juvenilnog angiofibromaKlinička slika juvenilnog angiofibromaDijagnostika juvenilnog angiofibromaDiferencijalna dijagnostika fibroma juvenile nasopharyngisTerapija juvenilnog angiofibroma Maligni tumori epifarinksaKlinička slika malignih tumora epifarinksaDijagnostika malignih tumora epifarinksaTerapija malignih tumora epifarinksa Tumori orofarinksa Benigni tumori orofarinksaTerapija benignih tumora orofarinksa Maligni tumori orofarinksaKarcinomi orofarinksaKlinička slika karcinoma orofarinskaDijagnostika karcinoma orofarinskaLečenje odnosno …

Bolesti ždrela – farinksa

Neurogeni poremećaji Pareze i paralize farinksaTerapija Globus pharyngicusKlinička slikaDijagnostikaTerapija globusa pharyngicusa Sindrom stiloidnog procesusa Neuralgija nervusa glossopharyngealisaTerapija neuralgije nervusa glosofaringealisa Neuralgija nervusa vagusaTerapija neuralgije nervusa vagusa Adenoidna vegetacija (vegetatio adenoides, tonsilla pharyngica) Adenoidna hiperplazija AdenoiditisDijagnostika adenoiditisaDiferencijalna dijagnostika adenoiditisaTerapija adenoiditisaOperativna tehnika adenoidektomije Lingvalna tonzila Hipertrofija lingvalne tonzileDiferencijalna dijagnostika hipertrofije lingvalne tonzileTerapija hipertrofije lingvalne tonzile Akutni lingvalni …

Povrede struktura usne duplje i ždrela

Mehaničke povrede Strana tela u usnoj duplji i ždrelu Dijagnostika Terapija Hemijske povredeTermičke povredeRadioepitelitis Vaskularni poremećaji HemangiomiHereditarna hemoragijska telangiektazija (Rendu Osler Veberov sindrom) Mehaničke povrede Razni predmeti stavljeni u usta dovode do otvorenih i zatvorenih povreda. Povrede sluzokože usne duplje dešavaju se često dovodeći do laceracije sluznice. Na mestu povrede, pored krvarenja, koje može biti …

Kongenitalne anomalije usne duplje i ždrela

Macroglossia Rascepi usne (chelioshisis), rascepi vilice (gnatoshisis), rascepi nepca palato shisis)Terapija Robenov sindrom Macroglossia Veliki jezik je retka kongenitalna anomalija. Viđa se u sklopu drugih stanja kao što je Daunov sindrom, kretenizam, akromegalije. Leči se operativno. Rascepi usne, vilice i nepca (chelioshisis, gnatoshisis, palatoshisis) Nastaju zbog poremećaja u srastanju nosnog i maksilarnog pupolja u prva …

Klinički Pregled Otološkog Pacijenta

Klinički pregled otorinolaringološkog pacijenta opisan je ovde. Dopuna tom pregledu specifičnim otološkim otoneurološkim pregledom sledi u daljem tekstu. Otoneurološki pregled Metode ispitivanja sluha u okviru kliničkog pregledaKvantitativne metode ispitivanja sluhaTest ispitivanja sluha šapatom (Vox parva) Metode ispitivanja vestibularne funkcije u okrviru kliničkog, otoneurološkog pregleda Ispitivanje spontanog nistagmusaTehnika ispitivanja spontanog nistagmusa Probe ortostatikeRombergov testModifikacije Rombergovog testaProba …

Klinički Otorinolaringološki Pregled

Otorinolaringološki pregled bolesnika ima soje specifičnosti po kojima se razlikuje od drugih pregleda. Najveći broj struktura i organa dostupan je inspekciji i palpaciji. Zbog skrivenog položaja u telesnim šupljinama, za pojedine je potrebno dodatno osvetljenje. Za strukture kao što su sinusna šupljina, lumen jednjaka, lumen traheobronhalnog stabla neophodna je dodatna oprema za adekvatno prikazivanje. Otorinolaringologija …

Fiziologija Vestibularnog Sistema

Sistem za percepciju prostora (spaciopercepciju) služi za održavanje ravnoteže i orijentacije tela u prostoru. Čovek održava ravnotežu pomoću vestibularnog aparata, vide i dubokog senzibiliteta. Ovi sistemi šalju nervnim ascedentnim putevima informacije u centralni nervni sistem gde se one usklađuju, obrađuju i kodiraju. Dekodirani podaci odlaze u svest čoveka kao pouzdana informacija o položaju tela u …

Fiziologija Sluha

Organ sluha je najosetljivije čulo ljudskog tela, sposobno za prijem zvučne energije u veoma širokom frekventnom i intenzitetskom opsegu. Optimalna osetljivost sluha je rezultanta koordinacije mehaničkih osobina prenosnog sistema i nervnih elemenata unutrašnjeg uva i centralnih auditivnih puteva. Tako, krutost bubne opne i transmisionog sistema ometa prenos veoma dubokih frekvencija, a masa i inercija elemenata …

