Aspirin: Česta Pitanja

Dakle, na ovoj strani smo izdvojili najčešća pitanja vezana za aspirin lek. Ukoliko imate neko novo pitanje, budite slobodni i postavite ga u sekciji predviđenoj za to, na dnu ekrana. Na koji način aspirin ublažava bol? Ukoliko ste se povredili ili imate infekciju, vaše telo proizvodi hormone prostaglandine. Prostagladnini izazivaju otok, ponekad i temperaturu I …

Antibiotici: Grupe, Način Primene I Nuspojave

Antibiotici su grupa lekova koja se primenjuje kod bakterijskih infekcija i njihov mehanizam rada se zasniva na ubijanju bakterija ili sprečavanju njihovog razmnožavanja i širenja. Antibiotici nemaju nikakvo dejstvo na virusne infekcije poput prehlade i gripa kao i većinu pojava kašlja i bolnog grla. Često i blaži oblici bakterijskih infekcija se ne leče antibioticima. Konzumiranje …

Statini: Za Šta Je To? Lek?

Statini predstavljaju grupu lekova za terapiju povišenog holesterola. Oni snižavaju koncentraciju holesterola u krvi, pogotovo koncentracije LDL („lošeg“) holesterola. Osobe sa povišenim holesterolom, pogotovo sa povišenim LDL holesterolom, se nalaze u grupi sa povišenim rizikom za razvoj kardiovaskularnih oboljenja. Pri povišenim vrednostima holesterola dolazi do njegovog nagomilavanja u zidovima krvnih sudova i začepljenja istih, posledično …

Trovanje korozivima kod dece

Korozivne supstancije su supstancije koje razaraju strukturu tkiva. Veliki broj supstancija koje se koriste u domaćinstvu sadrže kiseline i baze, i lako su dostupne deci, pa oštećenja korozivima nisu retka. Mehanizam toksičnosti Baze izazivaju kolikvacionu nekrozu i zato prodiru duboko u tkiva, dok kiseline izazivaju koagulacionu nekrozu i slabije prodiru u tkiva. Toksična doza Intenzitet …

Trovanje Dece Paracetamolom

Paracetamol je antipiretik i analgetik koji se  veoma često upotrebljava. Resorpcija ovog leka je brza i kompletna, a toksičnost vrlo niska. Mehanizam toksičnosti Paracetamol se metaboliše u jetri pomoću citohroma P450. Jedan od njegovih metabolita je toksičan. Ovaj metabolit se normalno u jetri konjuguje s glutationom. Kod trovanja, stvaranje metabolita prevazilazi kapacitet konjugacije glutationom, a …

Hipertenzija: Lekovi u terapiji povišenog krvnog pritiska

Arterijska hipertenzija predstavlja povišenje krvnog pritiska iznad fizioloških vrednosti (normalan krvni pritisak iznosi od 120/80 mm Hg, a granica iznad koje se pritisak smatra povišenim je 140/90 mm Hg). Učestalost hipertenzije u našoj sredini kreće se između 8 i 16%. Najteže komplikacije neadekavtno lečene hipertenzije su srčani i moždani udar (infarkt srca i šlog) i …

Morfin: kome je lek namenjen?

Morfin je lek koji spada u grupu jakih analgetika. Primenjuje se u terapiji jakih bolova, kod teških povreda ili nakon operacija, zatim kod karcinomnog bola ili infarkta miokarda. Može se primenjivati i kod hroničnih, dugotrajnih, bolova koji se ne reaguju na slabije analgetike. Lek je dostupan isključivo na recept u vidu tableta, kapsula, supozitorija, granula …

Anestetici i drugi lekovi za opštu anesteziju

Popularnost inhalacionih anestetika zasnovana je na činjenici da se oni lako primenjuju, udisanjem anestetičkih para i gasova i da se njihov efekat relativno lako prati. Nalaze se među najbrže delujućim lekovima koji se brzo titriraju do nivoa efikasnosti i sigurnosti. Suštinski, samo su azotni oksidul i ksenon gasovi, ostalo su pare isparljivih tečnosti. Prednost inhalacionih …

Bisoprolol: indikacije, neželjena dejstva i ublažavanje nuspojava

Bisoprolol je lek koji spada u grupu beta blokatora sa selektivnim dejstvom. Koristi se u terapiji hipertenzije (povišenog krvnog pritiska) i srčane insuficijencije. Ovaj lek usporava srčani ritam i olakšava srcu da pumpa krv kroz telo. Ukoliko je prisutna hipertenzija uzimanje bisoprolola sprečava pojavu srčanih oboljenja, infarkta miokarda ili šloga. Bisoprolol se primenjuje i u …