Klinička Anatomija Uva

Čulo sluha i ravnoteže čine: periferni receptorni aparat (uvo u užem smislu), periferni nerv, centralni slušni putevi i centri u centralnom nervnom sistemu. Periferni receptorni aparat (uvo u užem smislu) sačinjavaju: Spoljašnje, srednje i unutrašnje uvo Kohleovestibularni živac Centralni deo se sastoji od Centralnih slušnih puteva, Supkortikalnih i kortikalnih auditivnih centara i Centralnih vestibularnih puteva. …

Embriologija Uva

Embriologija spoljašnjeg uva Embriologija ušne školjkeEmbriologija spoljašnjeg slušnog hodnika Embriologija srednjeg uva Embriologija unutrašnjeg uva Embriologija ušne školjke Početkom drugog fetalnog meseca, u petoj nedelji gestacije, na najproksimalnijem delu prve škržne brazde javljaju se aurikularne, Hisove kvržice, colliculi auriculares. Ima ih šest, od togase tri nalaze na mandibularnom luku (prvog škržnog luka), a tri na …

Anatomija Vrata

Vrat je deo tela koji povezuje glavu sa trupom doprinoseći većoj pokretljivosti glave, što je za život čoveka u vremenu njegovog postanka na zemlji bio od velike važnosti za brzo i kvalitetno prikupljanje informacija iz njegove okoline. Vrat se gore proteže od donje ivice mandibule, vrha mastoidnog nastavka i protuberancije okcipitalis eksterne, dole do gornje …

Dušnik i dušnice: Anatomija i Fiziologija Traheobronhalnog stabla

Endoskopska dijagnostika i tretman se kroz istoriju ove discipline razvijao u okviru otorinolaringologije iako je u modernom vremenu ovom tehnikom ovladao i veliki broj drugih specijalnosti. Tako danas pulmolozi, grudni hirurzi i pedijatri koriste endoskopsu traheobronhoskopiju u dijagnostici i terapiji različitih patoloških stanja u plućima. Prikaz određenih patoloških stanja ove regije biće iznet sa aspekta …

Funkcije Ždrela (Farinks)

Kako se farinks prostire od baze lobanje do ušća u jednjak u visini krikoidnog prstena, to područje, zbog ukrštanja aerodigestivnog puta, ima brojne funkcije: respiracija, degluticija, zaštita disajnog puta, odbrambena, sekretorna, artikulacija. RespiracijaDegluticijaZaštita disajnog putaOdbrambena funkcijaSekretorna funkcijaArtikulacijska i fonacijska funkcija Respiracija Epifarinks ima isključivo učešće u respiraciji. Pored toga što vazdušna struja iz nosa prolazi …

Anatomija Ždrela (Pharynx)

Ždrelo je konusni prostor ograničen fibroznomišićnim zidom. Prostire se od baze lobanje do visine donje ivice krikoidne hrskavice, gde se nastavlja u jednjak. Smešteno je ispred prvih 6 vratnih pršljenova, u dužini od 12 do 14 centimetara. Zidove ždrela grade aponeuroza i mišići ždrela. Mišiće ždrela čine gornji, srednji, donji konstriktor ždrela i longitudinalni mišići …

Fiziologija Usne Duplje

Sve strukture usne duplje, usne, zubi, tvrdo, meko nepce, mandibula, jezik, pod usne duplje, nepčani lukovi, odgovorni su za sitnjenje hrane i natapanje pljuvačkom, odnosno za pripremanje hrane u oblik pogodan za transport u ždrelo. Otuda su funkcije usne duplje, sekretorna, žvakanje, gutanje i ukus, a sekundarna je u artikulaciji odnosno govoru. Žvakanje hraneGutanjeSekretorna funkcijaUkusPoremećaji …

Anatomija Usne Duplje

Usna duplja se prostire od vermiliona na usnama do mesta spoja tvrdog sa mekim nepcem gore, prednjim nepčanim lukom sa strane i papilama cirkumvalatama na jeziku. Usna duplja je gornjim i donjim alveolarnim nastavcima i zubima podeljena u vetibulum i cavum oris proprium. Vestibulum oris (predvorje) Usna duplja (cavum oris proprium)Gornji zidTvrdo nepceMeko nepce (palatum …

Usna duplja i ždrelo: Uvod i Embriologija

Usna duplja CAVUM ORIS sa srednjim spratom ždrela oropharynx ili pars oralis pharyngis predstavlja nerazdvojnu anatomsko funkcionalnu celinu. Stoga, kongenitalne anomalije, određene patološke promene i dijagnostika ovih struktura čine jedinstvenu celinu. Embriološki razvoj usne duplje i ždrelaEmbrionalni razvoj nosne piramide i usana Embriološki razvoj usne duplje i ždrela U četvrtoj nedelji embrionalnog razvoja u predelu …

Anatomija i Fiziologija Pljuvačnih Žlezda

Tri su velike i parne pljuvačne žlezde: parotidna (zaušna) submandibularna (podvilična) i sublingvalna (podjezična), dok u okolnom tkivu usne duplje i ždrela ima do 1000 manjih pljuvačnih žlezda. Parotidna žlezda (glandula parotis)Submandibularna žlezda (glandula submandibularis)Podjezična pljuvačna žlezda (glandula sublingualis)Male pljuvačne žlezde Funkcija pljuvačnih žlezdaXerostomiaSialorrhoea Parotidna žlezda (Glandula Parotis) Najveća je od pljuvačnih žlezda. Jedinstvena je …

Embriologija Pljuvačnih Žlezda

Parotidna žlezdaSubmandibularna žlezdaSublingvalna žlezda Parotidna žlezda U šestoj nedelji embrionalnog razvoja nastaje parotida iz ektodermalnih pupoljaka unutar stomodeuma. Ti ektodermalni pupoljci se izdužuju u vrpce koje prelaze preko masetera i idu prema uvu. Vrpce se kanalizuju, a na svom distalnom kraju formiraju acinuse. Kako se parotidna žlezda razvija u preaurikularnom sulkusu, uvlači u svoju strukturu …

Anatomija i Fiziologija Jednjaka

Više različitih kliničkih specijalnosti je vezano za dijagnostiku i lečenje oboljenja jednjaka pa će biti ukazano na otorinolaringološke aspekte tih oboljenja. Anatomija Jednjaka Fiziologija JednjakaGutanjeEzofagealna disfagijaOdinofagija Anatomija jednjaka Jednjak je mišićno sluzokožni organ koji se prostire od donje ivice krikoida, u visini šestog vratnog pršljena, gde se nalazi njegovo ušće, do kardije u abdomenu, gde …

Hipofarinks: Strana tela i tumori

Anatomski hipofarinks prostire se od ravni koja prolazi vrhom epiglotisa do donje ivice krikoida gde se nastavlja u jednjak. U tom delu ždrela javljaju se kao patologija strana tela i maligni tumori. Strana tela u hipofarinksuDijagnostikaTerapija Maligni tumori hipofarinksaEtiologijaKlinička slikaDijagnostikaTNM klasifikacija tumora hipofarinksaTerapija Strana tela u hipofarinksu Dijagnostika stranih telaTerapija stranih tela u hipofarinksu Javljaju …

Fiziologija Larinksa (Larynx)

Funkcije larinska su brojne međusobno uslovljene i povezane. Od brojnih funkcija koje larinks ima, respiratorna i zaštitna su vitalne jer poremećaj u njihovom funkcionisanju vodi ugušenju ili aspiraciji tokom gutanja, što nosi opasnost od pneumonija. Fonatorna funkcija je filogenetski najmlađa funkcija larinksa, gde su glasnice kao deo laringealne strukture posebno adaptirane za produkciju glasa. Respiracijska …

Anatomija Larinksa (Larynx)

Larinks je neparan, cevast organ, smešten u srednjoj liniji vrata na raskršću disajnog i digestivnog puta. Anatomski i funkcionalno adaptiran je da zaštiti donji deo disajnih puteva od aspiracije pri gutanju. Grkljan (Larynx) je sastavljen od: 1 hrskavica grkljana – Hrskavice Larinksa 2 spojeva grkljanskih hrskavica – Membrane i Ligamenti Larinksa 3 mišića – Mišići …

Grkljan (Larynx) – Uvod i Emriologija

Grkljan (Larynx) predstavlja početni deo gornjeg disajnog puta, smešten na raskršću respiratornog i digestivnog trakta. Prvi je Leonardo da Vinči uočio da bez disanja nema glasa, ukazujući da je larinks, pored respiracije specifično adaptirao svoje strukture na putu ekspiratorne struje vazduha za produkciju glasa. Tako je ova anatomski relativno jednostavna struktura, dobila funkcionalno veliki broj …

Fiziologija Nosa i Paranazalnih Šupljina

Nos ima više značajnih funkcija – respiracijsku, zaštitnu, refleksnu, olfakcijsku i fonatornu. Fiziologija nosa Respiratorna funkcija nosaRegulacija protoka vazduhaZaštitna funkcija nosaPrečićavanje vazduhaKondicioniranje vazduhaVlaženje vazduhaRefleksna funkcija nosaMirisna funkcija nosaFonatorna funkcija nosa Fiziologija paranazalnih šupljina Respiratorna funkcija nosa Respiracija je osnovna funkcija nosa, što se najbolje uočava kod novorođenčeta koje nije u stanju da diše u slučaju …