Diuretici: podela, indikacije i interakcije

Diuretici su lekovi koji sprečavaju reapsorpciju natrijuma (vraćanje natrijuma iz bubrežnih kanalića u krv) i tako, pored natrijuma koji za sobom povlači vodu, stimulišu izlučivanje i natrijuma i vode iz organizma. U medicini su se na početku koristili prvenstveno za lečenje otoka (edema) koji nastaju zbog oštećenja funkcije srca i bubrega, ali im je danas …

Lekovi za lečenje anemija

Za normalnu eritropoezu neophodno je prisustvo govžđa, vitamina B12 i folne kiseline. Nedostatak bilo koje od tri pomenute supstance dovodi do pojave anemija. U slučaju nedostatka gvožđa dolazi do poremećaja u sintezi hemoglobina i nastaju eritrociti sa nedovoljnom količinom hemoglobina, odnosno hipohromna (sideropenijska) anemija. Megaloblastna anemija, s druge strane, nastaje usled nedostatka bilo vitamina B12 …

Lekovi za kašalj: Antitusici i Mukolitici

Leči se samo neproduktivni nadražajni kašalj koji remeti dnevne aktivnosti i otežava spavanje. Podela antitusika prema mehanizmu dejstva: Kodein je alkaloid iz opijuma (metil-morfin), antitusik, analegetik, ali slabiji od morfina. Ne otežava iskašljavanje. Primenjuje se kod akutnog i hroničnog neproduktivnog kašlja. Kontraindikacija za primenu kodeina je postojeća depresija disanja. Neželjeni efekti koji se mogu javiti …

Lekovi za hipertireozu i hipotireozu

Štitasta žlezda sintetiše, skladišti i oslobađa tireoidne hromone: tiroksin (T4, tetrajodtironin) i trijodtironin (T3). Sinteza ovih hormona pod kontrolom je tireostimulirajućeg hormona (TSH) iz hipofize. Sama regulacija sekrecije TSH ostvaruje se ravnotežom dva suprotna uticaja: stimulacije hipotalamusnim tireotropnim-oslobađajućim hormonom (TRH) i inhibicije tireoidnim hormonima (porast koncentracije T3 i T4 u ktvotoku deluje negativnom povratnom spregom …

Lekovi za tretman akutnog zastoja srca

Pre početka jedno veoma važno obaveštenje. Pre upotrebe detaljno proučiti upustvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Nadoknada tečnosti je indikovana kod dece koja pokazuju znake cirkulatorne insuficijencije. Za nadoknadu se preporučuju izotonični kristaloidni rastovi (Harmanov rastvor ili 0,9 NaCl). Inicijalna nadoknada se sprovodi davanjem bolusa …

Lek za gorušicu

Dve glavne grupe lekova za terapiju gorušice su: inhibitori protonske pumpe i H2 blokatori. Iako obe grupe rade istu stvar, tj. sprečavaju produkciju želudačne kiseline, ali samo na drugačiji način. Inhibitori protonske pumpe blokiraju protonsku pumpu u želucu, dok H2 blokatori vrše blokadu histaminskih receptora u ćelijama koje produkuju želudačnu kiselinu. Šta je gorušica i …

Antibiotici za urinarne infekcije

Na ovoj strani se možete upoznati sa antibioticima koji imaju najveću moć ubijanja bakterija koje najčešće izazivaju urinarne infekcije (UTI – urinary tract infections = infekcija urinarnog trakta). Generičko ime Fabričko ime ciprofloxacin Ciprocinal fosfomycin Monurol levofloxacin Levaquin, Levoxa nitrofurantoin Furadantin, Macrobid, Macrodantin sulfamethoxazole sa trimethoprim Bactrim, Septra Zašto koristimo ove antibiotike? Antibiotici se ne koriste samo …

Načini primene lekova

Način primene leka zavisi od toga da li se od istog očekuje lokalni ili sistemski efekat. Za postizanje lokalnog efekta lekovi se primenjuju na kožu ili pristupačne sluznice, dok se sistemska aplikacija leka odvija se preko gastrointestinalnog trakta, respiratornog trakta ili direktnim ubrizgavanjem u pojedina tkiva. Lokalna primena lekova Sistemska primena lekova Primena lekova preko …