Anatomija Nosa I Paranazalnih Šupljina

Anatomija Nosa Nos je predstavljen Nosnom piramidom kao isturenim, vidljivim delom, smeštenim u srednjem delu lica i Nosnom šupljinom. Piramida Nosa – Nosna piramida Piramida nosa je topografski podeljena na koren nosa, dorzum nosa, alarni deo nosa i kolumelu. Osnovu nosne piramide čine hrskavičavo koštani elementi međusobno povezani vezivnim tkivom u kompaktnu celinu. Prednji-donji deo …

Otorinolaringologija ORL: Sadržaj važan studentima

Kako završiti jos god dana faksa? Sadržaj po NS knjizi Kako položiti otorinolaringologiju? Morate naučiti knjigu od korice do korice i gotovo. Nadam se da će vam ova strana pomoći u tome. Uskoro audio na yt. Ukoliko primetite neke greške, molimo vas da nam pišete preko naših profila na društvenim mrežama (twitter ili facebook) Mi …

Nos I Paranazalne šupljine – Uvod I Emriologija

Nos, sa brojnim funkcijama, predstavlja vrlo važan organ od čije upotrebe i funkcionisanja u velikoj meri zavisi funkcija ostalih struktura s kojima on ima neposrednu ili posrednu vezu. Brojni poremećaji i oboljenja uva, paranazalnih šupljina, ždrela, grkljana, pluća i srca nastaju ukoliko disanje na nos postane otežano ili onemogućeno. Kod jednog broja pacijenata oni su …

Skrining Sluha Kod Beba

Sluh je esencijalan za sticanje govora, te je veoma važno da se njegovo oštećenje dijagnostikuje što ranije. Gubitak sluha odlaže razvoj govora i jezika. Treba znati da će od 100 hospitalizovane novorođenčadi u intezivnim jedinicama njih dvoje do četvoro imati oštećenje sluha. Pre započinjanja skrininga, prepoznavanje gubitka sluha obično je kasnilo do uzrasta od nekoliko …

Zujanje U Uvu: Tinnitus

Tinitus predstavlja simptom, a ne bolest. Reč tinitus potiče od latinske reči tinnire što znači zvonjava. Pacijenti različito opisuju ove ,,virtuelne zvuke“ kao zvonjavu, huk, šuštanje, pucketanje, pulsiranje, pištanje i sl. Najčešća podela tinitusa je na – objektivni i subjektivni. Obijektivni tinitus Objektivni tinitus je šum nastao kao produkt okolnih struktura, uzrokovan vaskularnim smetnjama (turbulencijom …

Štitasta Žlezda I Dijagnostičke Metode

Oboljenja štitaste žlezde, njihova dijagnostika, terapija nastalih endokrinih poremećaja predmet su rada specijalista interne medicine. Otorinolaringološki aspekt oboljenja štitaste žlezde interesantan je zbog lokalizacije žlezde u vratu, kojim se ova struka prevashodno bavi, i hirurške terapije različitih oboljenja koja takođe spadaju u domen otorinolaringologa. Upravo taj aspekt patologije štitaste žlezde biće prikazan ovde. Anatomija i …

Polipi u nosu: klinička slika i hirurško lečenje

O polipima nosa se znalo još u starom Egiptu. Hipokrat je opisao njihovo otklanjanje omčom, metodom koja se koristi i danas. Samo ljudi i šimpanze imaju to oboljenje. Etiologija Osnova za nastanak nosne polipoze je postojanje zapaljenskog procesa u nosu bilo koje geneze. Nosna polipoza, koja ide sa ostijuma sinusa ili recezusa lateralnog zida nosa, …

Upala sinusa kod dece: Klinička Slika I Lečenje

Oboljenje paranazalnih šupljina jeste upala sluznice jednog ili više sinusa. Kod novorođenčeta su razvijeni samo etmoidni sinusi i začetak maksilarnih sinusa. Druge paranazalne šupljine se razvijaju postepeno tokom detinjstva. Zbog toga se kod odojčeta javlja isključivo etmoidni i maksilarni sinusitis. Sfenoidni sinusitis se javlja kod predškolskog deteta, a frontalni tek u školskog deteta. Najčešća je …

Akutna nagluvost i gluvoća

Akutna nagluvost ili gluvoća predstavlja naglo nastalu senzorineuralnu nagluvost ili gluvoću kod pacijenata koji do tada nisu imali auditivne smetnje. Na problem akutnih nagluvosti i gluvoća prvi je ukazao Čiteli (citteli, 1926), mada se tim problemom mnogo opsežnije bavio De Klejn (De Kleyn, 1945) koji je objavio tri bilateralna i 18 uni lateralnih slučajeva sa …